24 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată (PL-x 144/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată; procedură de urgenţă. Guvernul, vă rog. Doamnă Moagher, vă rog să închideţi microfonul. Mulţumesc, doamnă.

Petru Gabriel Vlase Comisia - pentru industrii, pentru administraţie, transporturi? Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de act normativ, pe care tocmai l-au susţinut colegii noştri de la Guvern, a fost supus, spre dezbatere în fond, celor trei comisii menţionate de dumneavoastră, respectiv: Comisia pentru industrii, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru transporturi. Este un proiect de lege care a mai fost supus analizei plenului Camerei Deputaţilor. Pe fond, această prelungire a valabilităţii licenţei de traseu a fost solicitată şi după data rămânerii definitive a hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cauza ce formează subiectul Dosarului nr. 1027 din 2014, până la finalizarea procedurilor de atribuirea a traseelor cuprinse în programul de transport. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Şova Lucian.

Lucian Şova Stimaţi colegi, Am vrut să intervin pentru a reliefa un lucru care nu este deloc în regulă, legat de această prelungire, deşi este absolut nevoie a fi făcută, şi, de aceea, în comisii a fost şi validată solicitarea ministerului. Trebuie să constatăm că, de fapt, o serie de operatori de transport abuzează de nişte prevederi legale, contestând în instanţă o anumită procedură, instanţa parcurgând toate procesele pe care le are de parcurs, timp în care operatorii vechi de transport, care nu au participat la licitaţie sau care nu au fost validaţi de acea licitaţie, operează de ani buni pe aceste trasee. Este un lucru extrem de neplăcut să constatăm că, din punct de vedere concurenţial, suntem în afara oricărei logici, profitând doar pe nişte lacune legislative. Şi la comisie am profitat de ocazie şi am cerut ministerului să găsească soluţii de aşa manieră încât şi această problemă să nu fie dusă până la calendele greceşti. Licenţele de transport care au fost licitate au valabilitate de 5 ani, deja au trecut 3 ani din aceşti 5, timp în care cei care au pierdut licitaţia operează pe aceste linii, iar cei care au câştigat stau şi aşteaptă o decizie a instanţei, lucru care ar fi de aşteptat să se rezolve, la nivelul ministerului, şi aşa ceva să nu se mai întâmple. Mulţumesc. Grupul PSD, desigur, va susţine, aşa cum a susţinut şi în comisii, aprobarea acestui proiect.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Stimaţi colegi, Scopul principal al acestui act normativ este acela de a asigura continuitatea serviciului public de transport persoane, fie local sau judeţean, atât între Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov, cât şi în alte judeţe care se confruntă cu situaţii similare. După cum s-a spus şi de la acest microfon, în ultimii doi ani valabilitatea acestor licenţe de traseu şi a programului aferent de transport a fost prelungită cu câte un an. Noutatea proiectului pe care îl dezbatem azi constă în prelungirea valabilităţii acestora, până la rămânerea definitivă a hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cauzele care au blocat întreaga procedură de atribuire. Preocuparea pentru rezolvarea acestei situaţii a fost an de an constantă. Eu doresc să găsim, doamnelor şi domnilor deputaţi, acelaşi consens în legătură cu Legea taximetriei, iar în ceea ce priveşte această lege, "călcâiul lui Ahile", printre altele, este reprezentat de neînţelegerile dintre Bucureşti şi Ilfov. Cred că în această speţă trebuie să identificăm o soluţie care să nu creeze disfuncţionalităţi, ci să determine practici echitabile în piaţă. Este important să armonizăm interesele care deocamdată sunt în contradicţie, astfel încât, din toată această poveste, cel câştigat să fie cetăţeanul, în calitate de beneficiar al serviciului de transport cu taxiul. Asigurarea mobilităţii urbane este un principiu european, pe care România trebuie să-l transpună prin promovarea pe planuri integrate de mobilitate urbană durabilă, centrată pe nevoile oamenilor. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota acest act normativ care vine tocmai în întâmpinarea acestei nevoi, având în vedere faptul că transportul public de persoane este un serviciu de utilitate publică, prestat în interesul general al comunităţilor respective. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final.