28 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali (PL-x 265/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Comisiile? Juridică...

Vasile Varga Cele două comisii au fost sesizate, în fond, spre dezbatere cu acest proiect de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat un aviz favorabil. Guvernul a apreciat că Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei propuneri legislative, conform unui punct de vedere pe care l-au trimis comisiei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, în sensul măririi duratei maxime a timpului de antenă, la studiourile teritoriale la care are dreptul fiecare candidat independent, de la 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei electorale, la 30 de minute. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea acestui Proiect de Lege pentru modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, întrucât, în cazul candidaţilor independenţi, legea nu stabileşte modul de calcul al timpilor de antenă utilizaţi la posturile private de radio şi televiziune şi nici dacă accesul acestora pe posturile de radio şi de televiziune publice şi private se poate face doar în zilele din săptămână prevăzute pentru ceilalţi candidaţi.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. (Domnul deputat Cătălin Drulă doreşte să ia cuvântul.)

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Cu aceeaşi justificare pe care a prezentat-o colegul meu mai devreme, solicităm şi pentru acest proiect de lege retrimiterea la comisie, cu acelaşi termen de două săptămâni.

Petru Gabriel Vlase Vot. 44 voturi pentru, 96 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Propunerea a fost respinsă. Alte intervenţii? Nu mai sunt. 26. Propunerea legislativă privind modificarea şi ...