13 iunie 2017 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 2017 (Pl-x 413/2016/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017; în procedură de urgenţă. La iniţiatori... Nu mai sunt. Domnul Iancu. Se pregăteşte domnul Bode.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Este o propunere legislativă care a demonstrat Parlamentului că atât dreapta, cât şi stânga pot colabora foarte bine atunci când vorbim despre un obiectiv strategic cum este, în cazul acesta, Portul Constanţa, dar toate porturile din România, inclusiv, sau mai ales porturile dunărene, în sensul că atât Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi, fiind sesizate cu reclamaţii atenţionate cu neconformităţi în modul de gestiune şi desfăşurare a activităţii portuare, în special, în Portul Constanţa, s-a dispus realizarea unei anchete. Ancheta a scos în evidenţă faptul că vorbim despre o administrare ineficientă, neperformantă, necompetitivă, cu caracter de monopol, şi în condiţiile în care terenurile sunt proprietate publică, oferite spre administrare unor companii pe durate de peste 20 de ani de zile, în condiţii în care nu sunt stabilite criterii de performanţă, de investiţii, de dezvoltare a infrastructurii. Toate aceste lucruri au determinat membrii acelor comisii din sesiunea anterioară a Parlamentului anterior, din care am scoate în evidenţă pe domnul Toader, pe domnul Lupu, dar şi pe domnul Marin Gheorghe, astăzi senator, să intervină şi să modifice fundamental această lege, exact în condiţiile în care întreaga Uniune Europeană vorbeşte de transport intermodal, în ideea de a reduce costurile de transport la maximum, de a reduce emisiile de bioxid de carbon, de a folosi cât mai mult transportul pe apă. În aceste condiţii, în România, Portul Constanţa este valorificat la sub 30% din capacitate şi în aceeaşi situaţie sunt şi porturile dunărene. În consecinţă, această propunere legislativă nu face altceva decât să creeze un cadru competitiv, transparent, nediscriminatoriu, să ofere tuturor operatorilor, care au licenţă în acest domeniu de activitate, să aibă o şansă să-şi dezvolte activitatea, dar, în acelaşi timp, să participe direct la dezvoltarea infrastructurii, creşterea traficului...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule deputat!

Iulian Iancu ...şi valorificarea acestui obiectiv. În aceste condiţii, stimaţi colegi, vă propunem acest proiect de lege care va contribui direct la dezvoltarea, în primul rând, a Portului Constanţa, dar şi a porturilor dunărene. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, în procedură de urgenţă, cu reexaminarea acestui proiect de lege, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 89 din 28 februarie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 15 mai 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare. Necesitatea modificării acestui act normativ constă în faptul că situaţia administrării terenurilor portuare, care fac parte din domeniul public, a devenit din ce în ce mai dificilă, în condiţiile în care gradul de utilizare a infrastructurii portuare şi a capacităţilor de încărcare a scăzut constant, în acest moment media traficului realizat în porturile din România fiind de 30%. Membrii comisiilor prezenţi la dezbateri au reexaminat prevederile declarate neconstituţionale şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse sunt prevăzute în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Şova.

Lucian Şova Mulţumesc, domnule preşedinte. Dincolo de ce au spus antevorbitorii mei, mă refer în primul rând la domnul preşedinte Iancu, vreau să reliefez faptul că această lege a fost generată de o anchetă pe care a făcut-o Comisia pentru transporturi cu privire la activitatea din Portul Constanţa. Acest proiect de lege a reuşit să rezolve unele dintre problemele cu care, din perspectivă legală, se confrunta administraţia Portului Constanţa. Însă vreau să vă semnalez faptul că atât timp cât în România Ordonanţa nr. 109, care generează guvernanţa corporativă, este opozabilă şi celor care administrează monopoluri de diverse tipuri, întotdeauna va exista o tendinţă neconcurenţială din partea administratorilor privaţi selectaţi după respectiva reglementare. Şi spun aceasta pentru că una dintre problemele pe care noi am descoperit-o la ancheta pe care am făcut-o, ancheta parlamentară pe care am făcut-o în Portul Constanţa, este aceea că, în concordanţă cu contractul de management pe care îl avea atunci, se străduia să maximizeze profiturile, în detrimentul activităţilor comerciale, în detrimentul dezvoltării şi întreţinerii infrastructurii portuare care trebuia să fie pusă la dispoziţia operatorilor portuari, lucru care a condus la o slabă eficienţă a activităţii pentru care, de fapt, este Portul Constanţa. Concluzionând, aş zice că, de fapt, a ajuns ca managementul unui astfel de monopol să funcţioneze doar pentru sine, şi nu pentru interesul public. Semnalez că acest aspect poate ar trebui să atragă atenţia noastră cu privire şi la managementul altor domenii în care se administrează diverse monopoluri, mă refer aici la transporturile energiei electrice, transportul gazelor şi altele care mai sunt. Poate că ar trebui să privim cu mai multă atenţie şi la managementul acestor companii care administrează monopoluri, pentru ca, totuşi, multe din criteriile de performanţă să nu fie acelea de profitabilitate, ci acelea de serviciu public. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Dragi colegi, Pot spune că anul trecut am făcut parte cu multă mândrie din echipa care a lucrat la acest proiect de lege şi după mulţi ani de zile în care activitatea în porturi, în general, şi în Portul Constanţa, în special, a fost un adevărat câmp de bătălie, anul trecut s-a stat la masă şi am lucrat multe luni de zile împreună cu domnul Toader, cu Comisia pentru transporturi, împreună cu specialiştii din minister, împreună cu operatorii portuari, împreună cu transportatorii şi companiile de logistică, cu administraţiile portuare şi am ajuns la o formă a acestei legi aproape perfectă. Este oricum un mare pas înainte faţă de ce aveam până în momentul acesta. Rămân însă şi nişte semne de întrebare pe care le-am adresat în câteva amendamente, dar acestea vor urma mai târziu. Din nou, în general este un lucru bun ce se întâmplă. Să vorbesc un pic şi despre ce a spus domnul Şova mai devreme. Nu Ordonanţa nr. 109 este problema companiilor care administrează monopoluri, pentru că guvernanţa corporativă permite să impui, ca şi autoritate tutelară, orice tip de obiective de performanţă, şi în cazul porturilor, de exemplu, dacă obiectivele de performanţă ar fi fost până acum realizarea investiţiilor în infrastructura portuară, ceea ce statul român trebuie să facă, n-am mai fi avut atâtea discuţii. Statul român trebuia să-şi facă treaba lui prin minister şi prin administraţiile portuare, să le dea operatorilor şansa să-şi dezvoltate în mod predictibil business-urile în porturi. Asta nu s-a întâmplat. Fiecare trăgea în sensuri diferite şi de aceea n-a mers. Sper ca de acum încolo toată lumea să stea în continuare la masă, operatorii să aibă acea predictibilitate de care au nevoie pentru a realiza investiţiile şi să nu mai vedem dosare peste dosare în instanţă, în care administraţiile se judecă cu operatorii, în care nimeni nu-şi face treaba lui. Sunt optimist şi voi susţine puţin mai târziu şi amendamentele. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bode. Suntem în procedură de urgenţă. A vorbim domnul Şova de la PSD.

Lucian Nicolae Bode Nu vrem să bulversăm Grupul PSD.

Petru Gabriel Vlase Aveţi încredere în discernământul meu, domnule deputat.

Lucian Nicolae Bode Mare încredere... Stimaţi colegi, Nu este prima iniţiativă legislativă în care toate grupurile parlamentare au depăşit barierele politice şi au iniţiat legi bune pentru România. Această iniţiativă este rezultatul unui efort consistent din partea unui grup de colegi, din fosta legislatură, în special membri ai Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor, care au constituit o comisie de anchetă, aşa cum s-a spus aici de către antevorbitorii mei, care să investigheze neregulile din Portul Constanţa. Aş vrea, pentru că s-au pomenit câteva nume aici, de la acest microfon, să salut prezenţa în sala de plen a domnului Mircea Toader, deputat în legislatura 2012-2016, unul dintre iniţiatorii acestui proiect de lege. Raportul acestei comisii a scos în evidenţă deficienţe grave în managementul portului, ceea ce a impus o serie de corecţii asupra cadrului legislativ. Această iniţiativă a generat mari controverse în spaţiul public, dar ceea ce este de necontestat sunt performanţele slabe înregistrate de această companie, care ar fi trebuit să fie un etalon în zona Mării Negre. Investiţiile în porturile româneşti au scăzut, dar în schimb administraţiile portuare au făcut profituri frumoase. Este oare normal ca administraţiile să gândească strict în termen de profit şi atât?! Este normal ca singura grijă a acestor administraţii să fie valoarea dividendelor, distribuite acţionarilor, în timp ce infrastructura portuară se degradează şi afectează în mod negativ atractivitatea portului pentru investiţii?! Această mentalitate de tip protecţionist - prin care Portul Constanţa, în particular, a fost ţinut captiv unor interese care nu au nimic comun cu economia de piaţă şi practicile concurenţiale corecte - trebuie schimbată şi orientată spre o abordare pro business, prin care potenţialul porturilor româneşti să fie fructificat la maximum. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota această iniţiativă legislativă care are toate şansele ca, aplicată corect, să relanseze Portul Constanţa şi celelalte porturi româneşti. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La amendamente, domnul Moşteanu. La respinse, da? Vă rog.

Liviu-Ionuţ Moşteanu În spiritul celor spuse mai devreme am avut, alături de colegii mei, patru amendamente care încearcă să facă din această lege o lege mai bună, o lege care să nu fie atacată pe fond la Curtea Constituţională. Să nu uităm, ea a venit de la Curtea Constituţională aici întrucât Curtea s-a uitat doar la modul în care a curs aceasta prin cele două Camere, însă n-a intrat pe fond; s-ar putea să avem probleme. Aşa că vă propun patru amendamente. La art. 1, marginal 3, după art. 40 s-a introdus un nou articol, din care...

Petru Gabriel Vlase Staţi, domnule Moşteanu! Articolul 1, marginal 3.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Marginal 3. Marginal 3, alin. (5). Propunem abrogarea alin. (5)...

Petru Gabriel Vlase Marginal 3, art. II. La marginal 3 este art. II alin. (8).

Liviu-Ionuţ Moşteanu La marginal 3?

Petru Gabriel Vlase Spuneţi articolul.

Liviu-Ionuţ Moşteanu E vorba: "După art. 40 se introduce un nou articol, art. 40 1 , cu următorul cuprins:...". Are 5 alineate, din care noi propunem renunţarea la alin. (5), care spune că: "În termen de 12 luni de la publicarea contractelor, conform alin. (3), contractele existente se vor modifica conform noilor prevederi legale", şi motivaţia pentru acest amendament este una simplă, economică: nu schimbăm regulile în timpul jocului. Sunt operatori care au contracte şi care şi-au făcut nişte planuri, în funcţie de aceste contracte, pe un termen destul de lung.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Deci e art. 40 alin. (5), cu abrogarea, da?

Liviu-Ionuţ Moşteanu Da.

Petru Gabriel Vlase Vot. 17 pentru, 120 împotrivă, o abţinere. Respins. Vă rog. Mai aveţi?

Liviu-Ionuţ Moşteanu Avem marginal... Acum am văzut, e altă numerotare. Marginal 2, e vorba de 44. La art. 42 alin. (2) am... Ne uităm doar la ultimul punct, unde noi... Nu o să mai citesc amendamentele, o să explic doar sensul şi motivaţia acestui amendament. În forma iniţială, baza de recrutare pentru administraţiile portuare este limitată doar la cei care au experienţă exclusivă în a administra activităţi navale. Credem că acest lucru este restrictiv şi am adăugat un amendament, în care spunem că "administratorii portuari trebuie să aibă competenţe profesionale dovedite prin minimum cinci ani de experienţă în administrarea sau managementul unor entităţi, persoane juridice cu dimensiune similară din punctul de vedere al cifrei de afaceri sau al numărului de angajaţi", bazându-ne pe faptul că principiile de management sunt universal valabile şi, dacă oamenii au experienţă în conducerea unor firme, a unor companii la fel de mari ca o administraţie portuară, pot conduce şi acest lucru, altfel vom rămâne să angajăm numai din 10, 20, 50 de oameni din Galaţi şi din Constanţa.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins în raport. Vot. 20 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Mai e unul!

Liviu-Ionuţ Moşteanu Mai e unul... Mai erau două, de fapt, şi unul nu ştiu unde a dispărut, dar ne uităm. Unul - şi care cred că este cel mai important - forma actuală a legii spune că tarifele pentru chirii şi redevenţe vor fi plafonate. Or, acest lucru cred că nu este în interesul statului român şi, ca atare, am propus un amendament care spune - n-o să-l mai citesc în detaliu - în esenţă, "...că plafonarea prin lege a tarifelor pentru chirii şi redevenţe pe o perioadă de zece ani contravine principiilor bunei guvernări. Preţul oricărui bun sau serviciu trebuie dictat de piaţă, de raportul între cerere şi ofertă. Plafonarea va distorsiona acest raport şi va aduce prejudicii statului român şi administraţiilor portuare...". Deci nu mai intru în amendament, în detaliu, e destul de lung, dar, de principiu, respingem propunerea din forma iniţială şi anume, aceea de plafonare a chiriilor şi redevenţelor.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins în raport. Vot. 23 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă. Mulţumesc. Vot final.