11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970 (PL-x 270/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010, şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970. Comisia juridică? Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii prezenţi la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale. Legea merge la votul final.