19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (PL-x 367/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. Comisia pentru industrii? Procedură de urgenţă, aici. Vă rog.

Sándor Bende Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 16 octombrie 2017, cu amendamentele admise. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, supusă dezbaterii şi aprobării, are ca obiect de reglementare înfiinţarea a nouă agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului, prin preluarea activităţii şi personalului celor opt oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Agenţiile îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Scopul înfiinţării agenţiilor îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, a investiţiilor străine, precum şi a activităţii de promovare a exportului, conducând la dezvoltarea şi la consolidarea mediului de afaceri şi a unei absorbţii mai mari de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. De asemenea, se propune stabilirea numărului de posturi din cadrul agenţiilor, la 26 de posturi pentru fiecare agenţie. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 noiembrie 2017 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bica.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prin proiectul de lege, supus astăzi dezbaterii şi aprobării, se propune înfiinţarea a 9 agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragerea de investiţii şi promovarea exportului, instituţii publice de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin preluarea activităţii şi personalului celor 8 oficii teritoriale actuale pentru întreprinderi mici, mijlocii şi cooperaţii. Se propune, de asemenea, stabilirea la 26 a numărului de posturi pentru fiecare agenţie în parte, având în vedere că numărul de beneficiari de servicii va creşte de la 990 în 2016 la peste 11.000 la finalul acestui an. Prin proiectul de act normativ, se urmăreşte crearea cadrului instituţional necesar pentru sprijinirea sectorului IMM-urilor, a investiţiilor străine, a activităţii de promovare a comerţului exterior, a implementării Programului "Start-up Nation România", lansat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017, precum şi a programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, lansat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. Atenţionăm însă Guvernul că măsurile promovate prin proiectul de act normativ vor crea un impact pozitiv, contribuind semnificativ la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă numai dacă vor fi asigurate surse de finanţare suficiente atât pentru punerea în aplicare a Programului "Start-up Nation România" şi a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cât şi pentru funcţionarea agenţiilor nou create. Din păcate, cu ocazia dezbaterilor pe tema Proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018, în cadrul comisiilor de specialitate reunite, reprezentanţii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat - este drept, în absenţa domnului ministru - nu au fost deloc convingători în acest sens. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Prună, vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Stimaţi colegi, Avem, astăzi, în faţa noastră, un proiect de lege complet nejustificat. Practic, ni se propune înfiinţarea a 9 agenţii teritoriale pentru ajutorarea IMM-urilor şi a 236 de posturi care vor fi finanţate din banii de taxe ai românilor. Una dintre motivaţiile principale pentru a înfiinţa aceste 9 agenţii teritoriale a fost tocmai realul succes al Programului "Start-up Nation", după cum ne-a fost prezentat în comisie. Ştiţi câte Start-up-uri au fost finanţate anul acesta? Dacă nu ştiţi, vă spun eu, 23 de Start-up-uri, care acum vor atrage înfiinţarea a 9 agenţii teritoriale. În plus, aş vrea să vă atrag atenţia că suntem într-o logică complet greşită. Nu înfiinţând astfel de programe vom ajuta antreprenoriatul. Putem să ajutăm antreprenoriatul, pur şi simplu, stând deoparte şi oferind facilităţi fiscale sau ajutând companiile să se înfiinţeze mai uşor, eliminând birocraţia, oferind stabilitate şi predictibilitate, nu programe din acestea care necesită planuri de afaceri cumpărate de la consultanţi şi dosare cu şină. În plus, pot să vă spun că aceste programe, care au fost deja înfiinţate, se vând astfel pe platforme de comercializare on-line. Aş vrea să vă spun că acest program şi acest proiect de lege nu va fi votat de Grupul USR şi vă atrag atenţia că trebuie să stopăm finanţarea fără nicio logică din banii publici a acestor tipuri de programe. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Dragi colegi, Ştiţi de ce, de multe ori, în cadrul programelor neguvernamentale durează foarte mult să evaluezi şi să ajungi să faci plăţi pe proiecte? Din cauza angajaţilor care sunt foarte puţini sau sunt foarte prost plătiţi. Cele 8 oficii teritoriale pentru IMM-uri, care existau, cu câte 10-11 angajaţi, care fiecare avea un salariu de cam 1.200 de lei, într-adevăr, prin această ordonanţă pe care o aprobăm prin lege, se transformă nişte agenţii cu personalitate juridică, capabilă să gestioneze în mod civilizat relaţia cu beneficiarii de finanţare, cu 26 de angajaţi, cu salarii decente, nu de 1.200 de lei, tocmai pentru ca programe gen "Start-up Nation" să poată fi derulate mai rapid şi în condiţii civilizate şi relaţia cu cetăţeanul, cu beneficiarul să fie una corectă. "Start-up Nation" nu avea cum să fie şi nu are cum să fie un succes fără creşterea capacităţii instituţionale a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Şi m-aş aştepta de la oricine, care a lucrat în viaţa lui cu un tânăr antreprenor sau care măcar l-a mentorat, l-a consiliat, l-a format, să susţină o astfel de măsură de creştere a capacităţii instituţionale a ministerului, pentru că indiferent ce măsuri ar lua orice Guvern, în lipsa unor entităţi de genul acesta, cum sunt agenţiile, şi în lipsa unor persoane bine plătite, nicio măsură, oricât de bună ar fi ea, nu s-ar putea implementa. Şi vreau să vă spun că "Start-up Nation" este pe calea cea bună, plăţile au început să fie făcute. Oricine a lucrat cu programe de finanţare ştie că este fără precedent să avem 10.000 de proiecte deja evaluate, contracte de finanţare semnate. Evident că finanţarea continuă şi pe anul care vine şi se va face în condiţii foarte bune, dacă dăm un vot favorabil. Din nou, vă invit pe toţi, cei care veniţi şi susţineţi că încurajaţi antreprenoriatul, să votăm - spre unanimitate, chiar - acest proiect de lege de aprobare a Ordonanţei nr. 43 privind înfiinţarea celor 9 agenţii pentru IMM-uri în ţară. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Paşcan. Domnule Oprea şi domnule Stanciu, aţi avut vorbitor de la USR, suntem în procedură de urgenţă. De la PNL, mă scuzaţi.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sigur că este frumoasă, declamativă povestea legată de această ordonanţă de urgenţă, ea, în schimb, este fadă şi are un caracter subiectiv, al unor interese mărunte de grup. S-ar fi cuvenit argumentat în expunerea de motive că nu mai fac faţă actualele oficii ale întreprinderilor mici şi mijlocii, că există un aşa flux de start-up-uri şi de firme care se doresc înfiinţate şi vin să ceară consultanţă şi nu sunt capabile să ofere această consultanţă. Este o vânzoleală acolo, se calcă pe picioare unii pe alţii, înfiinţând. Haideţi să fim serioşi! Acesta este motivul pentru care se transformă oficiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii în agenţii. Adică mai înfiinţăm încă o sută de locuri de muncă pentru clientela politică, cu dedicaţie, că aceasta este realitatea. Unde este urgenţa, stimaţi colegi, pentru că, dincolo de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, se arată în mod explicit că nu există nici un argument pentru justificarea urgenţei în cadrul acestei ordonanţe de urgenţă. Ba, mai mult, se face trimitere la reglementări şi la decizii ale Curţii Constituţionale, care indică în mod inechivoc că trebuie explicitat foarte clar extraordinarul situaţiei şi de ce ajunge Guvernul să promoveze astfel de acte normative, legiferând, practic, în locul Parlamentului, pentru că ordonanţa produce deja efecte. Stimaţi colegi, Ne abţinem din respect pentru proiectul în sine. Adică suntem de acord să susţinem cu toţii întreprinderile mici şi mijlocii, cu atât mai mult să stimulăm formarea start-up-urilor, dar acest proiect este unul cu dedicaţie politică şi care are un singur scop, să se mai înfiinţeze încă vreo sută de locuri de muncă pentru clientele politică a actualei puteri. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Oprea, încalc Regulamentul pentru dumneavoastră. Merge, nu?

Dumitru Oprea Mulţumesc. Mai ales că despre cei care merită a fi amintiţi aici, tot respectul! A fost odată o campanie teribilă, antistart-up-uri, şi totuşi nişte Feţi-frumoşi din zona Braşovului au făcut minuni. Căutaţi-le numele! Unul este Gabriel Popescu şi celălalt este Mihai Dumitrescu, care, pentru a face faţă start-up-urilor adevărate din lumea bună a afacerilor, după ce au avut conferinţă la TEDx-urile din Braşov, s-au adunat şi au plecat în lumea bună. Căutaţi-i! Afacerea declanşată de ei se numeşte LAMPIX. Criptomoneda pe care ei o vor lansa este în faza de token acum, este PIX, şi, în felul acesta, lumea mare a Americii se închină în faţa unor români care au deschis afacerea în New York, şi nu la Braşov, şi nu la start-up-ul din România. Dar lansarea lor s-a făcut prin start-up-ul acesta, în urmă cu câţiva ani. Precum filmul acela cu... mai adaug eu un cuvânt... "Nu mai trage, dom’ Semaca...!" - nu mai trageţi în start-up-uri. Înţelegeţi-le şi haideţi să fim alături de ei, cu micile bâlbe care mai sunt în momentul acesta. Dar altfel, start-up-ul este un rău necesar!

Petru Gabriel Vlase Hai, Lucian! (I se adresează domnului deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.) Am încălcat pentru PNL, încalc şi pentru tine!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Nu, domnule preşedinte, nu vreau să încalc Regulamentul!

Petru Gabriel Vlase Nu vrei? E-n regulă. La articole? Nu. Suspendăm şedinţa. 12,30 - vot final.