13 februarie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 343/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget.

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond asupra Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 14 septembrie 2016. Propunerea legislativă a fost avizată negativ de Consiliul Legislativ, de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, propunându-se, în principal, includerea caselor parohiale şi a dependinţelor acestora cu destinaţie de locuinţă a preotului/preoţilor, slujitori/personalului deservent, în categoria clădirilor scutite de la plata impozitului pe clădiri. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 21 martie 2017. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, deoarece, având în vedere noul principiu de stabilire a impozitului pe clădiri în funcţie de destinaţie, casele parohiale nu se regăsesc menţionate la acest punct, deoarece se consideră că acestea reprezintă clădiri care nu sunt destinate activităţii religioase, ci au doar funcţiune de locuit, chiar dacă sunt în proprietatea unui cult religios recunoscut oficial sau a unei asociaţii religioase. Totodată, prin lege nu se poate modifica o hotărâre dată de Guvern.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă, susţinută şi de o parte dintre colegii noştri, poate să aprindă multe discuţii, pentru că aici discutăm de o scutire pe case parohiale, în principiu. Pentru asta s-ar vrea modificarea Codului fiscal. Normal că în timp ar trebui să venim şi să ne înţelegem ce facem, adică, considerăm cultul religios, moral şi necesar societăţii româneşti, până la ce nivel, şi cum îl reglementăm, din punctul de vedere al fiscalităţii. Noi ştim că o parte din ceea ce se întâmplă, din punctul de vedere al cultelor religioase,... nu sunt abordate din punctul de vedere al taxelor şi impozitelor, şi, de aici, dacă vreţi, extinderea, încât nici casele parohiale să nu urmeze acest curs. Pe de altă parte, pe salariaţii clericali şi neclericali îi avem în buget, de multe ori, spun dânşii, şi spunem şi noi, cu sume insuficiente. Fiind o chestiune a unor conştiinţe, care ar trebui revizuite şi revăzute, noi propunem totuşi să adoptăm acest act normativ. Deci Partidul Naţional va vota împotriva respingerii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Korodi.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte. Voiam numai să precizez că tema acestui proiect legislativ deja a fost adoptată de Parlamentul României, printr-un act normativ separat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Indiferent de lege, aceasta trebuie să ţină cont de normele de tehnică legislativă, iar o astfel de iniţiativă legislativă nu a putut fi promovată, tocmai pentru faptul că nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000. Aşa că, mare atenţie pentru toţi. O hotărâre de Guvern nu poate fi modificată decât printr-o hotărâre de Guvern. Iar când interveniţi asupra unor acte normative aflate deja în vigoare, căutaţi, că ele sunt încorporate în actul normativ de bază. Altfel, o astfel de iniţiativă legislativă nu poate fi promovată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ionuţ Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota împotriva respingerii. Şi, ca să nu fim discriminatorii, cred că ar trebui să extindem şi la celelalte minorităţi sau denominaţii creştine. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Aşa scurt? Alte intervenţii? Nu mai sunt.