14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 62. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Din partea iniţiatorilor? Nu. Comisii? Trei comisii... Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Au fost sesizate cu acest proiect de lege comisiile pentru mediu, pentru agricultură şi cea juridică. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 12 mai 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere negativ al Guvernului. Comisiile au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea acestuia. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale dacă sunt? Nu sunt. Sunt? Vă rog, domnul Tinel.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Propunerea aceasta legislativă a avut ca obiect modificarea Ordonanţei nr. 34, în sensul că asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale să se facă de la bugetele administraţiilor locale. Până la urmă, Ordonanţa nr. 34 impunea această obligativitate, pentru că exploatarea şi îngrijirea pajiştilor trebuiau să aibă la bază un studiu întocmit de instituţii specializate. Soluţia propusă de iniţiatori a fost ca studiile acestea să fie întocmite de... să fie finanţate de bugetele comunităţilor locale. Din păcate însă n-am rezolvat situaţia. Respingem actul normativ, spunem că nu suntem de acord, dar nu punem nimic în loc. Iar situaţia pajiştilor rămâne cea pe care o cunoaştem cu toţii. Am modificat, rând pe rând, legislaţia în domeniu şi am ajuns astăzi să avem un gol legislativ în materie. Deci am dat... dăm un vot de respingere, pe considerentul că nu sunt bani, dar nu rezolvăm situaţia. M-aş fi aşteptat ca în comisie să putem să găsim resursa financiară, în aşa fel încât această activitate foarte importantă, prioritară pentru a derula, a desfăşura o activitate corespunzătoare tehnic, privind îngrijirea şi exploatarea pajiştilor, să fie finanţată. Partidul Naţional Liberal nu susţine respingerea acestei iniţiative legislative.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.