28 martie 2017 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PL-x 483/2016). ( retrimis comisiei )

Petru Gabriel Vlase 26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Iniţiatori? Comisia juridică.

Vasile Varga Comisia juridică a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect de lege. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativa. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 196/2006, în sensul clarificării modalităţii de soluţionare a litigiilor, prin procedura medierii atât înainte, cât şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei de judecată, a necesităţii efectuării dovezii de încercare a medierii pentru anumite categorii de litigii, cel mai târziu la primul termen de judecată, precum şi a măsurilor pe care instanţa le poate lua în lipsa acestora. În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2006.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Aveţi microfoanele deschise de data trecută şi nu mai ştiu acum... Domnul Roman? Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Stimaţi colegi, Grupul PMP consideră că această lege, PL-x 483/2016, trebuie retrimisă la comisia de fond, Comisia juridică, pentru două săptămâni. Motivăm această solicitare pe necesitatea de a asigura punerea în acord a reglementării medierii cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Aşa cum arată Decizia Curţii Constituţionale nr. 266/2014, este neconstituţională o procedură care se referă la obligaţia formală de informare a justiţiabilului privind avantajele medierii. Respingerea acestei propuneri legislative ar lăsa un vid legislativ de ordin procedural asupra căreia Comisia juridică este în drept şi capabilă să se pronunţe.

Petru Gabriel Vlase Rugaţi pe cineva din conducerea grupului dumneavoastră să facă această propunere, pentru că nu aveţi...

Ionuţ Simionca Avem un coleg de la USR care o să... Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci dumneavoastră propuneţi şi USR-ul cere la microfon?! Am înţeles.

Cătălin Drulă Ei servesc, noi lovim mingea. Domnule preşedinte, În interesul unor dezbateri mai aprofundate, solicităm retrimiterea la comisie. Termen - două săptămâni.

Petru Gabriel Vlase Vot. 119 voturi pentru, 29 împotrivă, 5 abţineri. Două săptămâni la comisia de fond.