19 septembrie 2017 – Dezbateri asupra Propunerii legislative privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016). ( retrimisă comisiei )

Petru Gabriel Vlase 22. Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa Radio", situat în Bucureşti. Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă a mai fost în plenul Camerei; a fost retrimisă comisiei. Vă amintesc că avem avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, punctele de vedere - mai multe, la număr - ale Guvernului, de respingere. Senatul a respins. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Iar propunerea legislativă are ca obiect de reglementare îndeplinirea demersurilor legale de către Guvern pentru a-şi recâştiga dreptul de utilizare a imobilului "Casa Radio", în vederea realizării unui complex muzeal care să includă un Muzeu al Dictaturii Comuniste. Ulterior recâştigării dreptului de utilizare a imobilului, Guvernul României va întreprinde demersurile legale necesare pentru proiectarea şi realizarea în acest imobil a unui complex muzeal, şi de săli de conferinţă care va cuprinde un Muzeu al Dictaturii Comuniste. Dezbaterile care au avut loc în comisie au condus la următoarea concluzie - şi anume, aceea de menţinere a raportului de respingere a propunerii legislative privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa Radio", situat în Bucureşti, str. str. Ştirbei Vodă nr. 174.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri?

Ion Călin În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu, domnule preşedinte. Dezbateri? Domnul Gudu.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În calitate de coiniţiator, vin în faţa Domniilor Voastre pentru a vă expune încă o dată, dacă mai era nevoie, motivul acestui demers legislativ. Românii merită să-şi cunoască istoria, iar comunismul este o filă lungă şi neagră din existenţa sa, cu grave consecinţe asupra mentalităţii românilor şi întregii societăţii româneşti. De aceea, prin această propunere legislativă se doreşte implicarea Guvernului, în vederea obţinerii unui drept de folosinţă asupra imobilului "Casa Radio", o clădire identificată ca fiind corespunzătoare realizării unui ansamblu muzeal. Iniţiatorii consideră necesară înfiinţarea acestui muzeu şi nu se substituie Guvernului, respectiv, Ministerului Culturii - autorul de drept al propunerii de realizare în sine. Informaţiile concrete asupra imobilului, titularul dreptului de administrare, toate necunoscutele trebuie identificate cu ajutorul autorităţilor. Nu putem privi indiferenţi cum o clădire aflată în centrul Capitalei se dărâmă şi să ne mulţumim cu explicaţii conform cărora într-o bună zi va avea loc reconversia funcţională a acestui amplasament, în detrimentul realizării unui obiectiv de investiţii precum Muzeul Dictaturii Comuniste. Grupul parlamentar susţine realizarea acestui muzeu şi va vota împotriva raportului de respingere. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua! Din păcate, realitatea este că cu acest proiect de lege şi cu respingerea lui ne cam ascundem după degete. Pur şi simplu este nevoie ca, la 27 de ani după căderea comunismului, să existe în ţara asta un muzeu proeminent care să discute această parte din istoria noastră. Şi discuţia, despre cât este de potrivit amplasamentul la "Casa Radio" sau nu, poate continua, dar, din păcate, este folosit strict ca un pretext pentru a împiedica înfiinţarea acestui muzeu. Este necesar ca românii să-şi cunoască istoria, este necesar ca românii să cunoască toate ororile dictaturii comuniste. Grupul parlamentar al USR va vota împotriva respingerii. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Budăi. Domnul Budăi, aţi apăsat din greşeală? Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Din când în când ne aflăm în situaţia în care unii dintre colegii noştri, pentru a rezolva o problemă reală, se gândesc că singura soluţie este una legislativă. Astfel, se doreşte a se modifica ordine de miniştri, hotărâri de guvern, norme de aplicare a legilor sau se intră în nişte domenii care, conform legilor în vigoare în România, sunt apanajul anumitor autorităţi. În Comisia pentru cultură, de multe ori ne-am lovit de această dorinţă a colegilor noştri, să înfiinţeze câte un muzeu: ori de artă, ori de natura pe care o propune această iniţiativă legislativă. Dar noi avem o Lege a muzeelor, care spune clar cine şi cum - autorităţile publice locale, respectiv, pe plan naţional, Ministerul Culturii sunt autorităţile care înfiinţează muzee, nicidecum prin lege. În ultimii ani, de multe ori, am respins astfel de iniţiative legislative, unele chiar salutare - vă aduc aminte de iniţiativa de a înfiinţa Muzeul Brâncuşi. Şi am zis: "Nimeni nu împiedică autorităţile competente, conform legii generale, să înfiinţeze un muzeu". A, dacă este nevoie de a schimba domeniul proprietăţii, pentru o iniţiativă venită din partea unei autorităţi locale sau centrale, atunci, da, putem da o lege pentru schimbarea situaţiei juridice a imobilului respectiv, dar nicidecum nu se înfiinţează muzee prin lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Am zâmbit amar auzind discursul colegului, Márton Árpád, pentru că aici nu vorbim despre un simplu muzeu. Aici vorbim despre un muzeu prin care am putea, şi noi, dar mai ales copiii noştri, să avem în continuare în atenţie ceea ce s-a întâmplat în România, înainte de 1989. E mai actuală ca oricând acea vorbă - "Cine nu-şi cunoaşte istoria riscă să o repete". Prin urmare, stimaţi colegi, e absolut necesar să existe în România un muzeu al dictaturii comuniste. Este, poate chiar prin derogare de la ceea ce spunea domnul Árpád că se întâmplă astăzi, că înfiinţarea muzeelor nu poate fi decisă decât de Ministerul Culturii, să luăm în calcul şi să votăm înfiinţarea unui astfel de muzeu. Nu e un oarecare muzeu sau un orişice muzeu. Iar autorităţile locale şi chiar Ministerul Culturii n-au avut forţa, până acum, să facă un astfel de demers. Din ce motive? Rămâne de discutat. De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va vota împotriva raportului de respingere. Şi, practic, ne exprimăm acordul pentru înfiinţarea unui astfel de muzeu. Cu atât mai mult cu cât este un proiect pe care, şi eu, în calitate de candidat la Primăria Capitalei, l-am susţinut în campanie, dar şi mulţi alţi colegi de-ai mei l-au afirmat în repetate rânduri. România are nevoie urgentă de înfiinţarea unui Muzeu al Dictaturii Comuniste, tocmai pentru a nu mai repeta greşelile istoriei. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Cu respect, evident, vreau doar să vă informez că propunerea legislativă este privind realizarea acestui muzeu în imobilul "Casa Radio". Despre asta se discută aici, nu despre respingerea unei iniţiative de a înfiinţa un muzeu al dictaturii comuniste. Deci, dezbaterea este dacă îl facem în "Casa Radio" sau nu. Că, de făcut, cred şi eu, sunt de acord că merită făcut. Vă rog, domnule Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest aspect voiam să-l subliniez şi eu. Această iniţiativă legislativă este binevenită. Sunt două lucruri total distincte. Unu. Faptul că România are nevoie de o astfel de instituţie. Suntem poate printre puţinele ţări din fostul bloc sovietic care nu deţine o astfel... sau care n-a înfiinţat o astfel de instituţie. Avem nevoie, pentru a recunoaşte greşelile trecutului, pentru a arăta celor care vin după noi că există posibilitatea să repete şi ei aceleaşi greşeli pe care le-am făcut noi. Dar aici discutăm despre o chestiune tehnică, cum spuneaţi dumneavoastră, înfiinţarea acestei instituţii într-un imobil care nu aparţine, în momentul acesta, din câte ştiu eu, statului român. Vă informez, dragi colegi, că la Comisia pentru cultură, din Cameră, mai există o iniţiativă legislativă, care solicită şi care prevede înfiinţarea acestei instituţii, şi anume înfiinţarea Muzeului Comunismului. Că se numeşte "Muzeul Ororilor Comunismului", că se numeşte, nu ştiu, "Muzeul Comunismului" sau "Muzeul...", nu ştiu, "...Greşelilor Comuniste", sau mai ştiu eu cum. Cu siguranţă, avem nevoie de această instituţie, dar aici discutăm de o chestiune pur tehnică, dacă înfiinţăm această instituţie în acel imobil. Despre asta discutăm astăzi. Că avem nevoie sau nu de această instituţie, noi hotărâm. Iar aici mă despart de colegul şi prietenul meu, Márton Árpád. Parlamentul poate înfiinţa, poate decide, poate legaliza, poate vota o astfel de iniţiativă legislativă pentru înfiinţarea acestui muzeu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobre, procedură.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Întrucât sunt atâtea luări de poziţii diferite, întrucât există şi alte proiecte de lege, la Comisia pentru cultură, pe acest subiect, vă propun să retrimitem şi acest proiect la comisie, şi să fie, în final, un raport care să ducă la realizarea acestui muzeu. Din câte ştiu eu, suntem singura ţară fostă comunistă care nu are aşa ceva. Vă propune Grupul parlamentar al PNL retrimiterea la comisie, pentru trei săptămâni.

Petru Gabriel Vlase Propunere de retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot, vă rog. Aţi avut noroc, că nu era domnul Munteanu în bancă. A trecut, 102.