9 mai 2017 – Aprobarea solicitării Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, privind aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET.

Mitică-Marius Mărgărit Şi acum, o să dau citire raportului comun al comisiilor privind Scrisoarea Preşedintelui României pentru aprobarea de către Parlament a înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului de Contrainformaţii Bucureşti. Întrunite în şedinţă comună pe data de 4 aprilie, cele două comisii au analizat conţinutul Scrisorii Preşedintelui, precum şi motivarea acestei propuneri, reţinând următoarele:

Petru Gabriel Vlase Domnule Mărgărit!

Mitică-Marius Mărgărit Da.

Petru Gabriel Vlase Noi suntem la punctul 2! (Discuţii la prezidiu.)

Mitică-Marius Mărgărit Punctul 2 l-am terminat.

Petru Gabriel Vlase Poftim?!

Mitică-Marius Mărgărit Am terminat la punctul 2...

Petru Gabriel Vlase Păi, aţi terminat, dar... vă dau eu... punctul 2 şi, după aia, la punctul 3. Deci aţi terminat la punctul 2, da? Acum vă spun eu când trebuie să vorbiţi la punctul 3.

Mitică-Marius Mărgărit Am înţeles.

Petru Gabriel Vlase La punctul 3 al ordinii de zi avem solicitarea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, privind aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET. Vă rog, raportul comun.

Mitică-Marius Mărgărit Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi "pentru", membrii celor două comisii propun plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului prezentul raport de admitere asupra Scrisorii Preşedintelui, prin care propune aprobarea de către Parlament a înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului de Contrainformaţii Bucureşti, fără indicativ de unitate militară. Domnule preşedinte, vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă sunt intervenţii de ordin general. Pe articole?

Petru Gabriel Vlase Nu sunt obiecţii. La art. 1? Nu. Adoptat. La art. 2? Adoptat. 3? Adoptat. Dezbaterile fiind finalizate, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase Abţineri?

Petru Gabriel Vlase Unanimitate.