28 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (PL-x 421/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 25. Proiectul de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Procedură de urgenţă. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale, vă rog. Comisia, mă scuzaţi! Comisia pentru muncă. Domnul Vexler.

Silviu Vexler Bună dimineaţa! Raport asupra Proiectului de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reconfigurarea cadrului legislativ existent, prin crearea unui act normativ care să unifice dispoziţiile referitoare la detaşare cuprinse în cele două directive pe care le transpune, respectiv Directiva nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi Directiva nr. 2014/67/UE privind punerea în aplicare a Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestărilor de servicii. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2016. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale?

Silviu Vexler Doar o rugăminte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Silviu Vexler O eroare materială, la marginalul 12, respectiv art. 7 alin. (1). În vederea îndreptării erorii materiale, sugerăm înlocuirea expresiei "eludările acesteia", cu expresia "eludările dispoziţiilor prezentei legi". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase OK. Dezbateri generale? Nu sunt. Cu amendamentele admise, proiectul de lege rămâne la votul final. Stimaţi colegi, Vreau doar să vă anunţ că avem în sală colegi din Parlamentul Regatului Norvegiei, pe care daţi-mi voie să-i salut, în numele dumneavoastră. (Aplauze.)