14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice (Pl-x 115/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 63. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. Iniţiatorii? Nu. Comisii? Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de lege menţionat. Senatul a respins această propunere, o propunere care are ca obiect de reglementare completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006, respectiv Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în scopul eliminării taxării de către operatorii de apă şi canalizare a apei pluviale în cazul persoanelor fizice şi juridice de drept privat, care, în opinia iniţiatorilor, se calculează pe baza unor estimări şi predicţii care la rândul lor sunt bazate pe informaţii statistice. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative, din următorul considerent: cantitatea de apă pluvială care se facturează se stabileşte în conformitate cu datele referitoare la cantităţile de apă pluvială comunicate de către ANM, care sunt măsurate în zona geografică, şi nu pe baza unor estimări şi predicţii, aşa cum susţin iniţiatorii.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.