18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii (PL-x 377/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii. Comisiile? Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, transmis cu adresa PL-x 377/2017 din 23 octombrie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017, care vizează asigurarea influenţelor financiare determinate de creşterile salariale, din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, de la o poziţie distinctă, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice. Au fost avute în vedere inclusiv entităţile care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Neagu, dezbateri generale.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule vicepreşedinte, domnule preşedinte de şedinţă. Noi discutăm de a reglementa într-un cadru legal influenţe financiare pe semestrul II 2017, ca urmare a unor modificări salariale de la Ministerul Sănătăţii. Normal că cel afectat la vremea respectivă trebuia să fie Fondul Naţional Unic de Sănătate şi nu altfel. Pentru că s-ar fi văzut în rectificări bugetare. Deci suntem în situaţia în care, normal, 2017 - buget închis, acest lucru nu este decât o treabă de procedură, de a-l rezolva. Problema în schimb este alta. Noi suntem în 2018 şi într-un moment în care există un conflict deschis pe tema salariilor din sănătate, la care asistăm cu toţii. Şi întrebarea pertinentă în acest moment este: ce are de gând să facă Guvernul? Ce are de gând să facă majoritatea parlamentară PSD-ALDE, în vederea soluţionării corecte a conflictelor deschise? Pentru că problema pe fond nu este să ne trezim în 2019 cu rectificări semestriale, pe semestrul I 2018 sau semestrul II 2018, din nou, prin a modifica cadre sau a găsi cadre legale fiscale, dintr-un fond de sănătate unic, pe care nu ştim dacă îl vom gestiona corect, până la nivelul finalului anului 2018. Şi atunci, nu credeţi că mai corect este să revizuiţi pe fond problema Legii nr. 153 şi să îndrăzniţi mai mult decât aţi îndrăznit în acest moment, Guvern şi majoritate PSD-ALDE, încât să nu ne mai puneţi în situaţia de a veni pe semestrul II 2018 sau pe semestrul I 2019, a găsi reglementări pe Legea nr. 227 şi altele, încât să... aceste, ştiu eu, exercitări necesare pentru corecţii financiare să le facem din Fondul de asigurări de sănătate sau nu. (Discuţii în sală.) Acum, domnule Suciu, eu vorbesc pe subiect, n-am vorbit fără subiect, îmi pare rău. Dacă cumva... poate că n-am înţeles eu corect sensul discuţiei dumneavoastră. Şi îmi cer scuze, chiar nu voiam să... şi vă apreciez, sunteţi sibian, şi ar trebui să ne înţelegem că sunt... bistriţean... sibian... sau şi pe la Sibiu aţi fost. Şi, la un moment dat, parcă eraţi şi prin Partidul Naţional Liberal, într-o perioadă de timp. Dar...

Petru Gabriel Vlase Puteţi să vorbiţi asta între dumneavoastră, la o cafea?

Nicolae Neagu Deci noi... Da, cu mare... şi pe dumneavoastră vă invit, domnule vicepreşedinte, la pauză... şi pe domnul... (Voci suprapuse.)

Petru Gabriel Vlase Da, dar acum noi suntem la chestiunea acesta, cu ordonanţa.

Nicolae Neagu Deci noi vom susţine ceea ce trebuie să facem la nivelul anului 2017, că aici suntem, pe acest proiect al ordonanţei. Dar rugămintea mare este să găsiţi soluţia şi să acceptaţi punctele de vedere ale Partidului Naţional Liberal vizavi de Legea nr. 153, încadrările legale, şi de ceea ce va trebui făcut în acest an, pentru a curma şi a stopa deficitele înregistrate ca urmare a salarizării incorecte şi neunitare din sănătate. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman. (Vociferări.) Aşa văd aici, la aparat, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Ieri am participat şi eu la dezbateri, în cadrul Comisiei pentru muncă. Şi pentru mine stupefiant a fost răspunsul reprezentantului Ministerului Sănătăţii, la întrebarea: am înţeles, ce facem cu creşterile? Ce facem cu scăderile? Iar răspunsul a fost: avem speranţe, dar mai mult nu pot să vă spun. Stimaţi colegi, Acuzaţi de foarte multe ori opoziţia că este distructivă, că nu vine cu soluţii. Vă dăm cele două soluţii, cu care puteţi rezolva problemele din sănătate, dacă vă doriţi cu adevărat. Domnul Solomon, de altfel, ieri mi-a atras atenţia într-un mod destul de licenţios: domnule Roman, ce vă enervaţi, uitaţi-vă în Programul de guvernare, noi am promis creşteri salariale doar medicilor şi asistenţilor. Uitase de partea cu scutirea de venituri pentru medici. Dar, mă rog, aşa e în Parlament, e bine să dezbatem. Soluţia numărul 1, doamnă ministru. În primul rând, îmi pare rău că îndemnaţi managerii să nu respecte legea. A pune managerii să acopere aceste scăderi din venituri proprii, în condiţiile în care Ordonanţa nr. 90 interzice acordarea de stimulente în 2018, înseamnă fie o proastă comunicare cu colegii de cabinet, fie o necunoaştere a legii. A doua soluţie. Faceţi excepţie de la Ordonanţa nr. 90 şi daţi-le posibilitatea legală, managerilor, acolo unde au venituri proprii, să poată face acest lucru. Iar a treia chestiune pe care trebuie să o luaţi foarte serios în calcul, pentru că aşa cum aţi anunţat, este o soluţie pompieristică, fără studiu de impact. Daţi voie, prin regulamentul de sporuri, să se meargă diferenţiat, în funcţie de clasificarea spitalelor. Nu puteţi impune acelaşi regim de sporuri pentru cei de la Floreasca ca şi pentru cei de la Cuca Măcăi. Nu se poate. Lucrează în condiţii cu totul şi cu totul diferite. Deschideţi, stimaţi colegi din majoritatea guvernamentală, urechile şi la propunerile opoziţiei. Nu ne deranjează să vi le însuşiţi, dar rezolvaţi problema, pentru că plâng 50.000 de oameni în stradă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Ordonanţa pe care o discutăm acum e o ordonanţă cu aplicabilitate pentru a doua jumătate a anului 2017. Ordonanţa poartă nr. 7. Avem o altă ordonanţă, emisă în acelaşi an, 2017, poartă nr. 114, care prevede practic acelaşi lucru pentru anul 2018. Care este problema? Problema este că nu puteţi gândi mai mult de 6 luni înainte. Iar dacă eventual aţi putea-o face, din punct de vedere tehnic, nu puteţi, pentru că nu sunt previzibile nici chiar pentru dumneavoastră propriile măsuri pe care urmează să le luaţi. Vorbim aici despre finanţarea salariilor, a creşterilor salariale din sănătate şi impactul lor. O să vă aduc aminte că la nivelul anului 2017 alocăm noi, ca ţară, 4,9% din PIB. Media europeană, nu maximul european, media europeană este 9,9%. Cu alte cuvinte, alocăm jumătate din cât alocă, în medie, o ţară din Uniunea Europeană, pentru sănătate. Dar ce se întâmplă cu această ordonanţă de urgenţă? De fapt, măririle salariale pe care le-aţi preconizat urmează să se plătească în detrimentul serviciilor spitaliceşti. Acest lucru de unde îl ştim? Îl ştim dintr-o declaraţie de ieri a doamnei ministru, care ne spune, pe lângă faptul că nu peste tot avem creşteri, ci că avem chiar scăderi în domeniul salarizării în sănătate, ne spune faptul că "nu este în regulă" - şi aici o citez pe dânsa - "ca spitalele să acorde sporuri maxime, iar pacienţii să vină de acasă cu medicamente". Cu alte cuvinte, recunoaşteţi chiar de la nivel guvernamental că aceste măriri salariale, atât cât s-au făcut ele, s-au făcut în detrimentul medicamentelor, în detrimentul consumabilelor din spitale. În plus, aceeaşi doamnă ministru ne spune: unele scăderi salariale nu sunt atât de dramatice. Vă rog, nu ne mai spuneţi că nu există scăderi salariale. O spune chiar doamna ministru al sănătăţii. Sau remaniaţi-o, dacă dânsa spune lucruri neadevărate.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Acum, când stăm de vorbă, au intrat în grevă, la Institutul Inimii, 80 de persoane. Vă detaliez, foarte scurt, pentru că are foarte mare legătură cu ordonanţa de astăzi, ce spune managerul Florin Crişan. E vorba de personalul medical care în această lună a primit partea de salariu fără a se aplica deocamdată regulamentul nou de sporuri. "În condiţiile în care noi avem un procent de 21%, nu reuşim să ne încadrăm în acest procent alocat de minister şi, pentru moment, am acordat doar salariile, fără a aplica regulamentul. Încercăm, prin discuţii cu ministerul, să obţinem un procent mai mare. Sunt categorii de personal care, prin aplicarea acestui regulament şi, coroborat cu cuantumul sporului alocat nouă, pierd la venituri". Ce este mai rău decât aceasta este - deşi sună ciudat din partea opoziţiei să auziţi un asemenea lucru - este grav că aţi promis dublări, dar este mult mai grav că oamenii care s-au bazat pe promisiunile dumneavoastră de dublare se găsesc astăzi în situaţia să aibă scăderi. Oamenii nu mai visează la creşteri, oricât de mici ar fi ele - de 10%, 5%, 7%. Nimic! Ei doar îşi doresc să nu li se scadă veniturile. Deci problema care s-a creat, la această oră, în sistem este că oamenii se uită chiorâş unii la alţii, ideea de echipă s-a dus de râpă şi au început să vorbească, nu ştiu, moaşele, tehnicienii, infirmierele, cu medicii, ceva de genul: vi s-a dat vouă, ca să ni se ia nouă. Iar în ceea ce priveşte ceea ce se întâmplă cu finanţarea acestor plusuri. La unii medici, în unele cazuri, da, dublări de venituri, este foarte real, da, este foarte real. Se face deocamdată pe o filă de buget, pe un act adiţional, la casă. Dar în foarte scurt timp acele creşteri trebuie să se vadă în creşterea punctului şi a serviciilor medicale, pentru că aşa este legea. Întrebarea pe care şi-o pun cei care au acum venituri duble este: dacă există sustenabilitate pe termen lung a acestora? Şi întrebarea pentru toată lumea, pentru cei care sunt în coaliţia majoritară, aproape un pariu. Când vine următoarea ordonanţă, ca să mai repare ce s-a stricat deja pentru - repet - cei care au scăderi salariale şi care nici măcar nu visează la orice tip de creştere? Deci, cei cu scăderi, ei sunt acum cei care sunt în stradă şi pentru care trebuie să găsiţi soluţii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi noi. Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos. Am auzit şi luăm în seamă, sigur, recomandările tuturor colegilor noştri. Păcat că atunci când vorbim de sănătate şi când, tot în sănătate, când dumnealor au fost la guvernare au închis spitale - probabil, cu studii de impact, aşa cum ne recomandă dumnealor - au tăiat salarii - tot cu studii de impact, cum ne recomandă dumnealor. Însă eu am aici postarea unei doamne doctor, medic chirurg, din Cluj, care ne spune că în februarie avea un salariu net de 6.065 RON, iar în luna martie a primit 11.242 RON. Aceasta este realitatea. Sigur că atunci când mai avem de făcut acorduri fine, le vom face şi vom rezolva. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am un sentiment de frustrare, ca medic, ca şi cadru didactic, ca om care mi-am petrecut 40 de ani în medicină, în învăţământ şi în cercetare, încercând să creez colective care să ţină oamenii, să le dea satisfacţia locului de muncă, să le dea perspectiva de carieră. Am depus amendamente la buget. Am depus amendamente la Legea salarizării. Am discutat, în Comisia pentru sănătate, amendamente la ordonanţele de urgenţă care încercau să dreagă imperfecţiunile. Şi au trecut la Comisia pentru sănătate, şi au căzut la Comisia pentru muncă, au căzut la Comisia pentru buget, finanţe, au căzut în plen. Vă dau două exemple. Şi dacă dumneavoastră credeţi că este logic, mergem înainte tot aşa. În specialitatea în care am lucrat, locul cel mai fierbinte este sala de naşteri. Cine lucrează acolo are în mână două vieţi. În grila de salarizare nu există moaşa. Moaşa nu există. Nu e asistentă, nu există. Şi, paradoxal, dacă avem asistente pe care am încercat să le perfecţionăm, să lucreze în sala de naşteri, lor le creşte salariul, iar acelora care au studii superioare, facultate de moaşe, nu. Specialitatea de obstetrică-ginecologie nu este specialitate de urgenţă. Dacă moare mama nu e urgenţă! Dacă moare copilul nu e urgenţă! Ne-aţi criticat de atâtea ori. Şi dumneavoastră aţi ieşit, în presă, pentru diverse imperfecţiuni ale... Există şi imperfecţiuni în specialitatea noastră. Şi acum nu constataţi că e urgenţă. Am creat un centru de cercetare. Medicii care sunt angajaţi ca asistenţi cercetători, pe care dumneavoastră ziceţi că vreţi să-i ţineţi în ţară pentru dezvoltarea medicinei româneşti, nu sunt cuprinşi în grilă. Aşa că un medic specialist sau medic primar care lucrează cu titlu de medic cercetător nu a fost cuprins în grilă. Am un memoriu pe care o să-l depun la Ministerul Sănătăţii. Dar speranţa mea, în acest an şi jumătate, de când sunt în Parlament, scade perpetuu în ceea ce priveşte într-adevăr corectarea nedreptăţilor şi modul în care privim această specialitate - medicina. Că sunt doctori cărora le-au crescut salariile e adevărat. Că sunt unii care nu au motiv - dintre medici - să comenteze, e adevărat. Dar medicina este o muncă ce cuprinde, şi brancardierul şi portarul. Vă plângeţi cum suntem primiţi la poartă, da? Păi, acel portar, dacă pleacă acasă cu 600 de lei şi celorlalţi din jur le-au crescut salariile, cum îl motivăm? Cred că trebuie să reflectăm foarte profund. Legea, în sănătate... trebuia să fie o grilă specială făcută pentru sănătate, în care să se ţină cont de absolut toate condiţiile în care lucrăm, responsabilitatea...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi, domnule deputat.

Vasile-Florin Stamatian ... şi rolul social pe care îl avem. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mi-aduc aminte, acum câţiva ani, când Traian Băsescu şi Emil Boc tăiau salariile şi pensiile cu 25%, s-a auzit, în ţara românească, doar un murmur. Nimeni nu striga, nimeni nu făcea scandal. Acum, în realitate, când salariile cresc, vedem că sunt foarte mulţi oameni supăraţi. De un singur motiv, şi anume că unii au salarii foarte mari, iar alţii n-au reuşit să primească şi ei salarii, ca să-i mulţumească şi să ţină aproape de cei care au salariile crescute. Consider, în acest sens, că Guvernul României, Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii ar trebui să găsească o soluţie de echilibru, pentru a-i mulţumi pe toţi. Pentru că dacă în România mulţumeşti doar 80% dintre oameni, ceilalţi 20% îţi spun că n-ai făcut nimic. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot final.