14 mai 2018 – Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. (Pl-x 1/2018.) ( aprobată )

Petru Gabriel Vlase La punctul 2 al ordinii de zi avem înscrisă solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, de prelungire a termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Vă rog, vot. 172 de voturi pentru, două abţineri, un coleg care nu optează. Adoptată.