11 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 150/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Iniţiatorii? Comisia pentru educaţie. Vă rog, doamnă Huncă.

Mihaela Huncă Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinse doamne, Distinşi domni, Iniţiativa legislativă pe care am elaborat-o şi astăzi este în plenul Camerei Deputaţilor prevede implicarea autorităţilor judeţene în asigurarea fondurilor pentru premierea elevilor care participă la olimpiadele şcolare, concursurile şcolare şi competiţiile şcolare organizate la nivel judeţean. Ministerul Educaţiei Naţionale a completat proiectul de lege şi a adăugat acordarea de premii şi cadrelor didactice care pregătesc elevii participanţi la aceste competiţii. Proiectul prevede ca valoarea distincţiilor să se stabilească în baza unui regulament aprobat prin hotărâre de către fiecare consiliu judeţean în parte. În prezent, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene nu dispun de fonduri pentru a premia elevii care au înregistrat rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii şcolare organizate la nivel judeţean, şi nici pentru profesorii care i-au pregătit. Legislaţia actuală prevede implicarea consiliilor judeţene numai în finanţarea organizării şi desfăşurării acestor tipuri de olimpiade şi competiţii, şi în niciun caz pentru asigurarea de fonduri pentru premierea elevilor. Am luat decizia de a realiza această iniţiativă, întrucât, din experienţa pe care am avut-o la Inspectoratul Şcolar Judeţean, am constatat că de fiecare dată mă aflu în imposibilitatea de a acorda premii pe măsura rezultatelor excepţionale pe care elevii le obţin la nivelul competiţiilor din judeţ. Am discutat, de asemenea, şi cu ceilalţi colegi, inspectori şcolari din ţară, cu parlamentari din alte judeţe, şi mi-au confirmat că s-au confruntat cu aceeaşi problemă. Consider că trebuie să învăţăm să respectăm şi să încurajăm valorile noastre care pot face performanţă. În urma modificării legislative, se creează cadrul legal prin care consiliile judeţene pot să se implice direct în finanţarea premiilor acordate elevilor care obţin rezultate meritorii la olimpiadele, concursurile şi competiţiile judeţene, precum şi premierii dascălilor care lucrează intensiv cu aceşti copii excepţionali. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnişoara Căruceru. (Doamna deputat Camelia Gavrilă solicită să ia cuvântul, din partea Comisiei pentru învăţământ.) Păi, Comisia... ce a fost? Păi, doamna Huncă a vorbit din... Aţi fost iniţiator, mă scuzaţi. Vă rog, Comisia.

Camelia Gavrilă Mulţumim, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a analizat Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării fondurilor necesare premierii elevilor care au înregistrat rezultate deosebite la olimpiade, concursuri sau competiţii şcolare organizate la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, din bugetul autorităţilor publice locale. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Comisia a votat, în unanimitate, această propunere legislativă. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Şi, îmi permiteţi să adaug la ceea ce a precizat şi iniţiatorul, faptul că este extrem de importantă precizarea şi contextul legislativ care se creează pentru susţinerea performanţei la nivel judeţean, pentru crearea unui model de atitudine şi de promovare a elevilor de excepţie, a profesorilor valoroşi. Iar comentariile legate de diferenţele, eventual, de sume, dintre un judeţ şi celălalt, care ar putea genera poate inechităţi de abordare... pot fi reglementate şi prin acele hotărâri de consilii locale, consilii judeţene care îşi asumă într-un anume fel organizarea. În fond, sunt rezultate de nivel judeţean. Judeţul trebuie să creeze evenimente nu doar pe zonă de abandon şcolar sau de analfabetism funcţional, subiecte care sunt repetate la nesfârşit, ci, acolo unde avem valoare, valoarea trebuie susţinută, mediatizată, promovată, pentru ca prin contaminare, prin multiplicare, să genereze alte valori. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnişoara Aida Căruceru.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În numele Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor vă anunţ că vom susţine această Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Sunt mândră că mă număr printre iniţiatorii acestui proiect de lege, pentru că acest act normativ vine să corecteze o imensă nedreptate. Sunt mii de copii în România care merită să fie premiaţi la şcoală, dar pentru care nu se găsesc niciodată fonduri de premiere, pentru că şcolile lor se află în comune sau oraşe prea sărace ca să mai aibă bani şi de premii. Performanţa acestor copii rămâne nepremiată şi încet, încet, ei încep să creadă că munca şi eforturile lor rămân neobservate. Şi, pe cale de consecinţă, refuză să se mai străduiască. Şi astfel avem toţi de pierdut: comunităţile locale, judeţele, întreaga societate. Implicarea consiliilor judeţene în premierea acestor elevi merituoşi este de bun augur şi nu va face altceva decât să crească implicarea elevilor în actul educaţional. Iar pe termen lung vom avea cu toţii de câştigat. Există numeroase studii care arată că educaţia este glonţul de aur care poate lupta cu sărăcia, cu subdezvoltarea, care poate să rupă cercul vicios între generaţii care se confruntă cu deficienţe materiale. Educaţia este soluţia şi trebuie să înţelegem că premierea performanţei în educaţie nu este un moft, ci este o investiţie în viitorul societăţii româneşti. Vă îndemn pe toţi să susţineţi această lege pe care elevii României o aşteaptă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu. Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Aş vrea să reiau, în câteva secunde doar, discuţia pe care am avut-o, în Comisia pentru învăţământ, în legătură cu acest proiect care, desigur, este un proiect în sprijinul copiilor cu rezultate extraordinare. Însă... stimaţi colegi, gândiţi-vă cum se vor face aceste premieri. Să presupunem că la Consiliul Judeţean Argeş, sau Dâmboviţa, se vor găsi bani pentru premierea unor olimpici cu o sumă importantă, să spunem, 1.000 de lei pentru un olimpic. Ce se va întâmpla însă la Consiliul Judeţean Vaslui, unde, la un moment dat, consilierii judeţeni ar putea considera că nu au aceste sume pentru a premia respectivii medaliaţi sau olimpici? Legea, din această perspectivă, sigur, dă mână liberă consiliilor judeţene, preşedinţilor de consilii judeţene, mai ales. Dar s-ar putea ajunge la cazuri grave de discriminare. Sau s-ar putea ajunge la paliere diferite de premiere a acestor olimpici. Din această perspectivă, lucrurile sunt extrem de neclare şi am vrut să subliniez în plenul Camerei Deputaţilor acest lucru.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am înţeles că de la fiecare grup trebuie să vorbească câte unul, dar e bine ca acela care predă în şcoală şi a ajuns prin voia lui Dumnezeu aici, să vorbească despre şcoală. Am fost ani de zile director de liceu şi 12 ani vicepreşedinte şi preşedinte de consiliu judeţean. Pentru ca să dăm premii celor foarte buni, de la consiliile judeţene, nu avem temei legal. Şi am găsit întotdeauna posibilităţi, consiliul judeţean răspunzând numai de şcolile speciale. Aşa că ceea ce propuneţi dumneavoastră aici, indiferent cine, e foarte bine. Ca toţi copiii buni din ţara aceasta, după ce se întorc de la olimpiade şcolare, de la concursuri pe meserii, să primească un stimulent, ca şi ei să iubească ţara aceasta şi să nu mai fugă din ea, unde văd cu ochii. N-am nimic cu cei care au nevoi speciale. Ei sunt la şcolile speciale. Dar pentru cei buni trebuie să facem noi mult mai mult. Ca generaţiile viitoare să dea şi parlamentari mai buni. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Olar.

Corneliu Olar Stimaţi colegi, Este o iniţiativă la care mă îndoiesc... Şi ştiţi de ce? Nu că sunt împotrivă. Cu orice iniţiativă venim spre deconcentrate sau spre instituţiile din teritoriu, trebuie să venim cu suplimentare bugetară. Noi am avut probleme. Ştiu domnii foşti primari, probleme mari, când politica Guvernului se rezuma în administraţia locală. Fără suplimentare bugetară. Având în vedere că au vorbit trei doamne frumoase, şi le respect, le spun sărut mâna, mai ales acum, în Săptămâna Patimilor, trebuie să spun că Grupul PNL se abţine. Pentru că nu s-a venit cu finanţare pentru consiliile judeţene. Şi aş motiva mai mult. Să vă spun. Am avut o lege, în Ţara Moţilor, unde, iar un Guvern de stânga a asigurat, să zicem, o politică populistă, reducând la 50% toate impozitele şi taxele locale. În ziua de astăzi, sunt deficitari primarii şi primăriile din Munţii Apuseni. Pentru că nu s-a venit cu compensare de la Guvern. Dacă Guvernul vrea să facă politică socială... Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Aţi fost astăzi, în plen, martorii unor discuţii ce s-au purtat şi în comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor. Am subliniat acolo importanţa acestei propuneri legislative. Şi o voi face şi astăzi, în plen. I-am răspuns şi domnului secretar, în ceea ce priveşte aşa-zisele inechităţi. Dacă reuşim, şi vom reuşi în continuare, să oferim din ce în ce mai mult olimpicilor, va fi cu atât mai bine. Avem nevoie de primari, de preşedinţi de consilii locale, judeţene, care să fie gospodari şi să aducă valoare adăugată, în cele din urmă, celor care duc această ţară mai departe. Vreau să vă spun că au fost discuţii de bun augur, care să ne ajute ca mai departe să facem acelaşi lucru şi la nivel naţional. Am dat un exemplu, în comisia de specialitate. Şi am să vi-l dau şi dumneavoastră. La ora actuală, pentru olimpiada naţională, un elev primeşte 50 de lei pe zi. Pentru cazare, masă şi tot ceea ce înseamnă proceduri specifice olimpiadei naţionale. Gândiţi-vă ce înseamnă această finanţare! În acest context, deşi sunt unul dintre coiniţiatori şi voi vota în consecinţă, şi membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine propunerea legislativă. Ne dorim chiar mai mult decât atât. Am spus-o şi o repet. Există surse extrabugetare, există posibilitatea ca orice consiliu judeţean să poată să decidă în acest context, există posibilitatea - şi ştim foarte bine - există nenumărate exemple la nivel naţional a unor preşedinţi de consilii locale, judeţene, primari, care s-au implicat şi au rezolvat cu mult timp înainte această problemă. Chiar şi în Ploieşti, ploieştean fiind, în fiecare an se desfăşoară activităţi de acest gen. Sunt unul dintre parlamentarii care, an de an, din propriul buzunar, finanţez aceşti copii minunaţi ai Ploieştiului. I-am spus şi domnului secretar că asta înseamnă că sunt primul din acest Parlament care a făcut o inechitate. Deci este clar că Inspectoratul judeţean a hotărât căror copii li se acordă aceste ajutoare, dacă vreţi, aceste premii din partea mea, nu eu, dar am făcut an de an acest gest şi-l voi face în continuare. Să fim cât mai mulţi, să fim împreună şi să ajutăm olimpicii acestei ţări pentru a merge mai departe. Ne gândim şi spunem întotdeauna un lucru fundamental: să rămână aceşti tineri minunaţi la noi în ţară. Cum facem să-i ţinem pe aceşti tineri minunaţi în ţară? Iată de ce, şi această propunere legislativă, deşi cu foarte puţin, vine să-şi ocupe acel loc important în ceea ce priveşte finanţarea valorii şi valorilor noastre. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Revin cu aprecierea excelenţei şi salut alocuţiunea domnului Zisopol, pentru că a pus în valoare şi elevii care participă la olimpiadele şi concursurile naţionale. Sunt de acord şi Grupul USR va aprecia această iniţiativă legislativă cu un vot pozitiv, dar trebuie avuţi în vedere şi cei care merg la naţionale, pentru că e vorba de un alt concurs, o altă competiţie, iar copiii aceia reprezintă judeţul. Toţi se întorc în judeţ, toţi reprezintă un anumit judeţ. Amendamentul pe care l-am propus nu a trecut, dar vă rog, dragi colegi, pe viitor, să avem în vedere şi elevii care reprezintă judeţul şi la concursurile naţionale, şi la olimpiadele naţionale, nu numai la nivel de judeţ, pentru că excelenţa şi valoarea trebuie promovate. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Două chestiuni aş vrea să spun, stimaţi colegi, care nu ţin atât de proiectul acesta, ci de două nedumeriri ale mele. Am să vorbesc în nume personal. Eu am să votez proiectul acesta de lege, odată cu grupul. Prima este legată de faptul că eu nu mai înţeleg unde-i stânga, unde-i dreapta, în Parlament, pentru că văd încontinuu un amestec de păreri, în funcţie de ce proiect de lege avem de discutat, pe care... nu ştiu... şi cred că nu-i bine să fie aşa. Cred că e bine să existe consecvenţă. A doua remarcă pe care vreau s-o fac este legată de concursurile şcolare care, după părerea mea, fac foarte mult rău sistemului de învăţământ oriunde în lume, pentru că un profesor de matematică, în loc să predea matematică, predă colecţii de algoritm, de cum se rezolvă problemele pentru concursul respectiv şi în felul acesta copiii ajung să fie îndepărtaţi aproape de orice, pentru că le este foarte greu să fie recipienţii unor algoritmi aproape de calculator, pe care sisteme electronice îi au implementaţi, şi care oricum fac lucrul acesta mai bine decât îl face creierul uman. Creierul uman e pentru altceva şi, din păcate, nu este folosit în şcoală pentru ce este. Profesorii sunt aproape corporatist judecaţi, printre altele, după numărul de concursuri şcolare pe care le-au câştigat elevii lor, inspectorii, după cum sunt profesorii, şi aşa mergem într-un sistem piramidal, corporatist, care numai bine nu face elevilor. Sigur, există în ADN-ul social al părinţilor ideea fixă că e bine aşa, lucrurile acestea nu o să se schimbe, şi atunci, dacă n-o să se schimbe, măcar să mergem înainte, recompensând ce credem noi că este valoare, la un moment dat, că ceva trebuie să credem că este valoare, la fel, cum putem să credem că e bine să etatizăm sau să mergem pe principiul subsidiarităţii, de la o zi la alta, altfel. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule Pambuccian. Alte intervenţii la dezbateri generale mai sunt? Da. Mulţumesc. Avem un amendament respins. Dacă vrea să susţină cineva? Nu. Iniţiativa merge la votul final. Domnule Munteanu, vă rog.