18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase COM(2018)233 (PH CD 40/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase. Comisia? Doamna Benkő.

Erika Benkő Comisia pentru afaceri europene, în principal, a subliniat riscul ridicat de transformare digitală în ceea ce priveşte disponibilitatea datelor medicale, risc care se va păstra, cel mai probabil, pe termen mediu. Şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la decalajul digital existent între cetăţeni, fapt care ar putea genera un acces inegal la servicii de asistenţă medicală de calitate. A solicitat să fie informată cu privire la aplicarea normelor UE în materia protecţiei datelor personale şi securităţii cibernetice în procesul de digitalizare a sistemelor de sănătate. A atras atenţia că volumul mare de date ce va rezulta în urma transformării digitale a serviciilor de sănătate şi de asistenţă necesită o pregătire profesională avansată în vederea asigurării interpretării corecte. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 5 iunie 2018 şi a fost adoptată în unanimitate. Supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Gudu.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Regândirea şi reformarea sistemelor de sănătate şi de asistenţă reprezintă un deziderat, dar care trebuie să ţină cont de toate implicaţiile şi, în primul rând, de nevoile cetăţenilor. Tehnologiile digitale pot oferi instrumente rentabile pentru a sprijini tranziţia de la un model de asistenţă medicală acordată în spitale, la un model integrat şi axat pe pacient, pentru a îmbunătăţi accesul la asistenţă medicală şi pot contribui la sustenabilitatea şi rezilienţa sistemelor de sănătate. Dar, repet, orice măsură trebuie să aibă în vedere legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, drepturile pacienţilor şi identificarea electronică, cu accent pe accesul sigur al cetăţenilor la fişe medicale în format electronic, consolidarea infrastructurii de date, precum şi încurajarea feedback-ului din partea cetăţenilor şi a interacţiunii dintre pacienţi şi furnizorii de servicii de sănătate, pentru a le permite să prevină mai bine îmbolnăvirile şi pentru a-i încuraja pe cetăţeni să-şi asume responsabilitatea pentru gestionarea propriei sănătăţi. În acest context, Comisia pentru afaceri europene a formulat o opinie care are în vedere toate riscurile şi vulnerabilităţile modalităţilor şi măsurilor care vizează reforma şi rezilienţa sistemelor de sănătate. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente.

Levente Vass Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbim despre digitalizare şi să ştiţi că zile întregi nu funcţionează sistemul informatic în sănătate. Să ştiţi că nu este un lucru bun. Datele de morbiditate din cabinetele private nu sunt introduse electronic. Foaia electronică nu funcţionează. Nu este de vină Guvernul pentru aceasta. Nu este de vină PSD pentru aceasta, sau PNL. Suntem cu toţii de vină şi ar fi timpul ca sistemul electronic, în afară de declaraţii - normal că vom vota şi noi - să şi facem ceva pentru rezolvarea acestor probleme. Fără date concrete, fără analize şi sinteze şi posibilitatea analizei, nu putem să rezolvăm în continuare absolut nimic în sistemul sanitar. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.