20 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România (PL-x 405/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România. Iniţiatorii? Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, La 18 decembrie 1992, Organizaţia Naţiunilor Unite a dat o declaraţie referitoare la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. E un eveniment pe care dorim să-l marcăm printr-o lege, şi nu de altă manieră. De aceea, Grupul nostru parlamentar a iniţiat acest proiect. În esenţă, evident, nu vizează vreo zi nelucrătoare, nu intră în discuţie. Sperăm însă ca, prin evenimentele care vor fi organizate, să marcăm în întreaga societate românească importanţa coeziunii societăţii şi din punctul de vedere al relaţiilor interetnice pe care ni le dorim cât se poate de armonioase. Cred că în toţi anii care au trecut, de la Revoluţie până în prezent, cu toţii ne-am străduit să facem în acest domeniu tot ce se poate ca situaţia să fie una favorabilă. Noi apreciem că aşa este. Şi, în consecinţă, tocmai în preajma sărbătoririi Centenarului, credem că este un moment potrivit pentru adoptarea acestui proiect. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Comisia? Domnul Ibram.

Iusein Ibram Mulţumesc, domnule preşedinte. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform Avizului nr. 539. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 18 decembrie ca Ziua Minorităţilor Naţionale din România, la nivel de sărbătoare naţională, prilej de a face cunoscute valorile, tradiţiile şi obiceiurile minorităţilor naţionale din România. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, luând în considerare şi avizele sus-menţionate, membrii Comisiei pentru drepturile omului au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România, cu amendamentele admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Grupul nostru parlamentar va vota acest proiect de lege, mai ales că el, în prima sa formulă, a fost o hotărâre de Guvern, de prin vremea Guvernului CDR, în care exista un Minister pentru Minorităţile Naţionale, şi cei care au pregătit acea hotărâre de Guvern erau miniştri din partea UDMR - domnul Tokay Gheorghe şi Eckstein Kovács Péter. Ca atare, ne bucură să devină un proiect de lege pentru această prezentare a bogăţiei acestei ţări, ceea ce reprezintă minorităţile naţionale. Totodată, credem că această lege nu poate înlocui dorinţa fiecărei minorităţi naţionale de a avea o zi proprie, specifică istoriei sale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tudor Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi vota oricând un astfel de proiect de lege. Şi suntem alături de colegii din Grupul minorităţilor naţionale în realizarea acestui deziderat. Mă bucur că în acest an, în luna decembrie, vom sărbători şi Ziua României, şi Ziua Minorităţilor Naţionale, pentru că, încă o dată, suntem împreună în această ţară, care ne-a oferit de fiecare dată, fiecărui cetăţean, tot ceea ce se poate pentru ca lucrurile să evolueze favorabil. Vă felicit. Şi sunt convins că toate grupurile parlamentare vor vota acest proiect de lege, arătând încă o dată extrema toleranţă şi drepturile câştigate de toţi cetăţenii României, odată cu această guvernare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Domnul Olar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vin şi eu bucuros la tribună, pentru că Ţara Moţilor, dacă o luăm aşa, nu vreau să fac... să vorbesc numai de Ţara Moţilor, însă a avut un rol determinant în ceea ce priveşte Marea Unire de la 1918. Ştiţi cu toţii că marii eroi ai noştri - Horea, Cloşca şi Crişan, şi Avram Iancu - toţi au făcut un pas spre Marea Unire. Şi nu puteam să nu vorbesc astăzi, când colegii noştri de la UDMR, şi de la Minorităţi, şi toţi, de aici, şi nu trebuie să ne lăudăm şi să punem etichete doar pe o persoană sau pe un partid politic, azi, punem o etichetă şi o bilă albă pe Parlamentul României, pentru ce votează azi şi pentru... Cu siguranţă mâine vom da un vot final. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Sigur dăm vot final, că e aprobat de Biroul permanent, domnule primar. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Am deja un vot, n-am ce... trebuie să o fac şi pe aceea... Vot final.