20 iunie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 489/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Vă rog, comisia. Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 263/2010, în sensul introducerii unei reglementări conform căreia majorările anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute de lege să reprezinte niveluri minime. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea iniţiativei legislative, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnule Seidler, sunteţi de data trecută? Domnul Căciulă.

Aurel Căciulă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege supus adoptării se referă în principal la faptul ca majorările prevăzute în modul de calcul al punctului de pensie, stabilit potrivit legii, să reprezinte nivelurile minime, lăsând la latitudinea Guvernului indexarea valorii punctului de pensie peste aceste grupuri, în funcţie de conjunctura economică financiară a ţării. De asemenea, o altă modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se referă la stabilirea nivelului indexului de corecţie, care, în urma aplicării modului de calcul a acestuia, poate duce la o pensie mai mică. Deşi se prevede majorarea valorii punctului de pensie la 1.000 de lei, de la data de 1 iulie 2017, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 2 din 2017, emisă în conformitate cu Programul de guvernare al PSD-ALDE, între persoanele care se înscriu la pensie până la această dată şi cele care se înscriu la pensie după data de 1 iulie 2017, se creează o inegalitate de tratament din punctul de vedere al cuantumului pensiei. Astfel, pensiile persoanelor care devin pensionari după data de 30 iunie 2017 vor fi mai mici decât cele stabilite anterior acestei date, cu aproximativ 9%. Acest fapt se produce din cauza micşorării indicelui de corecţie de la 1,14 la 1,05, astfel cum este stabilit prin art. 170 din Legea pensiilor, respectiv art. 8 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Grupul parlamentar al PSD susţine adoptarea iniţiativei legislative, în forma propusă prin raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, întrucât modul de calcul al indicelui de corecţie stabilit prin Legea pensiilor trebuie corectat, pentru a nu prejudicia persoanele care urmează să devină pensionari pentru limită de vârstă, după data de 1 iulie 2017, faţă de ceilalţi pensionaţi anterior acestei date. Astfel, indicele de corecţie va rămâne până la sfârşitul anului 1,14. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Da. Constat cu plăcere că Grupul PSD îşi dă seama abia acum, după vreo trei ani, că a făcut o greşeală. Dacă ţineţi minte, un premier, în urmă cu vreo trei ani, a dat o ordonanţă de urgenţă prin care acest indice de corecţie a fost declarat de premierul cu pricina 1,05, când el era mult mai mare. Şi atunci povesteam ce gol a creat în PIB-ul oamenilor părăluţe în buzunar, printr-o astfel de ordonanţă de urgenţă cu tupeu. În sfârşit, astăzi, se face o dreptate. Există posibilitatea ca pentru persoanele care ies la pensie, într-adevăr, după 30 iunie 2017, acest indice de corecţie să conducă la o valoare a pensiei în defavoarea oamenilor. Aşadar, în sfârşit, mintea românului cea de pe urmă... Şi Grupul PNL este încântat de faptul că se face măcar, mai târziu, o dreptate, vizavi de drepturile la pensie ale românilor. Corecte!

Petru Gabriel Vlase Doamna Éva-Andrea Csép.

Éva-Andrea Csép Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Prin Legea pensiilor, adoptată în anul 2010, în condiţii de criză economică, s-a prevăzut o nouă modalitate de stabilire a valorii punctului de pensie anuală. Aşadar, valoarea punctului anual de pensii se stabileşte în funcţie de doi indicatori - rata inflaţiei şi creşterea salariului mediu brut pe ţară. Dacă în primii trei ani de la adoptarea Legii pensiilor s-a ţinut cont, în mod constant, de această modalitate de stabilire a valorii punctului anual de pensie, într-un procent mai mare, ca rezultat din cei doi indicatori prevăzuţi în Legea pensiilor...? În acest sens, începând cu anul 2015, guvernele, de fiecare dată, au modificat Legea pensiilor, prin ordonanţe de urgenţă, în ultimul ceas al adoptării Legii privind bugetul asigurărilor sociale, creând astfel temeiul legal necesar pentru cheltuielile privind plata pensiilor. Pentru a nu recurge în fiecare an la ordonanţe de urgenţă, pentru adoptarea prevederilor derogatorii, UDMR consideră că este mai raţional dacă această posibilitate de a stabili valoarea punctului anual de pensie, într-un procent mai mare decât cel minim prevăzut în Legea pensiilor, o asigurăm la adoptarea Legii privind bugetul asigurărilor sociale. Aceasta este iniţiativa noastră şi o s-o susţinem. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Adrian Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu o să se supere doamna secretar Andrea Csép, dar trebuie să facem o rectificare. În 2011-2012, Guvernul Boc s-a ţinut de formulă, neaplicând-o deloc. Prima mărire a avut loc la 1 ianuarie 2013 şi atunci Guvernul Ponta a făcut această rectificare, pentru că inflaţia fusese negativă anul anterior şi trebuia să se întâmple ceva şi cu pensiile românilor, care din 2009 stagnaseră.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Vot final.