30 mai 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. În două minute facem vot de control. Vă rog să votaţi. 171. Suntem în cvorum. Domnul Gheorghe? Domnule Gheorghe, aţi apăsat din greşeală? Nu. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM(2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM(2016)685. Vă rog să votaţi. 219 voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM(2016)767. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Aprobat. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM(2017)34. Vă rog să votaţi. 232 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Aprobat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 234 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Vot. 250 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Vot. Unanimitate. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 215 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 11 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România ... (Vociferări.) Dar nu aveţi în faţă? Nu merge, se aude rău! 9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 256 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 240 de voturi pentru, un vot împotrivă, 16 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 176 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 59 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 12. Proiectul de Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 262 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate, aprobat. 14. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. Comisia pentru transporturi propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 255 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 15. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. Comisia pentru mediu propune respingerea. Vă rog să votaţi. 194 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 44 de abţineri. Adoptată. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. Unanimitate, aprobat. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. Comisiile - pentru muncă şi pentru sănătate - propun respingerea. Vă rog să votaţi. 199 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, 3 abţineri, doi colegi care nu votează. Adoptată. 18. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Comisiile - pentru transporturi şi pentru buget - propun respingerea. Vă rog să votaţi. 264 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 19. Legea pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisiile - juridică şi administraţie - propun adoptarea în forma adoptată de Senat. Vot. 238 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. 20. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vă rog, vot. 259 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 21. Legea pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Vă rog să votaţi. 267 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptată. 22. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Comisiile - pentru administraţie şi pentru cultură - propun respingerea. Vă rog, vot. 166 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 75 de abţineri. Adoptat. Propunerea legislativă privind... (Vociferări.) Nu înţeleg! Vă rog.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă simt nevoit să-i dau dreptate cronicarului, care spunea: "Nu-s vremile sub bietul om, ci bietul om sub vremuri!". Proiectul acesta de lege are o istorie foarte interesantă. Iniţial a fost proiectul pe care l-a iniţiat colegul nostru, Gheorghe Firczak, pe care l-am susţinut, care nu a fost susţinut de ministrul de atunci, care este şi ministrul de acum al culturii, şi care ne-a propus... Probabil că dădea foarte prost ca un proiect legat de Munţii Orăştiei, de cetăţile dacice, să fie făcut exclusiv de minorităţi. Cred că asta a fost ideea, dar, ce să facem? Asta e! ...care ne-a propus să facem un proiect, împreună, şi semnat la paritate, adică, de colegii din grupul nostru parlamentar şi de colegii din Grupul parlamentar al actualului ministru, în frunte cu el, adică de dumneavoastră. Şi este semnat la paritate. Între timp, fostul ministru redevine ministru şi brusc propriul său proiect lucrat împreună cu noi nu mai e bun. Nu înţeleg de ce! Şi atunci nu pot decât să-i dau dreptate cronicarului. Mi se pare singura explicaţie. Iarăşi nu înţeleg de ce lucrurile s-au petrecut cu atâta grabă, dar aici nu vreau să intru în amănunte, pentru că mi-aş face propriul grup de râs şi nu vreau să fac asta. Vreau însă să spun cu amărăciune un lucru şi asta o spun către un coleg - n-am fost ieri în sală, dar mi s-a povestit - care a luat cuvântul şi care a bănuit că ne preocupă protejarea cetăţilor dacice pentru sinecuri. Şi vreau să spun că, într-adevăr, atunci când ai o problemă cu IQ-ul, când e destul de scăzut, crezi că toată lumea gândeşte ca tine. Cu cât creşte IQ-ul, cu atât înţelegi că oamenii gândesc diferit, că sunt altfel şi îmi pare rău că se întâmplă lucrurile astea şi îmi pare rău că grupul meu a fost jignit în felul ăsta. Şi vreau să vă mai spun ceva. Îmi pare rău că un lucru care ţine de istoria acestui popor şi de istoria lumii, deopotrivă, este în continuare tratat aşa cum este tratat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Nistor.

Laurenţiu Nistor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, De la început vreau să vă spun că nu consider că acest proiect de lege a făcut obiectul unei sinecuri pentru cineva. Dar vreau să vă anunţ, stimaţi colegi, că dacă v-ar interesa cetăţile dacice din Orăştie ar fi bine să mergeţi la faţa locului, să vedeţi ce se întâmplă. A fost o comisie, inclusiv Comisia UNESCO, au fost reprezentanţi de peste hotare şi şi-au dat seama că, dacă nu vor trece la consiliul judeţean, dispar de pe suprafaţa pământului. Ba mai mult, stimaţi colegi, cred că nu este corect ca parlamentarii dintr-un judeţ, respectiv judeţul Hunedoara, să nu fim consultaţi la un asemenea proiect de lege. Este dureros şi cred că o plimbare la cetăţile dacice, din partea tuturor grupurilor parlamentare... Vă asigur eu transportul şi vă invit să vedeţi la faţa locului ce înseamnă o cetate care este în administrarea consiliului judeţean şi ce sunt celelalte patru cetăţi care sunt în ruină. Constat cu tristeţe că ieri, de la tribuna Parlamentului, PNL-ul şi-a afirmat respingerea legii. Astăzi se abţin. Probabil nu cunosc situaţia din teritoriu, dar sunt convins că se ocupă s-o cunoască. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Îl auzeam pe un coleg dintr-un grup al minorităţilor vorbind de IQ. Eu cred că e necesar probabil să facem şi un test psihologic, câteodată, dacă punem problema de maniera asta. În altă ordine... (Vociferări.) Mă bucur, să vi se aplice!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, explicaţi votul!

Florin-Claudiu Roman Da. De asta am ieşit la microfon, pentru a explica votul. Eu personal nu m-am încadrat în decizia grupului, am votat "pentru", domnule Nistor, exact cum am vorbit şi ieri de la tribuna Parlamentului. Îmi pare foarte rău că o problemă administrativă este dusă în derizoriu. Discutăm despre trecerea acestui obiectiv naţional în administrarea celor care au grijă de el - consiliul judeţean. Este foarte simplu. Dacă poţi să accesezi nişte fonduri europene, trebuie să fii mai întâi proprietar. E o regulă de bază. Dacă nu eşti proprietar, nu poţi să accesezi fonduri pe Programul Operaţional Regional 2014-2020. Poate învaţă şi cei cu IQ-ul ridicat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 23. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun respingerea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 259 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. La încheierea votului final, doamnelor şi domnilor colegi, urmează votul secret cu bile asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor. Înainte de a începe votarea, potrivit art. 123 alin. (7) din Regulament, trebuie să constituim Comisia de numărare şi validare, câte un reprezentant de la fiecare grup, cu cei doi secretari de şedinţă. Vă rog, liderii, propuneri. Liderii? PSD.

Alfred - Robert Simonis Din partea Grupului PSD, Simonis Alfred.

Petru Gabriel Vlase Grupul PNL. Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Din partea Grupului PNL, domnişoara deputat Mara Mareş.

Petru Gabriel Vlase Domnişoara Mara Mareş. USR.

Cătălin Drulă Domnul deputat Duruş.

Petru Gabriel Vlase UDMR.

Attila Korodi Îl propunem pe domnul deputat Kulcsár-Terza József.

Petru Gabriel Vlase ALDE.

Constantin Avram Din partea Grupului ALDE, domnul deputat Marius Surgent.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Din partea Grupului minorităţilor, domnul Iulius Firczak.

Petru Gabriel Vlase PMP.

Ionuţ Simionca Din partea Grupului PMP, domnul deputat Cătălin Cristache.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerile pentru componenţa nominală a Comisiei de numărare şi validare. Vă rog, vot. 207 voturi pentru, o abţinere. Aprobată. Votul secret cu bile. Articolul 126: "Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot «pentru» adoptarea proiectului de hotărâre. Bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot «contra» proiectului de hotărâre. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă «abţinere»". Vă rog, pentru începerea votului, domnii chestori... Chestorii? Domnul Drăghici şi cu domnul Steriu. Vă rog să luaţi loc la locul destinat pentru înmânarea bilelor. Doamna secretar Bran citeşte apelul nominal. Vă rog.

Ioana Bran Bună ziua! Am să încep prima dată cu lista miniştrilor. Graţiela Leocadia Gavrilescu absentă Ana Birchall absentă Toma-Florin Petcu absent Viorel Ştefan absent Lia Olguţa Vasilescu prezentă Răzvan-Alexandru Cuc prezent Gabriel Petrea absent Mircea-Titus Dobre prezent Rovana Plumb absentă Mihai Tudose prezent Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă Achiţei Vasile-Cristian prezent Adnagi Slavoliub prezent Alexe Costel prezent Ambrus Izabella-Agnes prezentă Anastase Roberta Alma prezentă Andrei Alexandru-Ioan prezent Andronache Gabriel prezent Andruşcă Dănuţ prezent Antal István-János prezent Anton Anton prezent Apjok Norbert absent Ardelean Ben-Oni absent Avram Constantin prezent Axinte Vasile prezent Babuş Radu prezent Badea Leonardo prezent Balan Ioan absent Balint Liviu-Ioan prezent Banias Mircea Marius prezent Barna Ilie Dan prezent Băişanu Ştefan-Alexandru prezent Bălănescu Alexandru prezent Bănicioiu Nicolae prezent Bârlădeanu Dragoş-Petruţ prezent Bejinariu Eugen prezent Bende Sándor prezent Benedek Zacharie prezent Benga Tudor-Vlad prezent Benkő Erika prezentă Bica Dănuţ prezent Bichineţ Corneliu absent Biró Rozália-Ibolya absentă Biro Zsolt-Istvan prezent Bîzgan-Gayral Oana-Mioara prezentă Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă Boboc Valentin Gabriel prezent Bode Lucian Nicolae prezent Bodea Marius prezent Bogaciu Alexandra-Corina prezentă Bogdan Gheorghe-Dănuţ prezent Bontea Vlad prezent Boroianu Aurel-Robert absent Borza Remus-Adrian absent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent Botez Mihai-Cătălin prezent Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă Bran Ioana prezentă Bucura-Oprescu Simona absentă Budăi Marius-Constantin prezent Buican Cristian prezent Buicu Corneliu-Florin prezent Bulai Iulian prezent Bumb Sorin-Ioan prezent Burciu Cristina prezentă Calista Mara-Daniela prezentă Calotă Florică Ică prezent Căciulă Aurel prezent Călin Ion prezent Căprar Dorel-Gheorghe prezent Căruceru Aida-Cristina prezentă Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă Cherecheş Florica prezentă Cherecheş Viorica prezentă Chichirău Cosette-Paula prezentă Chiriac Viorel prezent Chiriţă Dumitru prezent Ciocan Dan prezent Ciofu Tamara-Dorina absentă Ciolacu Ion-Marcel prezent Ciuhodaru Tudor prezent Cîmpeanu Sorin Mihai absent Cîtea Vasile prezent Cobuz Maricela prezentă Cocoş Vasile prezent Codreanu Constantin absent Coliu Doru-Petrişor absent Constantin Daniel prezent Cosma Andreea prezentă Coste Marina-Adelina absentă Cozmanciuc Corneliu-Mugurel absent Cristache Cătălin prezent Csép Éva-Andrea prezentă Csokany Petronela-Mihaela prezentă Csoma Botond absent Cucşa Marian-Gheorghe prezent Culeafă Mihai prezent Cupă Ion prezent Cupşa Ioan prezent Dan Nicuşor Daniel prezent Dehelean Silviu prezent Dinu Cristina-Elena prezentă Dîrzu Ioan prezent Csoma Botond prezent Dobre Victor Paul prezent Dobrică Ionela Viorela prezentă Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae prezent Dobrovie Matei-Adrian absent Dohotaru Adrian-Octavian absent Dragnea Nicolae-Liviu prezent Drăghici Mircea-Gheorghe prezent Drulă Cătălin prezent Dumitrache Ileana Cristina prezentă Dunava Costel Neculai prezent Durbacă Eugen absent Duruş Vlad-Emanuel prezent Erdei Dolóczki István absent Farago Petru prezent Fădor Angelica absentă Firczak Iulius Marian prezent Florea Damian prezent Florea Oana-Consuela prezentă Floroiu Ionel prezent Furic Iarco absent Furtună Mirela absentă Ganţ Ovidiu Victor prezent Gavrilă Camelia prezentă Gavriliţă Bianca-Miruna prezentă Găină Mihăiţă prezent Georgescu Nicolae prezent Gerea Andrei Dominic prezent Gheorghe Andrei Daniel prezent Gheorghe Tinel absent Gheorghiu Bogdan prezent Ghera Giureci-Slobodan prezent Ghilea Găvrilă prezent Ghinea Cristian prezent Giugea Nicolae prezent Goga Octavian absent Grosaru Andi-Gabriel prezent Gudu Vasile absent Halici Nicuşor prezent Havrici Emanuel-Iuliu prezent Heiuş Lucian-Ovidiu prezent Holban Georgeta-Carmen prezentă Huncă Mihaela prezentă Huţucă Bogdan-Iulian prezent Iacomi Iulian absent Iancu Iulian prezent Iancu Marius-Ionel prezent Ibram Iusein prezent Iftimie Neculai prezent Ignat Miron prezent Ilişanu Claudiu-Augustin prezent Intotero Natalia-Elena prezentă Ion Stelian-Cristian prezent Ionescu George absent Ioniţă Antoneta prezentă Iordache Florin prezent Itu Cornel prezent Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă Jivan Luminiţa-Maria prezentă Kelemen Hunor absent Korodi Attila prezent Kulcsár-Terza József-György absent Lazăr Sorin prezent Leoreanu Laurenţiu-Dan absent Longher Victoria prezentă Lovin Dumitru prezent Kulcsár-Terza József-György prezent Lungu Tudoriţa prezentă Lupaşcu Costel absent Lupescu Dumitru prezent Macovei Silviu Nicu prezent Magyar Loránd-Bálint prezent Manole Petre-Florin absent Mareş Mara prezentă Marica Petru-Sorin prezent Márton Árpád-Francisc prezent Matei Călin-Vasile-Andrei prezent Mărgărit Mitică-Marius prezent Meiroşu Marilena-Emilia prezentă Mihalescul Dumitru prezent Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă Mînzatu Roxana prezentă Moagher Laura-Mihaela prezentă Mocanu Adrian prezent Mocioalcă Ion prezent Mohaci Mihai prezent Moldovan Sorin-Dan prezent Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent Movilă Petru absent Munteanu Ioan prezent Muşoiu Ştefan prezent Nasra Gabriel-Horia prezent Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent Neagu Nicolae prezent Neaţă Eugen prezent Nechifor Cătălin-Ioan prezent Nicoară Romeo Florin prezent Nicolae Andrei prezent Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent Nicolicea Eugen prezent Nistor Laurenţiu prezent Niţă Mihai prezent Niţă Nicu prezent Nosa Iuliu prezent Olar Corneliu prezent Olteanu Daniel prezent Oprea Dumitru prezent Oprişcan Mihai Doru prezent Oros Nechita-Adrian prezent Oteşanu Daniela prezentă Palăr Ionel prezent Pambuccian Varujan prezent Pană Adriana-Doina prezentă Paraschiv Rodica prezentă Paşcan Emil-Marius prezent Pau Radu-Adrian prezent Păle Dănuţ prezent Petreţchi Nicolae-Miroslav absent Petric Octavian prezent Peţa Eliza-Mădălina prezentă Pirtea Marilen-Gabriel absent Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent Pleşoianu Liviu Ioan Adrian absent Pop Andrei prezent Pop Georgian prezent Pop Rareş-Tudor prezent Popa Florin prezent Popa Mihai Valentin absent Popa Ştefan-Ovidiu prezent Popescu Mariana-Venera prezentă Popescu Nicolae-Daniel prezent Popescu Pavel absent Popescu Virgil-Daniel prezent Preda Cezar-Florin absent Predoiu Marian-Cătălin prezent Presură Alexandra prezentă Prisnel Adrian-Claudiu absent Prişcă Răzvan Sorin prezent Prună Cristina-Mădălina absentă Radu Anişoara prezentă Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent Raeţchi Ovidiu Alexandru prezent Răcuci Claudiu-Vasile prezent Rădulescu Alexandru prezent Rădulescu Cătălin-Marian prezent Rădulescu Dan-Răzvan prezent Răduţ Violeta prezentă Rodeanu Bogdan-Ionel prezent Roman Florin-Claudiu prezent Roman Ioan Sorin prezent Romanescu Cristinel absent Roşca Lucreţia prezentă Rotaru Alexandru absent Rotaru Răzvan-Ilie prezent Săftoiu Ana Adriana prezentă Sămărtinean Cornel-Mircea prezent Schelean-Şomfelean Valeria-Diana prezentă Sebestyén Csaba-István prezent Sefer Cristian-George prezent Seidler Cristian-Gabriel prezent Seres Dénes prezent Sighiartău Robert-Ionatan absent Simion Lucian-Eduard prezent Simionca Ionuţ prezent Simonis Alfred-Robert prezent Sitterli Ovidiu-Ioan prezent Socotar Gheorghe-Dinu prezent Solomon Adrian prezent Spânu Ion absent Stamatian Vasile-Florin prezent Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent Stancu Florinel prezent Stativă Irinel Ioan prezent Stănescu Alexandru prezent Steriu Valeriu-Andrei prezent Stoica Bogdan-Alin prezent Stroe Ionuţ-Marian absent Suciu Matei prezent Suciu Vasile-Daniel prezent Surgent Marius-Gheorghe prezent Szabó Ödön prezent Şarapatin Elvira prezentă Şerban Ciprian-Constantin prezent Şimon Gheorghe prezent Şişcu George prezent Şotcan Theodora prezentă Şova Lucian prezent Şovăială Constantin prezent Ştefan Corneliu prezent Ştefan Ion absent Ştirbu Gigel-Sorinel prezent Tabugan Ion prezent Tănăsescu Alina-Elena prezentă Terea Ioan prezent Tîlvăr Angel absent Todor Adrian prezent Todoran Adrian-Mihăiţă prezent Toma Ilie prezent Tomac Eugen prezent Tripa Florin-Dan prezent Truşcă Constantin absent Tudor Beatrice prezentă Turcan Raluca prezentă Turcescu Robert-Nicolae prezent Tuşa Adriana Diana prezentă Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent Ursu Răzvan-Ion prezent Varga Glad-Aurel prezent Varga Vasile prezent Vasile Daniel prezent Vasilică Radu Costin prezent Vass Levente prezent Văcaru Alin Vasile prezent Velcea Nicolae prezent Vexler Silviu prezent Vişan George-Gabriel prezent Vîlceanu Dan prezent Vîrză Mihăiţă prezent Vlad Sergiu Cosmin prezent Vlase Petru Gabriel prezent Vlăducă Oana-Silvia prezentă Voicu Mihai Alexandru absent Vosganian Varujan prezent Weber Mihai prezent Zainea Cornel prezent Zamfira Constantin-Cătălin prezent Zisopol Dragoş Gabriel prezent Ionescu George prezent

Petru Gabriel Vlase Vă rog, aţi terminat? Da? Membrii Comisiei pentru numărare şi cei doi secretari de şedinţă - la sala Biroului permanent. După pauză

Petru Gabriel Vlase Reluăm lucrările. Dau cuvântul doamnei Bran pentru prezentarea procesului-verbal.

Ioana Bran Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 237/P/2015. Comisia de numărare şi validare a voturilor, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de deputaţi, prin vot secret cu bile asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 237/P/2015, a constatat următoarele: Potrivit art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi a art. 157 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, hotărârea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Având în vedere că din totalul de 329 de deputaţi au fost prezenţi 275, din care 88 au votat "pentru", se constată că nu a fost adoptată Hotărârea privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 237/P/2015. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului prezentat, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. Membrii Biroului permanent care sunt în sală, îi rog să meargă la sala de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,08.