16 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen (PL-x 54/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen; procedură de urgenţă. Comisia pentru învăţământ.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. PL-x 54 se referă la domeniul cercetării. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, până la data de 31 decembrie 2018, pentru a permite derularea corespunzătoare a proceselor de evaluare a instituţiilor naţionale de cercetare-dezvoltare, în vederea recertificării şi, respectiv, a institutelor de cercetare-dezvoltare care urmează să devină institute naţionale, în vederea certificării, precum şi în sensul continuării finanţării programelor-nucleu ale institutelor naţionale de cercetare. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege, în februarie 2018. În urma dezbaterii, s-a propus, la nivelul comisiei noastre, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Precizăm că este vorba de prorogarea termenelor legate de certificare, recertificare, în condiţiile în care vorbim de peste 90 de domenii de cercetare, în jur de 48 de institute, deci de o activitate extrem de complexă şi care presupune meticulozitate şi abordare ştiinţifică de mare competenţă şi responsabilitate. Este motivul pentru care ambele comisii au fost de acord cu această prorogare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Moldovan Sorin.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Prin acest proiect de lege aprobăm Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017, deoarece institutele de cercetare-dezvoltare, finanţate din programul-nucleu, riscau să-şi piardă finanţarea din cauza faptului că nu au fost evaluate în vederea certificării de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare în termenul prevăzut de lege. Grupul parlamentar al PNL susţine adoptarea acestui raport favorabil, însă atragem atenţia Guvernului şi majorităţii parlamentare asupra respectării termenelor şi legilor în vigoare. Altfel, anul viitor vom avea un nou proiect de lege pentru a aproba aceeaşi ordonanţă de urgenţă, cu acelaşi subiect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Într-adevăr, cercetarea ar trebui să fie o prioritate pentru învăţământul românesc. Dar se pare că, prin această ordonanţă de urgenţă, noi de fapt transmitem un mesaj, cumva, în contradictoriu. Ce vrem să spunem cu această ordonanţă de urgenţă? Că nu suntem capabili să ne îndeplinim nişte termene. Prelungirea acestui termen până la 31 decembrie 2018 demonstrează incapacitatea unor comisii de a-şi face treaba aşa cum trebuie. Partidul Uniunea Salvaţi România se va abţine la acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.