28 martie 2018 – Numirea unor membri în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Petru Gabriel Vlase Pe ordinea de zi, stimaţi colegi, avem astăzi la primele două puncte... o serie de numiri în funcţie, pentru care exprimarea votului se face în conformitate cu prevederile legale şi regulamentare, folosind proceduri de vot diferite, respectiv votul deschis prin apel nominal şi votul secret cu bile de vot. Pentru celeritate, vă propun să fie prezentate raportul şi, respectiv, avizul comisiilor de specialitate asupra numirilor înscrise la punctul 1 şi punctul 2 (CNSAS şi Televiziunea), aşa cum a fost aprobat, iar cele două voturi aferente acestora să se exprime în acelaşi timp, având vot prin apel nominal la CNSAS şi veţi primi, după votul prin apel nominal, individual, fiecare, bilele de vot pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al SRTv. Dacă sunt obiecţii... Doamna Turcan.

Raluca Turcan Aici aş dori o clarificare pentru a rămâne pe stenogramă. Întrucât avem în faţă textul legii şi, de asemenea, propunerile venite pentru a fi supuse plenului şi, în baza legii, trebuie desemnaţi în Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii: un membru propus de Preşedintele României, un membru propus de prim-ministru şi 9 membrii propuşi la... de către grupurile parlamentare, conform configuraţiei politice a celor două Camere, iar în hotărârea Parlamentului - care se supune votului - sunt menţionate doar Grupurile parlamentare USR, UDMR şi PSD - şi pentru claritate, deci nu plec de la prezumţia de rea intenţie -, aş dori să rămână pe stenogramă faptul că Partidul Naţional Liberal are 2 membri în Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii cărora nu le-a expirat mandatul şi care rămân în continuare acolo, consiliul completându-se cu propunerile care se votează astăzi.

Petru Gabriel Vlase Şi care e problema? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) A!

Raluca Turcan Am menţionat de la început pentru stenogramă, întrucât au existat nenumărate întrebări, suspiciuni şi nu vreau să existe niciun semn de întrebare.

Petru Gabriel Vlase M-am obişnuit cu reclamaţii, de aia am întrebat. Mulţumesc, doamna deputat.

Raluca Turcan Am spus de la început lucrul acesta. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, deci dacă la procedura pe care v-am... Domnule Leş, vreţi să vorbiţi? Nu mai vreţi. La procedura pe care v-am expus-o mai înainte, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu. Cine este pentru? Supun votului dumneavoastră. Împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Aprobat. La primul punct avem numirea colegilor din CNSAS. Potrivit prevederilor art. 17 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul şi Camera Deputaţilor, întrunite în şedinţă comună, pe baza raportului comun al Comisiilor juridice, se pronunţă, prin vot, asupra listei cuprinzând candidaţii pentru Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, votul exprimându-se prin apel nominal. După alegere, membrii CNSAS depun jurământul în faţa Parlamentului. Are cuvântul domnul... De la Comisiile juridice, cine se prezintă? Domnul Varga. Raportul comun al... Şi proiectul de hotărâre să-l citiţi, domnule deputat.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au analizat, în şedinţa din 26 martie 2018, propunerile nominale pentru cele 9 locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, primite de la Preşedintele României, de la prim-ministru şi de la grupurile parlamentare, potrivit înţelegerii între liderii acestora. Birourile permanente reunite au decis să transmită aceste propuneri Comisiilor juridice, de disciplină şi imunităţi, atât de la Cameră, cât şi pentru Senat, şi totodată..., să audieze candidaţii propuşi. În baza Ordonanţei Guvernului nr. 24/2008, cu toate modificările şi completările ulterioare, membrii Colegiului Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sunt numiţi de Parlament, pe un mandat de 6 ani, astfel: Preşedintele României, conform prerogativelor din Ordonanţa nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, a propus-o pe doamna Alexandra Toader pentru numirea în calitatea de membru în Colegiul Naţional, pentru un mandat de 6 ani. Dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier, declaraţie pe propria răspundere - nu a avut calitatea de lucrător sau colaborator al acesteia. Prim-ministrul l-a propus pe domnul Constantin Buchet. Dosarul candidatului este complet. Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Cameră şi Senat au propus următorii candidaţi: Blănariu Valentin, Cioflâncă Adrian Mihai, Precul Cătălin-Boris, Ionescu Cazemir-Benedict, Vuvrea Nicolae. Toţi au dosarele complete. Grupurile parlamentare ale USR din Camera Deputaţilor şi Senat au propus-o, pentru un mandat de 6 ani, pe doamna Nagâţ Germina Ana. Grupurile parlamentare ale UDMR-ului din Camera Deputaţilor şi Senat au propus pentru poziţia de membru în Colegiul Naţional pe Ladislau Antoniu Csendes. Candidaţii propuşi pe cele 9 locuri au fost prezenţi în cadrul dezbaterilor din cele două comisii din Cameră şi Senat, reunite în şedinţă comună pe 27 martie. Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Eugen Nicolicea, în urma verificării dosarelor, a constatat că aceştia îndeplinesc condiţiile impuse de lege şi a supus votului avizarea tuturor candidaţilor trecuţi pe buletinul de vot. Domnul preşedinte, de asemenea, a menţionat că există curriculum vitae, pentru toţi deputaţii şi senatorii prezenţi. Domnul deputat Ion Cristian Stelian a adresat domnului Cazemir-Benedict Ionescu o întrebare referitoare la situaţia Dosarului penal "Mineriada". Domnul deputat Florin Iordache a precizat că această întrebare excede audierii şi încalcă prezumţia de nevinovăţie. Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Nicolicea a respins această întrebare, deoarece orice comentariu cu privire la un dosar în curs a fost taxat de Consiliul Suprem al Magistraturii drept încălcare a independenţei sistemului judiciar. În consecinţă, cele două comisii ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună, au aprobat, cu majoritate de voturi, raportul comun favorabil pentru propunerile nominale pe cele 9 locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, urmând ca acesta să fie înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a fi înscris astăzi pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului României.

Petru Gabriel Vlase Aţi citit şi proiectul de hotărâre? Aţi citit şi proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre l-aţi citit?! Din sală : Procedură.

Petru Gabriel Vlase Procedură... Staţi să... Înainte de proiect? Vă rog.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte, şi vă solicit foarte clar, din partea comisiei: cele două propuneri ale Partidului Naţional Liberal, membrii actuali ai CNSAS, dacă îşi continuă mandatul şi rămân în echipa colegiului. Să fie precizat clar de către reprezentantul comisiei pentru procesul-verbal. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule preşedinte, daţi citire proiectului şi lămuriţi-l şi pe domnul deputat.

Vasile Varga Către cele două Birouri permanente ale Camerei şi Senatului. Vă înaintăm alăturat raportul comun cu privire la propunerile nominale pentru cele 9 locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit înţelegerii între grupurile parlamentare, primite cu adresele nr. 368, 380, 395, 351, 353 din 26 martie 2018... ale Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiei juridice şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, la care este înregistrat sub nr. 4c-11/247, şi Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, la care este înregistrat sub nr. XIX/26 martie 2018 şi este afişat pe site. (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule... Doamna Turcan.

Raluca Turcan Solicităm încă o dată o clarificare din partea Comisiei juridice, pentru că din propunerea de text de hotărâre pe care dumneavoastră o aveţi astăzi în faţă nu reiese că ceilalţi doi membri ai Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii îşi continuă mandatul. Într-adevăr, se specifică faptul că cei nou propuşi sunt pentru un mandat de 6 ani. Şi trebuie să clarificaţi aici foarte explicit, astfel încât a nu exista nicio suspiciune cu privire la derularea mandatului celor care rămân membri în consiliu.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule Nicolicea.

Eugen Nicolicea Întotdeauna se ocupă doar locurile goale. Deci există protocol pentru cele 9 locuri goale. Evident că locurile care sunt ocupate nu sunt afectate de hotărârea de astăzi. De ce trebuie să mai scriem că cei care sunt în funcţie, sunt în funcţie?! (Discuţii în sală.) Precizăm că cei care sunt în funcţie, sunt în funcţie!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin serios la acest subiect. Nu sunt. Luăm act de raportul întocmit de Comisiile juridice şi urmează să ne pronunţăm prin vot. Punctul 2, Numirea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Potrivit prevederilor art. 19...

Petru Gabriel Vlase Vă rog. La ce solicitaţi?

Petru Gabriel Vlase Nu v-am văzut eu, dar trebuia să vadă cineva din stânga mea..., dreapta. Vă rog, la dezbateri..., luaţi cuvântul la dezbateri la punctul anterior, da? Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi... (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Eu nu înţeleg! Domnule Seidler, doamna Turcan, eu am întrebat - şi cred că am stat aproape un minut -, am întrebat: intervenţii la...? Vă rog, domnule Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Avem de votat astăzi componenţa Colegiului Director al CNSAS-ului. Sigur, ştim, legea prevede, există un algoritm politic. Există totuşi o prevedere într-o lege pe care aş vrea să v-o evidenţiez astăzi. Vorbim despre Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, unde se precizează că un funcţionar public urmează a fi suspendat din funcţie, dacă a fost trimis în judecată pentru una dintre infracţiunile prevăzute acolo, la art. 54 lit. h), printre care: infracţiuni contra umanităţii. Ei, dacă pentru un simplu funcţionar public avem această cerinţă, pentru o înaltă demnitate, aceea de membru al Colegiului Director al CNSAS-ului, ar trebui să avem, cel puţin din punct de vedere moral, aceeaşi pretenţie. Din păcate, avem printre candidaţi - şi o să-l numesc pe domnul Cazemir Ionescu -, o persoană care e trimisă în judecată în momentul de faţă pentru infracţiuni contra umanităţii. Ar fi fost de moralitate, cel puţin, ca dânsul fie să fie retras de către organizaţia care l-a nominalizat, PSD, în mod evident, fie să se retragă chiar dânsul. Am dorit să iau acum cuvântul pentru a oferi o ultimă ocazie moralităţii, cel puţin moralităţii, în viaţa publică românească şi o ocazie domnului Cazemir Ionescu să se retragă. Suntem siguri că Partidul Social Democrat poate găsi persoane care nu sunt trimise în judecată, eventual, chiar condamnate. Sigur, la congres am văzut că nu au putut găsi, dar măcar acum poate găsesc persoane care nu sunt trimise în judecată pentru infracţiuni contra u-ma-ni-tă-ţii - atenţie! - în Consiliul director al CNSAS. Mulţumesc. (Aplauze în sală.)

Petru Gabriel Vlase Doamna Turcan.

Raluca Turcan Partidul Naţional Liberal va vota împotriva propunerii ca domnul Cazemir Ionescu să fie membru în Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. În măsura în care votul va fi un vot pe listă, Partidul Naţional Liberal va respinge această candidatură. De altfel, am refuzat şi suntem singurul partid care a refuzat să încheie acest protocol care a fost invocat cu privire la nominalizările pentru membrii în Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, tocmai pentru că discursul public duplicitar trebuie să lipsească. Nu poţi să soliciţi Parlament fără penali, instituţii publice fără penali, însă să... (Rumoare, discuţii în sală.) semnezi protocoale. Nu poţi să pledezi pentru curăţarea clasei politice, a instituţiilor publice şi funcţionarea lor în interes public, atâta timp cât există o gravă suspiciune de implicare într-un dosar atât de greu cum este dosarul Mineriadei. Aşadar, votul PNL este un vot împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. (Discuţii la prezidiu.) Domnul Vlad Alexandrescu.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Sighiartău. Nu. Am încheiat dezbaterile la punctul 1.

Petru Gabriel Vlase Avem procesele-verbale de la voturi? Vă rog, domnul, domnii... domnul Drăghici. La procesul-verbal de la CNSAS. Citiţi-l pe cel de la TVR, ca să-i lăsăm să meargă la şedinţă. Începeţi cu TVR-ul, ca să meargă la şedinţă.

Mircea-Gheorghe Drăghici Proces-verbal...

Petru Gabriel Vlase Staţi un pic. Da, corect, da. Nu, e jurământul, am uitat. Citiţi-le în ordine.

Mircea-Gheorghe Drăghici Rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori, prin apel nominal, cu privire la numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii La apelul nominal au răspuns şi au votat pentru numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii un număr de 177 de deputaţi şi 75 de senatori, deci un număr total de 252 de senatori şi deputaţi. Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 351, din care 252 au votat pentru, se constată că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea tuturor celor propuşi de comisiile reunite în funcţia de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru un mandat de 6 ani. Din sală : Jurământul la CNSAS.

Petru Gabriel Vlase Votul la CNSAS?! Din sală : Jurământul!

Petru Gabriel Vlase Da. Oricum, rămâneam eu. Da. Daţi-mi lista. Oricum, stăteam eu. (Discuţii în sală.) Stăteaţi dumneavoastră cumva la sfârşitul şedinţei? Vă rog. Sunt aici? Sunt aici, da? Lista. Doamna Toader. La microfon, la tribună.

Petru Gabriel Vlase Domnul Buchet.

Petru Gabriel Vlase Domnul Blănariu.

Petru Gabriel Vlase Domnul Cioflâncă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Precul.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ionescu Cazimir.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vuvrea. Nu este? Doamna Nagâţ.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. A venit domnul Vuvrea? Nu. Domnul Ladislau Antoniu Csendes. Mi-a ieşit acum. Nu am ştiut că "hajnal" înseamnă "zori de zi", că m-aş fi prins şi atunci.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am terminat. Aşteptăm consensul de la Televiziune.