22 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei (PL-x 140/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. Vă rog, Comisia pentru cultură.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege, în procedură de urgenţă. S-au cerut avize de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi de la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Până la întocmirea raportului s-a primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru învăţământ. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Există un aviz favorabil şi al Consiliului Legislativ. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 mai 2017. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi, din totalul de 15 membri. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Guvernului a participat la lucrările comisiei domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care a precizat faptul că ministerul nu susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016, cu amendamentele admise în anexă. Respectiv avem două amendamente, unul care modifică titlul legii din "Lege privind adoptarea ordonanţei", în "Lege privind respingerea ordonanţei" şi unul care modifică întregul conţinut al ordonanţei cu un articol unic, de respingere a ordonanţei. Dacă-mi permiteţi, că nu mai este în textul raportului ca o... La dezbateri generale aş vrea să fac o observaţie, care este importantă. Chiar dacă este ordonanţa din 2016, având în vedere că nu au fost aprobate normele metodologice, nu a început să-şi producă efectele. Deci eventuala respingere a ordonanţei nu produce niciun efect în acest moment.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bulai, dezbateri generale.

Iulian Bulai Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Marţea trecută Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor a votat un raport de respingere a Ordonanţei de urgenţă privind cinematografia nr. 91/2016 din decembrie 2016. Ordonanţa de urgenţă presupune următoarele: transparentizează concursul de proiecte cinematografice organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei; asigură condiţii pentru menţinerea unei reţele publice de cinematografe; scoate în evidenţă importanţa protejării Patrimoniului Arhivistic Cinematografic. La examinarea Ordonanţei de urgenţă în Senat au fost organizate dezbateri cu breasla, la care au participat reprezentanţi ai diverselor grupări de artişti din domeniul cinematografic. Dincolo de unele modificări identificate ca necesare şi de punctele de vedere diferite exprimate, concluzia generală a fost că nu este utilă respingerea ordonanţei de urgenţă. Un eventual vot negativ în plenul Camerei Deputaţilor ar conduce nu doar la abrogarea ordonanţei de urgenţă, ci şi la anularea noului regulament de acordare a finanţărilor din fondul cinematografic, care a fost publicat spre dezbatere publică şi care crease speranţe tinerilor cineaşti de a participa în mod echitabil la finanţarea publică. Oare chiar vrem să împiedicăm dezvoltarea industriei creative din România cu cea mai mare recunoaştere internaţională? Oare chiar vrem să nu dăm o şansă tinerilor talente cu care România se mândreşte la fiecare festival de film din lume? USR susţine tinerele speranţe ale cinematografiei româneşti. USR susţine această ordonanţă şi existenţa unei dezbateri pe această ordonanţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Aş vrea să clarific cum stau, de fapt, lucrurile în privinţa acestei ordonanţe de urgenţă. E un viciu de fond în asumarea acestei ordonanţe de urgenţă, pe care îl puteţi identifica chiar din expunerea de motive, când se vorbeşte despre importanţa unei noi legislaţii care să dinamizeze, să administreze mult mai eficient şi corect cinematografia, dar acest lucru se face printr-o ordonanţă de urgenţă, nu printr-o lege. Deci chiar de aici există o problemă de fond. Dacă este atât de importantă cinematografia, de ce s-a recurs la o ordonanţă de urgenţă? De ce nu la o lege? De ce nu la un proiect legislativ? Cum, de altfel, au existat în legislatura trecută cel puţin două foarte serioase. Mai mult decât atât, această ordonanţă de urgenţă, faţă de formula sa iniţială a fost absolut corectată pe fond, a fost completată pe fond cu zeci de pagini de amendamente. Sigur, sunt amendamente muncite, dar ele şi-ar regăsi foarte bine locul şi rostul într-un alt proiect legislativ, nu într-o modificare de fond a unei ordonanţe de urgenţă. Şi aş vrea să mai fac o corectură extrem de importantă. Antevorbitorul meu a spus că în Senat a fost practic aprobată această ordonanţă de urgenţă. Am făcut parte, ca vicepreşedinte în Comisia pentru cultură şi media a Senatului, din comisia care nu a dat împuternicire Guvernului să promoveze un asemenea act normativ. Şi asta v-o spun cu maximă certitudine şi nu a trecut de Senat, tocmai pentru că s-a considerat că este un proiect legislativ extrem de important, care nu poate fi nici într-un caz tranşat în zona ordonanţelor de urgenţă, cu atât mai mult cu cât ar alimenta o conflictualitate deja existentă între asociaţiile de profil din această breaslă. Cu alte cuvinte, nu este timpul pierdut, se poate promova lesne un proiect legislativ, pe baza acestei legi, acestui proiect de lege care astăzi nu poate fi în forma actuală adoptat. De aceea, Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota pentru respingerea prin lege a ordonanţei de urgenţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Vă rog, domnule Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte de şedinţă, Având în vedere discuţia care a avut loc aici şi importanţa acestui act normativ, vă solicit retrimiterea la comisie pentru a avea dezbateri mai aprofundate, cu un termen de două săptămâni. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 30 de voturi pentru, 101 împotrivă. Respinsă propunerea dumneavoastră, domnule Drulă. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Declar şedinţa închisă. Vă invit să participaţi la declaraţii politice. (Vociferări.) Interpelări! Tot aia e!