19 decembrie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii să-şi invite colegii. Facem un vot de control în 20 de secunde. Vă rog, vot de control. Vot. 238 prezenţi. Suntem în cvorum. Începem. Capitolul I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Comisia pentru regulament propune respingerea proiectului de hotărâre. Vă rog să votaţi. 161 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. Propunerea legislativă pentru completarea art. III din Legea... Explicarea votului, domnul Gheorghe Tinel.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Eu am votat împotriva modificării la regulament, aşa cum aţi propus dumneavoastră, puterea, astăzi, pentru că ceea ce se întâmplă sau ceea ce faceţi în momentul de faţă nu reprezintă altceva decât un pumn în gură la adresa opoziţiei. Asta faceţi! Să luaţi dreptul de a analiza în plen, când ştiţi că plenul este suveran, amendamentele respinse... asta înseamnă... să daţi un pumn în gură! De ce vă este teamă? Să veniţi să impuneţi preşedinţii de comisii, ca pe timpul comuniştilor, asta înseamnă acum! Sunt la al treilea mandat, dar niciodată, nimeni nu a gândit o astfel de propunere de modificare a Regulamentului. Niciodată! Nici măcar noi, când eram şi ne criticaţi, nu am gândit aşa ceva! Dar să faceţi ceea ce aţi făcut acum, este inacceptabil! (Gălăgie.)

Petru Gabriel Vlase 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Vă rog, vot. 257 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog, vot. 244 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră, organizate în punctele de trecere a frontierei, stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră, responsabile pentru controalele sanitar-veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 200 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, 9 abţineri. Adoptat. Proiectul de lege... Explicarea votului. Vă rog.

Nechita-Adrian Oros Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege, deoarece considerăm inoportună trecerea posturilor de inspecţie la frontieră de la Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară la DSVSA-uri şi total deplasată prevederea ca funcţionarii publici cu funcţii de conducere din structurile Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor să aibă certificate ORNISS. Vom ataca la Curtea Constituţională acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 241 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 6 abţineri. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Vă rog, vot. 269 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Comisia juridică, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 267 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu optează. Adoptat. Vă rog, explicarea votului.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, S-au întors butoanele şi vreau să mulţumesc preşedintelui de şedinţă că a răspuns solicitării Grupului Partidului Naţional Liberal şi a redat microfoanele Parlamentului României, cu butoane cu tot. Vă mulţumesc. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun adoptarea. Vă rog, vot. 264 de voturi pentru, 6 abţineri. Adoptat. 9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare, obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, reexaminată la cererea Preşedintelui României. La punctul 9 sunt... PL-x 97... Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 195 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Adoptată. Proiectul de lege privind... Explicarea votului, vă rog.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva respingerii cererii de reexaminare, din mai multe motive. 1. Motivul că ar trebui să supraimpozităm nu cu 60%, cât era în textul iniţial al ordonanţei, cu 80% veniturile din dereglementarea preţurilor la gaze naturale, transformată această ordonanţă în lege, adică într-un impozit definitiv, contrazice practic spiritul acelei ordonanţe. În mod normal, Ministerul Finanţelor Publice, la apelurile repetate ale Comisiei pentru industrii şi servicii, ar fi trebuit să ne dea informaţii cu privire la sumele încasate din această taxă, precum şi valoarea totală a investiţiilor făcute de companiile din sectorul petrolier. Nu a făcut acest lucru. Guvernul nu s-a ţinut de cuvânt. Apoi, în mod normal, această taxă trebuie să dispară. Ar fi trebuit să vină noua Lege a redevenţelor, făcută de Ministerul Finanţelor Publice. Nicio problemă! Ea a fost postată pe site-ul Ministerului Economiei, a fost retrasă de pe site-ul Ministerul Economiei. Oare, când suntem serioşi cu domeniul acesta petrolier, al investiţiilor mari care sunt? Practic, prin această taxă, pe care dumneavoastră astăzi o retrimiteţi spre promulgare, impuneţi o suprataxare domeniului petrolier, singurul domeniu care face investiţii şi care asigură siguranţa energetică. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. Explicarea votului.

Daniel Vasile Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016, ordonanţă pe care astăzi Grupul parlamentar al minorităţilor şi întreg spectrul politic prezent în Parlament a votat-o, este un act de o importanţă deosebită. Cetăţenia română, potrivit legislaţiei în vigoare, ori dovada cetăţeniei române se face cu actul de identitate. Sigur că există o legătură de cauzalitate între actul de identitate şi domiciliu. Potrivit legislaţiei în vigoare, dacă nu ai act de identitate, nu poţi să faci dovada cetăţeniei. Şi această dovadă a cetăţeniei se obţine în baza actelor pe care legislaţia română în vigoare le solicită, şi mă refer strict la actul de identitate. Ca să ne dăm seama de importanţa acestui act pe care l-am aprobat astăzi, aduc în atenţia dumneavoastră o cifră deosebit de relevantă. Potrivit datelor Direcţiei de Evidenţă Informatizată a persoanei, astăzi, în România, 550.000 de cetăţeni nu deţin cod numeric personal. Cu alte cuvinte, aceşti 550.000 de cetăţeni practic nu pot face dovada cetăţeniei. Este clar că avem o problemă de ordin legislativ, este clar că intervenţia pe care am avut-o astăzi, prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă, vine să pună ordine în sistem, însă în perioada următoare trebuie să ne aplecăm foarte atent asupra acestor date, care sunt deosebit de alarmante pentru un stat membru al Uniunii Europene. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. 12. Proiectul de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 263 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu optează. Adoptat. 13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 593 din 14 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 4 noiembrie 2016. Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea legii cu amendamente. Vă rog, vot. 270 de voturi pentru, un coleg care nu optează. Adoptată. 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 240 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. Explicarea votului? Domnul Bumb?

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi am fost pentru adoptarea acestei legi, deoarece ne interesează ca în teritoriu să avem oficii care să ajute întreprinderile mici şi mijlocii atât pentru export, cât şi pentru dezvoltarea antreprenoriatului. După cum bine ştiţi, Ministerul IMM-urilor a reuşit să încheie în jur de 8.000 de contracte care au fost finanţate pentru start-up-uri. Din păcate, o parte dintre ele au fost semnate fără finanţare, ceea ce nu mi se pare corect. Atât modul în care s-a prezentat, la prezentarea bugetului, Ministerul IMM-urilor, cât şi modul în care lucrează... pentru că aceşti antreprenori, care vor dezvolta firme şi probabil vor ajuta economia naţională, ar trebui mult mai bine coordonaţi, şi toate aceste întreprinderi care se fac în judeţe să poată să-i ajute pentru dezvoltarea afacerilor pe care vor să le creeze. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat la prezentarea bugetului a fost un fiasco total. Cred că a fost ministerul care s-a prezentat cel mai prost şi rugămintea noastră este ca, în continuare, cei care reprezintă ministerul să se ocupe de înfiinţarea acestor filiale din judeţe, astfel încât să poată fi, într-adevăr, stimulat exportul şi toţi antreprenorii care doresc să-şi facă o afacere să poată să o realizeze în bune condiţii şi să aibă un suport real din partea ministerului. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Dragi colegi, Eu vreau să vă spun atât, din perspectiva unui antreprenor - am stat şi m-am uitat adesea pe CV-urile colective ale acestui Guvern şi cantitatea de ani de experienţă în sectorul privat, a întregului Guvern, este minimală. Primul lucru de care au nevoie antreprenorii - şi vă spun ca om care a dezvoltat afaceri şi a trecut prin runde de finanţare în sectorul privat, că oamenii au nevoie să fie lăsaţi să-şi facă treaba, au nevoie de predictibilitate fiscală. Ideea că putem crea şi putem susţine cu adevărat antreprenoriatul, creând încă o serie de instituţii de stat, cu job-uri de stat, în acelaşi timp, în care facem praf tot sistemul fiscal şi distrugem orice idee de predictibilitate, merge împotriva a tot ceea ce este de fapt antreprenoriatul de stat. (Aplauze.) Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Dacă am reuşi să ne ţinem la subiect, cred că am fi mult mai eficienţi, dragi colegi. Votăm astăzi o ordonanţă care vizează reorganizarea unor oficii care deja există, dragi colegi. Există aceste oficii, se transformă în agenţii, deci nu inventăm noi instituţii. Doar că, aşa cum aţi văzut în expunerea de motive, aceste oficii erau mult subfinanţate atât ca forţă umană, 10 angajaţi în fiecare oficiu, cât şi ca nivel de salarizare. Iar toate programele de susţinere a antreprenorilor, indiferent ale cărui Guvern ar fi acestea, nu au cum să aibă succes, dacă nu au acest schelet puternic, această infrastructură, care se numesc agenţii pentru implementarea programelor pentru IMM-uri. Faptul că le-am consolidat, crescând numărul de angajaţi, şi bugetându-le activitatea, este un pas absolut normal şi de care se va folosi, cu siguranţă, orice Guvern, dar de care ne vom folosi în mod special noi, acum, pentru a avea succesul Programului "Start-up Nation" care, într-adevăr, este un program care presupune un efort fără precedent şi care necesita şi justifica, aşa cum aţi văzut şi în expunerea de motive, reorganizarea acestor oficii în agenţii. Mulţumesc. (Aplauze.) (Domnul deputat Dumitru Oprea solicită să ia cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Oprea, a vorbit domnul Bumb, din partea Grupului. Îmi pare rău! Domnul Varujan Vosganian. Domnule Munteanu şi domnule Nicolicea, vă rog să veniţi până la prezidiu, cât explică domnul Vosganian. (Consultări.) Vă rog, domnule Vosganian.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Într-adevăr, în România există o anumită neîncredere cu privire la capacitatea startului de a exercita funcţii manageriale. Această neîncredere însă nu are legătură neapărat cu funcţiile însele. Am să vă dau o comparaţie care are în vedere promovarea exporturilor, prin reţeaua ataşaţilor noştri comerciali. O ţară care nu poate fi suspectată de ignorarea managementului privat - mă refer la Franţa - avea în anul 2013, când eram eu ministrul economiei, 11 reprezentanţi în structura comercială din România. Structura franceză se numeşte Ubifrance, adică Franţa peste tot. România avea 11 reprezentanţi în cele 3 Americi: America de Nord, America Centrală şi America de Sud. Deci câţi reprezentanţi avea Franţa în România, avea România în cele 3 Americi. Dacă luăm o zonă de mare expansiune comercială, şi enumăr: Vietnam, Cambogia, Laos, Indonezia, Thailanda, Malaezia, Singapore, Australia, Noua Zeelandă - în toate aceste zone, România câţi reprezentanţi comerciali credeţi că are? Unul singur. În toată lumea, din 150 câţi erau în 2008, au mai rămas vreo 70 şi ceva de reprezentanţi comerciali. Există zone întinse din lume - de pildă America Latină, Asia de Sud-Est - unde România, practic, nu este reprezentată. Sunt multe zone în care România a făcut căi ferate, a înzestrat cu material feroviar - cum este India, cum este Sri Lanka -, unde România nu este reprezentată. După opinia mea, niciun sacrificiu nu este prea mic pentru a crea structuri care să promoveze capitalul românesc în străinătate. Şi, vorbind despre străinătate, desigur că acest lucru este valabil şi pentru România, pentru că nimic nu poate fi exportat, dacă nu se dovedeşte mai întâi, eficient, la noi acasă. De aceea, această atitudine, de a respinge susţinerea pe care statul trebuie să o dea antreprenorilor, nu mi se pare potrivită. De aceea, eu socotesc că acest act normativ trebuie votat şi foarte bine facem că îl votăm. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Stimaţi colegi, Vă rog, un pic de atenţie, liderii, la mine, pentru că trebuie să fac o rectificare. Întrucât avem cutuma de a pune pe primele puncte ale ordinii de zi Proiectele de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor, Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului era lege organică. Nu am fost atent, îmi cer scuze. Nu a întrunit numărul necesar de voturi, au fost 161. Acum am constatat. Şi atunci, conform art. 104 alin. (3), voi retrimite comisiei, spre reexaminare. (Aplauze.) Continuăm. Legi organice. Adoptări. 15. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog, vot. 261 de voturi pentru, două abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. 16. Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea Obiectivului de investiţie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov". Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog, vot. 264 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Vă rog, doamnă Mara Mareş.

Mara Mareş Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru acest proiect de lege. Într-adevăr, Braşovul are nevoie de un spital nou. Vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră, iar această colaborare transpartinică este într-adevăr lăudabilă. Mai puţin lăudabil este faptul că nu s-au ţinut promisiunile iniţiale, dar nici aici nu este timpul pierdut şi putem să corectăm şi acest lucru. Chiar dacă în bugetul pentru anul 2018 există finanţare zero pentru Spitalul Clinic Regional de Urgenţă Braşov, vă solicităm, stimaţi colegi din majoritate, să ne demonstraţi că introducerea termenului de "regional" este de bună-credinţă şi va grăbi, nu va încetini construcţia spitalului, să finanţaţi studiul de fezabilitate pentru Spitalul Clinic Regional de Urgenţă Braşov. (Aplauze.) Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Remus-Adrian Borza solicită să ia cuvântul.) Domnule Borza, deputaţii neafiliaţi explică votul la finalul şedinţei de vot. Vă rog, daţi-i microfonul. (Se adresează staffului tehnic.)

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Ca unul dintre iniţiatorii acestui proiect de lege, în primul rând, mă adresez dumneavoastră pentru a vă mulţumi. Sigur, o largă majoritate, doar 3 voturi împotrivă. Iată ce înseamnă conlucrarea parlamentară, în vederea realizării unor proiecte de interes public. Într-adevăr, actualul sistem sanitar din judeţul Braşov este unul depăşit, spitale pavilionare din 1974 sau chiar mai vechi, un spital judeţean care, iniţial, era pe 7 clădiri, dintre care două au fost dezafectate, pentru că nu mai corespund dinamicii sanitare şi populaţiei - să nu uităm, Braşovul este un judeţ cu peste 600.000 de locuitori. Adresabilitatea unui astfel de spital clinic, universitar - de fapt este una regională - şi lucrul acesta s-a dovedit în ultimii 10-15 ani de adresabilitate, foarte mulţi pacienţi... şi din cauza acestei dinamici foarte mari a turismului din Braşov... după Bucureşti, Braşovul, iată, este judeţul care atrage cel mai mare flux de turişti. Din acest punct de vedere, în numele tuturor...

Petru Gabriel Vlase Abuzaţi, deja!

Remus-Adrian Borza ... tuturor cetăţenilor judeţului Braşov...

Petru Gabriel Vlase Abuzaţi, domnule...

Remus-Adrian Borza ... atât a parlamentarilor de Braşov, vă mulţumim tuturor pentru acest vot.

Petru Gabriel Vlase Şi noi vă mulţumim! Domnul Benga? Nu mai vreţi, domnule Benga. Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PSD susţine, evident, acest proiect de lege şi îl susţine tocmai pentru că Guvernul PSD are în strategie, conform Memorandumului adoptat recent, construirea unui spital regional la Braşov. Susţinerea pe care Grupul PSD o oferă se reflectă şi în colaborarea cu autorităţile locale din municipiul Braşov, cu Primăria municipiului Braşov, pe teritoriul căreia se va construi acest spital. Eu le mulţumesc, în mod special, celor din Comisia pentru agricultură şi celor din Comisia juridică, care au dat raport favorabil acestui proiect şi vă asigur că deja demersurile pentru finanţarea documentaţiei, cât şi a investiţiei sunt pornite, atât la nivel local, în discuţiile cu BERD, cât şi la nivelul Guvernului României, în discuţiile cu Banca Mondială şi Banca Europeană de Investiţii, prin mesajele trimise de ministrul sănătăţii şi de ministrul fondurilor europene. Aşa cum ştiţi, soluţii de finanţare există. Este bine că noi astăzi am reuşit să dăm acest mesaj braşovenilor, că susţinem crearea unui nou spital la Braşov. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Dragi colegi, Nu o să mă auziţi dumneavoastră prea des pe mine mulţumind majorităţii, dar aceasta este una dintre situaţiile în care trebuie să o fac. Mulţumim pentru sprijin, pentru transferul acestui teren. Este un pas legislativ important. Mă bucur că a beneficiat de suport transpartinic. Sper din tot sufletul să se şi realizeze şi rămân la ceea ce am spus şi mai devreme, în cursul dezbaterilor, sper ca într-adevăr majoritatea să fi operat această modificare, cu introducerea titulaturii "regional", pentru a sprijini acest proiect, şi nu pentru a-l bloca.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim frumos. Domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ca medic, nu pot decât să mă bucur atunci când se propune înfiinţarea unui spital. Dar eu sper să fie aceeaşi colaborare interpartinică, atunci când vom discuta alocarea de fonduri pentru construirea acestui spital şi voi fi la fel de fericit atunci când se vor aloca fonduri pentru cercetare, pentru că luarea de teren de la un institut de cercetare înseamnă diminuarea capacităţii de funcţionare a acestuia. Cunosc Braşovul, sunt profesor onorific al Universităţii din Braşov. Maternitatea din Braşov a fost reabilitată de curând. Este nevoie de un spital mare, pentru că Braşovul este şi centru turistic şi este în centrul ţării. Dar, vă rog, atunci când vom ajunge la amendamentele pentru Ministerul Sănătăţii, să existe vot şi pentru alocarea de fonduri pentru construirea de spitale. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc şi eu. Domnul Bichineţ?

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Întotdeauna când operăm cu propoziţii universal-afirmative - toate lebedele sunt albe, toţi stârcii sunt albaştri - greşim. Iată, nu putem spune că toţi parlamentarii de la PSD sunt foarte buni şi cei din opoziţie, toţi, fără excepţie, sunt foarte răi. De exemplu, discutăm despre Partidul Mişcarea Populară, partid de opoziţie. Aţi sesizat, de-a lungul acestui an, şi sper să fiţi atenţi cu toţii - seriozitatea noastră. În primul rând, faptul că venim la activitate. În al doilea rând, studiem documentele, înţelegem şi votăm în funcţie de proiect. Dacă un proiect de lege este bun, îl susţinem, dacă nu este bun, îl respingem. (Rumoare.) Aţi văzut, colegii de la USR, care trec printr-un proces de metamorfoză, extraordinar... (Râsete.) Aţi încercat de multe ori să-i ironizaţi, şi aţi greşit! 7,8,10 dintre ei sunt de excepţie, foarte, foarte buni. Şi nu spun asta pentru că vreau să captez bunăvoinţa cumva. Oricum îi vom recupera noi, mai târziu. (Râsete.) În legătură cu ce se întâmplă aici, aţi observat că fiecare încearcă să se poziţioneze. Pentru că urmează după o oră, după două ore bugetul, voi reitera ideea profesorului universitar, medicul de la ... un om care are o carieră extraordinară în spate... "Domnule, degeaba facem proiecte bune, dacă nu le asigurăm finanţarea!" Vorbim de spitale regionale. Este prima mişcare pe care o facem astăzi, votând pentru Braşov. Să vedem dacă se va întâmpla ca, acolo, în următorul an, 2018, să se pună o fundaţie, să se zidească o cărămidă. După care urmează celelalte spitale regionale, în România. Pentru că, aţi văzut, avem destui doctori aici, dar sunt şi destui pacienţi. Mulţumesc. (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, de la UDMR.

Levente Vass Încet, încet, toate drumurile din Transilvania duc spre Braşov sau duc în Braşov. Ca centru universitar, Târgu Mureş a susţinut educaţia medicală din Braşov, ani întregi. Cei de acolo au venit să dea diploma, să zic aşa, să dea licenţa la Târgu Mureş. Eu tare m-aş bucura dacă deputaţii de Braşov ne-ar susţine şi atunci, când Târgu Mureş cere, împreună cu Iaşiul şi cu judeţele din Moldova, ca autostrada să treacă totuşi prin Târgu Mureş. Este un lucru foarte important, să ştiţi. Suntem de acord să se dezvolte şi din punct de vedere medical Braşovul, dar trebuie să acceptaţi că avem şi noi nişte cereri, rugăminţi, ca Târgu-Mureş, printre altele, să nu fie capăt de autostradă. Mulţumesc mult. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Continuăm. Mai este cineva din Braşov? (Râsete.) De la Sfântu Gheorghe, atunci. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog, vot. 222 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, domnul Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! Da, nu vorbim de Braşov. Acest proiect de lege este un nou exemplu din categoria "în principiu", "bine", "în implementare greşit". Suntem total de acord că într-o economie şi un context socio-economic al României, când nu avem o Lege a lobby-ului, este necesară o finanţare publică pentru partidele politice. Dar modul în care acesta este transpus în acest proiect de lege, este defectuos. Şi am să vă explic de ce. În primul rând, expunerea de motive este în totală disonanţă cu textul proiectului. Expunerea de motive spune că se doreşte o clarificare a bugetului de stat alocat, dar articolul de lege face o menţiune la procentul din produsul intern brut, nu din bugetul de stat, astfel încât, domnilor, tocmai aţi votat majorarea de trei ori a bugetului partidelor politice, faţă de anul trecut, până la 12 ori faţă de cum era prevăzut, fără niciun criteriu de performanţă sau de aşteptare publică pentru acest lucru, în condiţiile în care, din nefericire, ieri aţi votat împotriva alocării a 6% din PIB, în condiţiile în care urmează să votaţi un buget pentru sănătate subfinanţat, când 30% dintre spitale au nevoie de renovări, iar suma alocată este derizorie. Avem o infrastructură rutieră şi feroviară dezastruoasă, iar sumele alocate pentru repararea lor sunt aproape zero. Dar finanţarea partidelor creşte de 12 ori?! (Vociferări.) Ce justifică acest lucru? Dacă ne gândim şi la rezultatul electoral din 2016, vedem că această clasă politică este eşuată - 60% din populaţie nu este interesată de a vota, dar noi tocmai le-am luat o rentă permanentă. 60% nu vin la vot, dar îi taxăm pentru aceste partide politice. Este corect? Dacă tot aţi votat asta, vă invit măcar să alocaţi o parte din aceşti bani pentru educaţie, în tehnică legislativă, astfel încât să existe o coerenţă între expunerea de motive şi textul legii, pentru a nu mai repeta astfel de greşeli. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Andronache?

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal a votat acest proiect de lege, pentru că el conţine o prevedere extrem de importantă pentru a asigura egalitatea de gen în Parlamentul României şi în alte structuri ale administraţiei publice locale. Adoptarea acestui amendament va face posibilă şi va stimula partidele politice să propună femei pe locuri eligibile, de data aceasta, pe listele electorale. Aceasta este motivaţia pentru care Grupul parlamentar al PNL a susţinut proiectul de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, al cercetării, al formării profesionale şi al sănătăţii. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă propun adoptarea legii, cu amendamente. Vot. 175 de voturi pentru, 58 de voturi împotrivă, 28 de abţineri. Adoptată. Domnul Pirtea.

Marilen - Gabriel Pirtea Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat împotrivă. Partidul Naţional Liberal susţine concurenţa, susţine mediul concurenţial, dar nu susţine concurenţa neloială. Iar în ceea ce discutăm astăzi, un nou actor pe piaţa educaţională postuniversitară a fost introdus - furnizorul de formare profesională. Şi acest nou actor nu a trecut etapele pe care le-au trecut ceilalţi participanţi în lupta aceasta concurenţială. Nu a fost supus unei acreditări, unor aprobări, unor evaluări, ceea ce facem în momentul de faţă cu mediul universitar. De aceea, considerăm că această concurenţă neloială nu este benefică învăţământului. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, într-adevăr, încă nu s-au obţinut acreditările necesare. Calitatea acestor structuri este încă pe drumul unor necesare ameliorări, dar nu putem să nu observăm că s-au făcut nişte paşi. În 2016, ştim foarte bine că avem aprobată o strategie a formării profesionale, aprobată de Guvernul Cioloş, în 2016, Strategia 2014-2020. Este în acord, bineînţeles, cu Strategia Europeană 2020 pe educaţie şi pe formare profesională. Deci există elemente care ne permit să spunem că am făcut nişte paşi înainte. Dar, în acelaşi timp, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei sunt corigenţi la calitatea acestor furnizori de formare. Dup cum am văzut, furnizorii de formare vor avea ca grup ţintă doar absolvenţi de studii superioare. Şi acesta este un aspect care merită discuţii mult mai îndelungate, pentru că, după cum ştiţi, camerele de comerţ pot să aibă aceste cursuri, pot să organizeze cursuri de formare profesională şi o pot face chiar cu succes. Prin urmare, în urma acestor motivaţii, dar şi a modalităţii prin care acest proiect de lege a ajuns în dezbatere la comisiile comune, aici, la Camera Deputaţilor, Uniunea Salvaţi România a votat "abţinere". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, N-o să vă placă ce o să vă spun. Eu am urmat o facultate adevărată, Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, pe vremea când era mult mai grea decât acum, avea 5 ani, era înainte de Bologna. Şi îmi aduc aminte că, atunci când eram student, a venit unul de la partid, de la Dumnezeu ştie ce era, să ne întrebe de ce nu avem toţi nota zece, să ne ceară socoteală. Şi atunci s-a ridicat un coleg de-al meu şi i-a spus un lucru pe care n-am să-l uit niciodată. I-a spus aşa: "Dacă tavanul acesta ar avea un metru, am umbla cu toţii cocoşaţi. E de mirare că avem atâţia cocoşaţi în societatea noastră?" - i-a zis ăluia de la partid. Cam asta cred că se întâmplă, din păcate, cu învăţământul la noi. Nu poţi, nici măcar unor cursuri de vară făcute la o universitate din zona de elită universitară să-i dai greutatea unui masterat, pentru că nu poţi. Nu se poate aşa ceva! Nu poţi să spui că ai făcut Facultatea de... nu ştiu... o facultate serioasă, la seral, şi să spui că eşti specialist în domeniul acela. Nici măcar asta nu poţi să spui. Darmite, cu câteva ore de curs, să spui că ai un master? Până la urmă contează foarte mult lucrurile acestea. Contează şi în felul în care ne respectăm pe noi înşine. Şi cred că dacă astăzi ne respectăm mai puţin, mâine şi mai puţin, la un moment dat nu o să mai avem niciun fel de stea polară pe cerul nostru, ca să ştim încotro mergem. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vă rog, vot. 253 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Stimaţi colegi, Cu acordul liderilor de grup, vă fac o propunere abuzivă. Să ne vedem la ora 14,30, în sală, pentru Legea bugetului. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,26.