19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 (Pl-x 336/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea farmaciei nr.266/2008. Domnul Buicu?

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. La întocmirea prezentului raport, am avut în vedere: - avizul favorabil al Comisiei juridice; - punctul de vedere negativ al Guvernului, din 2016; - punctul de vedere negativ al Guvernului, din 2017. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 12 din Legea farmaciei nr. 226/2008, prin introducerea criteriului demografic şi pentru farmaciile care se înfiinţează în mediul rural. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru modificarea pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea farmaciei nr. 266/2008, din următoarele considerente: - acoperirea cu servicii farmaceutice în mediul urban este considerată acoperitoare, cu un deficit de acces al populaţiei din mediul rural, la aceste servicii; - prin adoptarea iniţiativei legislative, s-ar fi blocat accesul la servicii farmaceutice al populaţiei din mediul rural. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Ioniţă, dezbateri.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota împotriva adoptării acestei iniţiative legislative, întrucât adoptarea măsurii propuse de iniţiator ar constitui o barieră la intrarea pe piaţă, creând efecte negative asupra mediului concurenţial, prin limitarea accesului întreprinderilor pe piaţă şi, mai mult decât atât, ar putea afecta consumatorii care se pot confrunta cu eventuale creşteri de preţuri, reducerea calităţii serviciilor şi a interesului agenţilor economici de a răspunde nevoilor de schimbare ale acestora.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Pragul demografic nu s-a dovedit eficient nici înainte şi practic ceea ce s-a dorit a fi o facilitate pentru pacienţi, până la urmă a fost un obstacol. Există riscul, în aceste condiţii, ca serviciile farmaceutice să fie limitate şi, în plus, să crească şi preţul, mai ales în zonele defavorizate. De aceea, Grupul parlamentar social democrat va vota pentru respingerea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PMP va vota pentru respingerea acestui proiect de lege. Această barieră demografică nu aşază un mediu concurenţial, nu rezolvă problemele privind accesul populaţiei la farmacii. În comunităţile mici, în unităţi administrativ-teritoriale cu populaţie mai mică de 4.000 de locuitori, este clar că nu vom putea avea farmacii. Însă nu pot să nu trag un semnal de alarmă că Ministerul Sănătăţii, împreună cu autorităţile locale trebuie să găsească soluţii, să-i sprijine, dacă vreţi, pe cei care deţin farmacii, pe proprietarii de farmacii, să deschidă farmacii acolo unde nu există, pentru că încă sunt foarte multe comunităţi, foarte multe comune unde nu există farmacii, chiar şi în orăşele mai mici există, dacă vreţi, o criză de farmacii. Cum spuneam, Partidul Mişcarea Populară va vota pentru respingerea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Punem punct, aici, şedinţei de dezbateri. La 12,00 fix - vot final.