16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 234/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Comisii? Comisia juridică? Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport. Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Dîrzu.

Ioan Dîrzu Domnule preşedinte, Pentru Departamentul legislativ, la marginal 9 din raport s-a strecurat o greşeală de redactare - în loc de art. 29 1 se va trece art. 29 3 , întrucât art. 29 1 s-a abrogat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Vot final.