30 mai 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 306/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 25. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Comisii? Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, transmis cu PL-x 452/2015 din 10 iunie 2015 şi înregistrat la comisii sub numărul 4c-26/829/2015 din 15 iunie 2015, respectiv 4c-2/245 din 10 iunie 2015. Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 8 iunie 2015. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 447 din 4.05.2015; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi Pl-x 452/16.06.2015; avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic nr. 4c-27/140 din 24.06.2015. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 alin. (1) lit. c), în sensul exceptării de la plata timbrului de mediu şi a autovehiculelor destinate a fi utilizate de către unităţile sistemului administraţiei penitenciare. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege şi documentele conexe, în şedinţa din data de 17 ianuarie 2017, iar membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din 22 februarie 2017. La lucrările Comisiei pentru buget finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 de deputaţi, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, un număr de 12 deputaţi, din totalul de 17 membri. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Mediului. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere a Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule a fost deja abrogată prin art. 12 din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă îi are ca iniţiatori pe parlamentarii Grupului nostru parlamentar, ai Grupului PNL. Din păcate, iniţiativa de faţă a rămas fără obiect de reglementare, motiv pentru care Grupul nostru parlamentar va vota respingerea acestei iniţiative. Însă aş vrea să profit de această oportunitate şi să prezint în câteva coordonate în ce situaţie suntem azi, în ceea ce priveşte timbrul de mediu. Prin eliminarea timbrului de mediu de către Guvern - Guvernul Grindeanu - a fost generată o situaţie de blocaj în ceea ce priveşte recuperarea de către cetăţeni pe cale administrativă a sumelor încasate din vechile forme de taxare, declarate ilegale prin decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. De fapt, Guvernul, luat de val, nu s-a gândit nicio secundă la consecinţele acţiunii lui asupra procedurii administrative de recuperare a banilor de către cetăţeni. După cum ştiţi, de la 1 februarie 2017, românii nu-şi mai pot recupera sumele plătite sub diverse forme ca taxă de poluare. Şi vorbim în total de 6,1 miliarde de lei, conform situaţiei făcute publice de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu. Cetăţenii sunt forţaţi să meargă în instanţă, să-şi câştige un drept pentru care statul ar fi trebuit să găsească rapid rezolvare. Am văzut în ultimele zile o afirmaţie publică a doamnei ministru Graţiela Gavrilescu, care spunea că în două săptămâni, mai exact pe 18 mai, Guvernul va veni cu un act normativ prin care aceste sume vor fi recuperate de cei îndreptăţiţi. După toate aceste bâlbe, sincer, am mari îndoieli că acest act normativ va fi emis, iar procesul de restituire pe cale administrativă va fi reluat. O menţiune specială şi cu asta închei. Aceşti bani trebuie restituiţi într-o singură tranşă, mai ales că în Decizia Curţii Europene de Justiţie se precizează că o restituire eşalonată a banilor nu este de dorit, ci abordarea corectă vizează o returnare integrală a sumelor datorate. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Şova?

Lucian Şova Mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, un comentariu scurt la cele prezentate de antevorbitorul meu. În sensul că, deşi în această situaţie şi la acest moment, sumele pot fi recuperate doar pe cale judecătorească, nu putem vorbi de privarea de acest drept a celor care au de făcut acest lucru. Şi ştim, din practică, că acolo unde intervine hotărârea judecătorească, decizia este şi de eliberare a sumei, într-o singură tranşă. Desigur că Guvernul ar trebui să vină cu o soluţie concordantă şi cu ceea ce ne recomandă Comisia Europeană, pe de o parte, şi Curtea Europeană de Justiţie, pe de altă parte, în concordanţă şi cu posibilităţile actuale de rambursare a unor sume care au fost strânse de 10 ani şi care să nu uităm că au fost iniţiate la începutul anului 2007, de cei care mai degrabă aveau interese în producţia şi comercializarea de autovehicule noi şi nici într-un caz de cei care mureau de grija mediului din România. Această taxă a fost o taxă prohibitivă întotdeauna şi a fost o taxă pe tranzacţie, nu a fost o taxă cu adevărat de mediu. Este foarte bine că a fost eliminată. Din păcate, de-a lungul timpului, de asemenea, am asistat la o mulţime de excepţii, astfel încât, până la urmă, aproape toate instituţiile statului şi mai ales cele de forţă - îmi amintesc că în mandatul trecut, la comisie, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, toţi au pretins şi au şi primit aceste exceptări - mă gândesc că poate acum sunt mai fericiţi că totuşi au ajuns, până la urmă, toţi românii să fie exceptaţi de acest lucru. Am încredere că Guvernul va găsi soluţia optimă - şi morală şi legală - pentru returnarea şi banilor ilegal luaţi, repet încă o dată, deloc în sensul protecţiei mediului, ci întotdeauna în interesul protecţiei celor care acţionează în piaţa românească, în producţia de autovehicule şi în importul şi comercializarea de autovehicule noi.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ionuţ Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota pentru respingerea acestui proiect legislativ. Ne-am bucurat foarte mult când taxa de timbru a fost scoasă şi românii au reuşit să-şi înmatriculeze maşinile. Ar trebui să facem ceva şi cu impozitul, care e foarte mare la maşinile peste 3.000 cmc, ştiţi că e foarte mare. Şi, din cauza impozitului, românii îşi înmatriculează maşinile în Bulgaria sau în alte ţări. Ar trebui să reducem şi impozitul la maşinile cu cubajul mai mare la motoare, ca să putem să-i ajutăm pe români să-şi înmatriculeze maşinile în România, să luăm taxe şi impozite de la români care au maşini înmatriculate în România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Da, aşa cum au zis şi antevorbitorii mei, acest proiect şi-a pierdut obiectul reglementării, prin Legea nr. 1, de la începutul acestui an. Nevoia de mobilitate este una foarte importantă, duce la creşterea nivelului de trai şi la creşterea competitivităţii economice. Însă când această nevoie de mobilitate vine la schimb cu sănătatea noastră şi a copiilor noştri, atunci acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Pentru că, stimaţi colegi, în primele 4 luni ale acestui an, numărul de maşini mai vechi de 10 ani, înmatriculate în România, s-a dublat, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - vorbesc de primele 4 luni. Asta înseamnă că uşor, uşor, prin renunţarea la taxarea poluatorului, România se transformă într-un cimitir de rable. Asta, cu preţul sănătăţii noastre şi a copiilor noştri. Bucureştiul este cea mai poluată capitală europeană. Şi maşinile care circulă în fiecare zi, care stau bară la bară în fiecare zi, contribuie într-o mare măsură la această poluare. Nu vedem însă niciun efort, din partea Primăriei Capitalei sau a Ministerului Mediului, pentru a face ceva în această privinţă. OK, e bine, nu mai avem taxe, dar trebuie să găsim o cale să respirăm aer curat. Şi, în Comisia pentru transporturi, am cerut reprezentanţilor Guvernului, de mai multe ori, să vină cu o propunere. Au spus că lucrează. Mai aşteptăm, poate încă nu au intrat în ritm, îi mai lăsăm o lună, şi, atunci, o să venim noi cu o propunere prin care să ne asigurăm că ne putem dezvolta în continuare, putem da posibilitatea mobilităţii pentru agenţii economici şi pentru persoane, dar nu cu preţul sănătăţii noastre. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Doar două chestiuni procedurale. În primul rând, legea nu mai are obiect. Guvernarea PSD a reuşit să elimine 102 taxe, iar aceasta este una dintre ele. Iar, în al doilea rând, acest proiect de lege nici măcar nu îndeplineşte normele de tehnică legislativă. Nu are toate atributele unui act normativ. Nu ai cum să votezi o lege, dincolo de declaraţiile politice, dacă ea nu este corect redactată, conform unei legi existente. Consiliul Legislativ de prea puţine ori a dat un aviz negativ unui proiect de lege, dar acest proiect are avizul negativ al Consiliului Legislativ. Grupul parlamentar al PSD nu va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot final.