20 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 143/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 5, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; în procedură de urgenţă. Comisia? Domnul Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget, finanţe, bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul mai sus menţionat. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru politică economică, de Comisia pentru industrii, Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate, precum şi de Consiliul Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Măsurile vizează în principal susţinerea mediului de afaceri prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării activităţilor de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea vânzării imobilelor, eliminarea inechităţilor privind plata contribuţiilor pentru toţi salariaţii din România, scutirea la plata impozitului pe venit pentru salariaţii sezonieri cu contract individual de muncă. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Ne aflăm în faţa a ceea ce se numeşte un OUG trenuleţ, un OUG care conţine o groază de măsuri, unele bune, unele rele. Măsurile bune sunt, exact aşa cum a spus şi preşedintele comisiei, reducerea impozitării pentru microîntreprinderi, creşterea plafonului pentru acestea, scutirea fiscală pentru cercetare şi dezvoltare sau pentru munca sezonieră. Din păcate însă această O.U.G. consfinţeşte populismul dumneavoastră, populismul cu care aţi câştigat, la alegeri, promiţând că nu veţi creşte taxe şi impozite. Şi primul lucru pe care l-aţi făcut, în ianuarie, e că aţi eliminat plafonarea de 5 salarii medii brute pentru calculul contribuţiilor sociale obligatorii. Aţi minţit poporul român şi aţi câştigat alegerile cu această minciună. Motiv pentru care USR nu va da girul acestui OUG. Mulţumim. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Am auzit şi enormităţi astăzi - ordonanţa trenuleţ sau că s-au introdus noi taxe. De fapt, nu a fost vorba de aşa ceva. Iar pe ceea ce nu s-a insistat, apropo de această ordonanţă, este vorba de două segmente extrem de importante. Vorbesc de dezvoltarea inovaţiei, cercetării şi dezvoltării româneşti, cu impozitare zero timp de 10 ani. Un lucru atât de necesar, ca să vorbim din nou despre ceea ce înseamnă creativitate românească. Iar pe de altă parte, nici măcar nu s-a menţionat astăzi - şi vă repet - este acea posibilitate de a avea asigurări private de sănătate sau servicii medicale deductibile din venit, în suma a 400 de euro, anual. Asta înseamnă servicii medicale mai bune, alternative la asigurările de sănătate, şi, de ce nu, un acces mai larg la ceea ce înseamnă servicii medicale. Românii vor avea tot mai multe facilităţi. Iar această ordonanţă zic că este un bun început, deşi sunt multe alte lucruri de corectat. Vom vota fără niciun fel de rezervă acest proiect de lege, ceea ce dă şansa inovaţiei, cercetării şi dezvoltării româneşti să vină acolo unde este locul, iar celor care vor şi alternative la serviciile medicale, la abonamentele medicale, la asigurările private de sănătate, să le poată folosi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Huţucă.

Bogdan-Iulian Huţucă Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Avem astăzi în discuţie O.U.G. nr. 3/2017, un proiect care aduce modificări şi completări la Codul fiscal. În forma în care acest proiect a intrat în Parlamentul României avea multe prevederi controversate, atât din punctul de vedere al oportunităţii lor, dar mai ales din punctul de vedere al sustenabilităţii bugetare. Ţinând cont de modul cum s-au desfăşurat lucrările Comisiei pentru buget, finanţe, de modificările substanţiale care au fost aduse acestui proiect care vizează şi afectează mediul de afaceri, pe de o parte, iar pe de altă parte asigură predictibilitate, tot în această zonă, Grupul parlamentar al PNL susţine acest proiect de lege. Un alt motiv şi un alt argument ar fi că o mare parte dintre amendamentele Grupului parlamentar al PNL, care vizau mediul de afaceri, au fost aprobate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri pe articole. Intervenţii? Domnul Năsui. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Aş dori să susţin un amendament respins în comisie şi anume, cel prin care, într-adevăr, n-aţi introdus taxe noi, aţi modificat...

Petru Gabriel Vlase Spuneţi-ne...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... bazele de impozitare...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, care amendament?

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Amendamentul respins nr. 1.

Petru Gabriel Vlase La nr. crt. 1, da?

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Da.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Amendamentul, practic, revine la forma iniţială de calcul al bazei de impozitare pentru contribuţiile sociale obligatorii, adică practic se replafonează la 5 salarii brute, aşa cum era şi înainte de 2017, şi înainte de această O.U.G. Practic, aţi face ce a zis şi antevorbitorul, adică nu aţi creşte taxe şi impozite, lucru pe care, de fapt, l-aţi făcut. Vă solicităm un vot pentru acest amendament. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins, vot, vă rog. 88 de voturi pentru, 112 voturi împotrivă, 13 abţineri, 2 colegi care nu votează. A rămas respins. Mai aveţi?

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Dorim să susţinem, de asemenea, amendamentul de la marginal 13. Unul dintre lucrurile bune pe care le-a făcut Guvernul pe care dumneavoastră.... propriul dumneavoastră Guvern, pe care vreţi să-l daţi jos, este că a eliminat acel faimos Formular 088, însă nu a eliminat toată birocraţia aferentă acestuia. Acest amendament ar elimina prevederea din Codul fiscal, prin care ANAF-ul trebuie să-şi dea cu opinia asupra planurilor de business din mediul privat. Practic, ANAF-ul, acum, trebuie să verifice intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitatea economică a unor firme şi a unor antreprenori. Şi credem că nu are deloc capacitatea să facă lucrul acesta, având în vedere mai ales faptul că inspectorii ANAF nu au neapărat cea mai mare experienţă cu munca la privat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendament respins, de la poziţia 13. Vă rog să votaţi. 41 de voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, 14 abţineri, 2 colegi care nu votează. A rămas în forma iniţială, adică respins. Domnul Solomon?

Adrian Solomon Domnule preşedinte, mulţumesc. Eu aş fi vrut să intervin la amendamentul anterior, cel legat de plafonarea...

Petru Gabriel Vlase Atunci, am încheiat votul.

Adrian Solomon Da.

Petru Gabriel Vlase S-a terminat. Mulţumesc. Domnul Vexler? Domnule Vexler, aţi apăsat din greşeală sau vreţi să vorbiţi cu noi? Domnule Vexler... Mă scuzaţi, eu am vrut să fiu corect. Mai sunt intervenţii? Vă rog, domnul... da... Domnul Huţucă.

Bogdan-Iulian Huţucă La marginal 6, art. 76 alin. (4) lit. t) se modifică şi va avea următorul cuprins: "...t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportată de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro". Vorbim de un amendament care asigură creşterea gradului de sănătate publică şi calitatea vieţii. În prezent, această prevedere există, dar se referă numai la abonamentele medicale încheiate cu angajaţi. Ne dorim extinderea şi la abonamentele medicale încheiate cu angajatori, dat fiind faptul că 90% din piaţa amendamentelor medicale se află în zona angajatorilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Badea, preşedintele Comisiei.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur, suntem în faţa unui amendament bun, dar trebuie să facem, foarte puţin, o scurtă istorie. Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015 avea prevederi referitoare la deductibilitatea asigurărilor medicale, dar nu avea prevederi referitoare la deductibilitatea pentru serviciile medicale sub formă de abonament. Prin Ordonanţa nr. 3/2017 s-au adus modificări privind acordarea deductibilităţii fiscale a serviciilor medicale pentru angajaţi. Şi acest lucru s-a făcut prin modificările aduse la art. 78. Prin acest amendament se cere sau se are în vedere eficientizarea deductibilităţii fiscale, prin aplicarea acesteia, atât la angajat, cât şi la angajator, în limita a 400 de euro. Este ceea ce noi am spus şi în Programul de guvernare, şi ceea ce facem astăzi, supunem la vot. Şi, de asemenea, este ceea ce am făcut şi astăzi, fără să creştem nicio taxă. Fiindcă - revin şi fac un scurt comentariu - faptul că nu mai există un plafon, la modul în care se calculează contribuţia la asigurări sociale nu înseamnă că am introdus o taxă nouă. Înseamnă doar că am luat o măsură de echitate fiscală, astfel încât toată lumea să plătească contribuţia la asigurări sociale, la aceeaşi bază de calcul. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vreau, pentru rigoare, să-mi precizaţi, amândoi, sau doar... dacă v-aţi pus de acord...

Leonardo Badea Susţinem amendamentul. Suntem de acord cu acest amendament, din partea Comisiei pentru buget, finanţe.

Petru Gabriel Vlase Domnule preşedinte, Domnul deputat a spus că la marginal 6. La marginal 6, am două amendamente...

Leonardo Badea Deci...

Petru Gabriel Vlase Pentru rigoare...

Leonardo Badea A fost citit amendamentul. Trebuie să fie citit amendamentul, în forma... Da, el a fost citit, amendamentul. Deci este amendamentul care sună în felul următor: 8 1 art. 76 alin. (4)...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Deci 8 1 , da?

Leonardo Badea 8 1 .

Petru Gabriel Vlase Fără 8 2 ?

Leonardo Badea Fără. Deci este 8 1 .

Petru Gabriel Vlase 8 1 , atât, da? Da?

Leonardo Badea Da. 8 1 .

Petru Gabriel Vlase Vot, vă rog. 216 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Mai sunt intervenţii aici? Domnul Vîlceanu?

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, O să susţin amendamentele la nr. crt. 2 şi nr. crt. 14. Sunt legate, aşa că o să vorbesc despre amândouă, în acelaşi timp.

Petru Gabriel Vlase Vorbiţi despre amândouă, fac două voturi.

Dan Vîlceanu Este vorba de impozitul pe clădirile nerezidenţiale, care, de la noul Cod fiscal, din 2016, a suferit anumite schimbări. Despre ce este vorba? În acest moment, dacă ai o clădire în centrul Târgu Jiului şi una în centrul Bucureştiului, iar clădirile sunt similare, vei plăti acelaşi impozit pe clădire, ceea ce este absolut incorect. Valoarea unei clădiri este dată şi de locaţie şi nu numai... nu prin calculul preţului de înlocuire. De aceea, noi credem că lucrul acesta trebuie corectat şi valoarea la care se impozitează clădirile ar trebui să fie valoarea de piaţă. La nr. crt. 2 este definită valoarea de piaţă. Şi la nr. crt. 14 este modificarea articolului care prevede lucrul acesta. De asemenea, vreau să precizez că ANEVAR-ul are procedură pentru calcularea valorii de piaţă, dar în acest moment dacă mergi la un evaluator trebuie să-i spui la ce-ţi trebuie evaluarea. Practic, evaluatorii au standarde diferite pentru acelaşi imobil. Dacă îţi trebuie pentru a fi impozitat, îţi scoate o valoare foarte mare, dacă îţi trebuie să vinzi clădirea, îţi scoate o valoare foarte mică. De la intrarea în vigoare a acestui articol, în 2016, au crescut impozitele pe clădirile nerezidenţiale, cu 600-700%, ceea ce este aberant. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Mulţumesc. Amendament respins, art. 7, da? La nr. crt. 2, vă rog. Amendament respins. Vă rog, vot. 83 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu votează. Amendamentul a rămas respins. Teoretic, 14 nu mai are sens, fără această denumire, dar voi face, pentru rigoare, vot şi pe 14. Vă rog, amendament respins, la poziţia 14, vot. 85 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu votează. Respins şi 14. Mulţumesc. Domnul Olar. Vă rog. (Domnul deputat Corneliu Olar vine la tribună cu nişte obiecte artizanale.)

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Vă rog să aveţi puţină răbdare. Cu mine nu prea aveţi răbdare. Astăzi, chiar vă rog.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să-mi spuneţi la ce amendament susţineţi?

Corneliu Olar La amendamentul... la art.... la nr. 8, art. 148. Eu vreau să vă arăt puţin, după câte aţi modificat pe linie Codul fiscal. Şi mi se pare normal că... sau cred că aţi uitat, aţi omis să ajutaţi micii meseriaşi din România, cei care trudesc, care au un venit de subzistenţă, aşa cum au şi moţii care fac asemenea obiecte. Nu le-am putut aduce pe aici, ei mai fac umeraşe, mai fac butoiaşe, doniţe, ciubere. Aceasta este jucăria cu care, şi la ora actuală, copiii de moţi se joacă, pentru că ei n-au venituri să cumpere din mall-uri sau din alte magazine. Avem aici tulnicul, care ne reprezintă pe toţi din România, nu numai Ţara Moţilor...

Petru Gabriel Vlase Dar cum face acela, domnule deputat?

Corneliu Olar Avem şi fluierul. Şi de asta, vă rog. Ştiţi ce-am cerut? N-am cerut mare lucru. Am spus să se reducă CAS-ul. Deci, la ora actuală, din venitul global ei plătesc o asigurare, un CAS de 5%, ca orice firmă. Nu mi se pare normal să plătească ei 5%, mai ales că moţii sunt sănătoşi, nu sunt betegi, n-au treabă cu spitalul. Şi am cerut să se reducă la 35% din venitul ... (Discuţii în sală.) Nu se aude?

Petru Gabriel Vlase Ba se aude. Se aude. Se aude, domnule deputat, continuaţi. (Rumoare.)

Corneliu Olar Am cerut să se reducă acel CAS, să nu fie mai mare de 35% din venitul real. Practic, v-am spus - ca să nu mai repet -, ei, la ora actuală, plătesc ca orice firmă. Gândiţi-vă, dumneavoastră, ce profit are meşterul popular din producerea şi valorificarea acestor obiecte! De asta vă rog, şi rog şi la art. nr. 9 şi 10. Toate sunt legate de o lege specială, de Legea nr. 33, cu privire la drepturile economice care sunt asigurate, în Delta Dunării şi Ţara Moţilor, prin Legea nr. 33, o lege specială, votată de PSD, în 1996. Credeţi că atâta pierdem de la bugetul ţării dacă reducem CAS-ul pentru un mic meseriaş care trudeşte şi, din munca şi truda lui, îşi duce pâine la copii, la copiii care cresc în zona Munţilor Apuseni? De asta vă rog, să sensibilizez să emoţionez, pe tot Parlamentul, votaţi, că votaţi pentru România, dragii mei, pentru tradiţie! Să mai păstrăm micii meseriaşi pe care încă îi mai avem. Altfel, dispar. Mulţumesc. Vedeţi că dacă nu-l alimentăm, trebuie alimentat, trebuie să băgăm apă în el. Şi apa... nu orice apă, apă de izvor. Nu, apă cu clor nu merge, numai apă naturală! Vinul îl daţi dumneavoastră, din Moldova, palinca o dăm noi, din Apuseni, şi colegii mei din PSD să voteze, atât le cerem.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Domnule Olar, personal, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar cred că trebuie să lucraţi mai atent cu cei de la comisie. Sigur, vă spun eu. Vot la amendament respins, poziţia 8. 64 de voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Respins. 9. Vot la poziţia 9. 75 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, 8 abţineri, 2 colegi care nu votează. 76 de voturi pentru, mă scuzaţi. A rămas respins. Şi 10. Vot. 69 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. A rămas în forma iniţială. Domnul Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! V-aş ruga să reluăm votul. Nu am înţeles ce votăm. Aţi spus "10. Vot". Vă rog să fiţi mai clar în ceea ce votăm. Ultimele două voturi, vă rugăm.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, am spus, a cerut domnul Olar... Încercaţi să ascultaţi toată şedinţa, de la un capăt la altul, nu numai bucăţi. Domnul Olar a avut 3 amendamente respinse şi a cerut vot pe ele. Eu le-am enumerat: 8, 9 şi 10, amendamente respinse, la cererea domnului deputat Olar. Mulţumesc frumos pentru atenţie. (Vociferări.) Alte intervenţii la amendamente, dacă mai sunt? Nu mai sunt. Legea merge la votul final, cu amendamentele admise şi respinse, în forma din raport.