13 iunie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 89/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 89/2018. Comisia? Domnul Ştirbu? Domnul preşedinte, mă iertaţi.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, Domnilor, Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data redactării raportului s-au primit avize favorabile din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul subtitrării în limba română de către serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională şi locală a operelor audiovizuale româneşti, filme cinematografice sau realizate pentru televiziune, seriale, foiletoane şi documentare, în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale ale persoanelor cu deficienţe auditive. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu amendamentele admise înscrise în anexa la prezentul raport. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc şi eu, domnule preşedinte. Dezbateri generale, doamna Săftoiu?

Ana Adriana Săftoiu Doamnelor şi domnilor, Prin această iniţiativă legislativă vom face un act de dreptate faţă de o comunitate de aproape 30.000 de oameni. Este vorba de persoane surde, persoane cu deficienţe de auz care nu aveau acces şi nu au acces încă, în acest moment, la filmele româneşti, la documentarele care sunt prezentate la televiziuni. Din 2019, în cazul în care... şi sunt absolut convinsă că vom vota acest proiect de lege, persoanele surde vor putea privi filmele româneşti, producţiile româneşti şi vor putea, în sfârşit, să înţeleagă ce se întâmplă într-un film românesc. Sper să votăm. Şi eu, oricum, mulţumesc tuturor membrilor partidelor din Comisia pentru cultură, Comisia pentru drepturile omului, care au susţinut în unanimitate această iniţiativă legislativă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Şi eu. Domnul Socotar?

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, considerăm că este o iniţiativă bună, care aliniază standardele televiziunilor din România la nişte standarde europene. Este cunoscut faptul că anumite posturi de televiziune, mai ales cele de filme - Net Free şi aşa mai departe - furnizează această facilitate, de a vedea subtitrări, pentru persoane cu dizabilităţi de auz. Pe de altă parte, comisia cred că a îmbunătăţit, prin aportul ei - Comisia pentru cultură -, propunerea colegei noastre, prin nişte amendamente. În primul rând, a stabilit clar în sarcina cui vine această obligativitate de asigurare a acestei traduceri, acestei subtitrări, de fapt, nu traduceri. Şi evident că poate reveni numai în sarcina titularului drepturilor de autor, respectiv a celor care deţin aceste drepturi. Pe de altă parte, am stabilit că această obligaţie revine doar televiziunilor naţionale, având în vedere starea financiară precară a televiziunilor locale şi faptul că ele mai degrabă produc programe locale, reportaje locale, documentare locale. Şi ar fi fost subiectul legii, aşa cum a fost iniţial, al propunerii legislative, aşa cum a fost înaintată iniţial, şi am considerat că ar fi o povară prea mare, cel puţin în această fază, şi au fost eliminate. Şi, pe de altă parte, tot comisia a propus un amendament, care a fost acceptat, şi este propus spre aprobare aici, în raportul comisiei. Ca soluţia tehnologică, pe care o vor implementa cei care vor asigura subtitrarea, să permită persoanelor care n-au nevoie de această subtitrare să şteargă de pe ecran această subtitrare. Pentru că această subtitrare, dincolo de textul propriu-zis al filmului respectiv, al documentarului respectiv - cei care au mai văzut asemenea lucruri cunosc acest aspect -, aduce şi anumite elemente de ambianţă. O să scrie acolo că decolează... e sunetul unui avion care decolează, că e muzică romantică şi aşa mai departe. Deci ar putea să fie deranjant, la un moment dat, pentru persoanele care n-au nevoie de această subtitrare. Într-adevăr, aşa cum a subliniat şi colega noastră, toţi membrii Comisiei pentru cultură au susţinut această propunere, au venit cu aceste iniţiative. Şi credem, de aceea, că ar fi utilă în viitor. Cu aplicare de pe 1 ianuarie 2019, de fapt, aşa este în raportul comisiei, aşa propunem prin raportul comisiei. Şi, de aceea, susţinem aprobarea acestei iniţiative legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bulai.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. Noi, deputaţii USR, felicităm din inimă iniţiativa colegei noastre, Adriana Săftoiu. Felicitări, Adriana! Într-o societate incluzivă, cei mai vulnerabili dintre noi trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi ca populaţia majoritară. În cazul de faţă, vorbim de 30.000 de români surzi şi cu deficienţe de auz, care vor putea să aibă acces la produsele culturale româneşti - filme artistice, seriale şi documentare. Este foarte trist că până acum atât de multe filme româneşti de bună calitate nu au fost accesibile tuturor românilor. Dar este minunat că acest lucru se va întâmpla de acum încolo. Şi sper din toată inima ca toate grupurile parlamentare să susţină această iniţiativă. Din nou, felicitări! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ?

Corneliu Bichineţ Vreau să-i mulţumesc colegului de la USR care mi-a pregătit terenul. Dacă deputaţii USR o felicită din suflet pe doamna Săftoiu, noi, cei de la PMP, o felicităm din creier. Şi apreciem foarte mult ceea ce aţi făcut, însă am un mic amendament. Dacă filmele, documentarele trebuie să fie traduse pentru cei cu deficienţe de auz, dumneavoastră ar trebui să vă gândiţi să-i protejaţi pe aceşti oameni, ca niciodată emisiunile politice să nu fie traduse pentru ei, ca măcar aceşti oameni să nu audă niciodată ce se întâmplă în România. Şi să rămână măcar ei fericiţi. Aţi văzut, în urma mitingului PSD de sâmbătă? M-am uitat la cinci televiziuni. Din cinci unghiuri de vedere. Parcă toţi, fiecare se referea la o altă realitate. Încât un om care nu este chiar instruit, nu ştie ce e aceea manipulare, nu ar înţelege nimic. De aceea, vă rog, doamnă, să aveţi în vedere sugestia pe care v-am făcut-o şi, prin ceea ce generaţi de aici încolo în Parlament, căutaţi să aduceţi dacă nu fericire, măcar linişte în sufletul oamenilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final.