11 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PL-x 124/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Vă rog, Guvernul. Domnul Nicolae Nasta (secretar de stat, şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Ministerul Apărării Naţionale) : Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Sunt Nicolae Nasta, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale. Proiectul de lege vizează aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, act normativ care prevede majorarea indemnizaţiilor ce se acordă invalizilor de război, veteranilor de război, precum şi văduvelor de război. Efortul bugetar în anul 2017 este de 13.083 mii lei. Valoarea scăzută a indemnizaţiilor actuale nu permite menţinerea unui nivel de trai decent beneficiarilor acestor drepturi, faţă de care statul şi societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoştinţa cuvenită. Apreciem că majorarea cuantumului acestor drepturi constituie o necesară compensaţie a sacrificiului făcut de beneficiari, în timpul războiului şi, ulterior, în societate, motiv pentru care vă rog să acordaţi votul dumneavoastră favorabil asupra demersului legislativ, cu amendamentele prezentate în raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru muncă? Domnişoara Dobrică.

Ionela Viorela Dobrică Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, în sensul majorării cuantumului acestor indemnizaţii şi sporuri. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 8 februarie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Este o lege, aceasta, care într-un fel sau altul, arată diferenţa între vorbă şi faptă. Adică cum astăzi - fiindcă e tot un subiect la ordinea zilei - clamăm necesitatea unei legislaţii care să echilibreze veniturile salariale, se acordă în genere măriri de salarii şi de venituri către bugetari, iar noi vorbim în această lege de respectul pe care ţara s-ar cuveni să-l acorde veteranilor săi, văduvelor veteranilor de război, invalizilor, celor care într-un fel sau altul s-au sacrificat pentru apărarea ţării. Ei bine, într-un mod generos şi pompos se precizează în expunerea de motive că se măresc indemnizaţiile acestor văduve şi veterani cu 75%. Şi ca să înţelegeţi despre ce procente vorbim, gândiţi-vă că se referă la sume de la 160 de lei la 259 de lei - aceasta este indemnizaţia pe categorii de veterani, văduve, şi de invaliditate. Adică România, care îşi propune, ca principiu, să impună un respect pentru categoriile de salariaţi, pentru această categorie defavorizată şi care a avut de suferit, acordă, alocă între 160 şi 259 de lei. Este absolut ruşinos. Ştiţi câţi veterani şi văduve mai sunt astăzi beneficiari, câţi mai sunt în viaţă? Este vorba de 20.000 de cazuri. Şi majoritatea, cu grave suferinţe, şi din cauza vârstei, şi a celor pe care le-au parcurs prin viaţă, apărând ţara. Eu cred că se cuvine ca, dacă tot clamăm principii şi astăzi ne luptăm să impunem o Lege a salarizării unitare, să ne gândim cum egalizăm totuşi rezonabil şi veniturile lor, şi indemnizaţiile lor, pentru că statul român a dat mii de lei torţionarilor, celor care au ucis elita politică a României, prin puşcării. Le-a dat mii de lei, până s-a trezit cineva să-i identifice şi instanţa să-i condamne. Iar aceşti veterani de război, pur şi simplu, au fost lăsaţi în mizerie, dizgraţie şi bătaie de joc. Eu cred că este un proiect legislativ care s-ar cuveni să se întoarcă la dezbateri în comisie şi într-adevăr acele sume derizorii şi într-un apus de viaţă, al lor, al acestor oameni, să le acordăm respectul cuvenit. Şi ele într-adevăr să reflecte un nivel de trai rezonabil şi să nu fie ca o pomană pe care o dăm înaintea morţii lor. De aceea, fac apel la un lider politic să solicite reîntoarcerea la comisie a acestui proiect şi comisia să rediscute acele sume, acele indemnizaţii. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, N-ar fi rău ca toţi vorbitorii, înainte să vină la microfonul acesta şi să se inflameze, să citească toată legea, nu doar anumite aspecte, legate de sporuri şi indemnizaţii suplimentare acordate veteranilor, pentru grade diferite de invaliditate sau pentru decoraţii. Ceea ce avem noi astăzi în faţă, pe lângă ordonanţa emisă de Guvern, care măreşte, dublează aproape, pensiile veteranilor, şi ale urmaşilor, şi ale văduvelor, avem în faţă o înţelegere pe care am realizat-o cu celelalte grupuri politice din comisie avant la lettre, neavând concluziile Comisiei de la Cotroceni, unde spunea că puterea şi opoziţia trebuie să colaboreze pentru binele societăţii. De aceea, împreună cu colegii liberali şi USR-işti, am votat, în unanimitate, exceptarea pensiilor veteranilor şi a indemnizaţiilor acestora, de la calculul pensiei sociale minime, pentru că o bună parte dintre cei 12.000 de supravieţuitori - atâţi veterani mai avem - au fost membri cooperatori, au o pensie de membru cooperator. Şi, prin urmare, aceste pensii au fost depăşite prin ultima mărire a pensiei sociale, la 520 de lei, de la 1 martie. Pentru că exista în Ordonanţa nr. 6/2009 o prevedere, că toate veniturile care se realizează de un pensionar se cumulează, şi dacă se depăşeşte cuantumul indemnizaţiei sociale minime, atunci pensia nu se măreşte - am spus că pentru aceste categorii de persoane trebuie să facem o excepţie, tocmai în sensul respectului pe care trebuie să îl arătăm celor care, fără voia lor, au fost duşi în război, au supravieţuit sau au avut curajul să supravieţuiască, nu doar războiului, dar şi timpului, ajungând să aibă vârste venerabile, peste 93 de ani, fiecare în parte. Le urăm multă sănătate şi cu aceste modificări sper să le aducem un pic mai mult în buzunar, astfel încât bătrâneţile lor să poată fi mai uşoare!

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Da, confirm faptul că în comisie, de data aceasta, în cadrul proiectului de aprobare a ordonanţei invocate, a fost dată o probă de înţelepciune şi de respect faţă de cei care sunt, biologic vorbind, din ce în ce tot mai puţini printre noi, părinţi, bunici, străbunici, de ordinul, în curând, câtorva mii. Corecţia şi înţelegerea ce au fost invocate s-au referit, în primul rând, la renunţarea unei hotărâri de Guvern, prin care noi ofeream sumele respective, şi printr-o ajustare, printr-o adaptare la efectul de împuţinare de tip biologic şi înţelepciunea celor care vor face Bugetul pentru anul ce vine, să se includă în buget, şi nu prin hotărâre de Guvern. Şi atunci, sumele sunt natural crescătoare, fără să se facă trimitere la valori încadrate într-un anumit şablon. Deci pentru aceasta, înţelegerea între partide, invocată de preşedintele comisiei, a avut loc, întorcându-se proiectul de două ori. Şi, pentru aceasta, Partidul Naţional Liberal chiar aduce prinos de recunoştinţă celor care ne mai aduc aminte şi nouă că ţara aceasta, dacă este unde este, este şi prin efortul dumnealor, care, pe cale naturală, sunt din ce în ce mai puţini, şi din ce în ce mai doriţi, şi mai respectaţi. Le dorim viaţă lungă!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnişoara Bran.

Ioana Bran Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La data înfiinţării Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, în 1990, erau înscrişi aproximativ 900.000 de membri. În prezent, mai sunt în viaţă aproximativ 30.000 de veterani de război şi aproximativ 100.000 de văduve ale acestora. În judeţul Satu Mare, din peste 2.000 de veterani de război, mai trăiesc astăzi doar 23. Această situaţie se întâlneşte la nivel naţional, iar noi, încet, ne îndreptăm către a ale purta amintirea doar celor care au fost şi sunt eroi naţionali. Stimaţi colegi, Mărirea indemnizaţiei este necesară, având în vedere faptul că aceasta n-a mai fost mărită din 2008 şi, dacă îmi permiteţi, chiar simbolică, comparativ cu măreţia faptelor şi cu durerea suportată de văduvele acestora. Suntem azi aici datorită celor care au luptat şi şi-au dat viaţa pentru România de azi şi suntem aici pentru binele poporului român. Pe data de 29 aprilie se sărbătoreşte Ziua veteranului de război. Aşadar, este momentul ideal să adoptăm această măsură. Grupul parlamentar al PSD susţine prezenta ordonanţă de urgenţă şi mulţumeşte veteranilor de război pentru contribuţia adusă ţării noastre. Şi, dacă îmi permiteţi, aş vrea să redau câteva versuri din poezia "Se sting veteranii", a domnului colonel Gheorghe Lăcătuş, veteran de război: "Se sting veteranii lăsaţi în uitare Încet, în tăcere şi-n lacrimi se sting Şi nimeni nu-i plânge, pe nimeni nu doare Că mor veteranii, nici ei nu mai plâng. De-aceea, copile, când trec veteranii Cu feţele supte ca de sfinţi bizantini, Opreşte-te-n loc, căci ei sunt titanii, Istoria noastră, şi lor să te-nchini!". Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă la articole sunt intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise, proiectul de lege rămâne la votul final. Punctul 9 a fost retrimis...