27 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 461/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisia?

Violeta Răduţ Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, prin introducerea în rândul personalului de specialitate, care are şi îndeplineşte atribuţii în cadrul structurilor cu obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României, şi a personalului de specialitate care îndeplineşte atribuţii de gestionare a fondurilor prin Fondul pentru azil, migraţie şi integrare şi Fondul pentru securitate internă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Tinel sau domnul Oprea?

Dumitru Oprea Eu arunc buzduganul... Tinel vine cu o întrebare... Vreau să exprim punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal vizând proiectul de lege, care extinde categoria persoanelor care gestionează fonduri comunitare, cu persoane de specialitate din aceeaşi zonă, dar pentru fonduri, Fondul pentru azil, migraţie şi integrare şi Fondul pentru securitate internă. Aşadar, este un amendament bine-venit la Legea nr. 490 din 2004.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Eu am o întrebare... Ministerul de Interne este cel desemnat, ca autoritate din partea statului român, să implementeze acest proiect, dar întrebam eu, cât din personalul Ministerului de Interne, câţi oameni beneficiază de această creştere, de acest aport financiar? Că nu a spus nimeni de aici: "Domnule, sunt 100, 200..."? Era Schengen, era Direcţia Schengen înainte, cine rămâne acum? Da? Să ne spună şi nouă, că a fost secretarul de stat aici, câţi oameni din Ministerul de Interne beneficiază de această facilitate?

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, În proiectul de ordonanţă se spune clar: efortul bugetar e undeva la 3.639.000 - sper să nu greşesc. Păi când fundamentezi financiar o astfel de sumă înseamnă că în spate ai şi cifra personalului care beneficiază. Nu poţi să vii să spui la tribuna Parlamentului: "Am fundamentat, dar nu ştim câţi oameni!". Sunt de la mai multe direcţii, foarte bine, dar spuneţi-ne şi nouă câţi sunt cei care... că altfel rămâne la latitudinea arbitrariului să fie identificaţi, ulterior proiectului de lege aprobat de noi.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Fără amendamente. Urmează votul final.