25 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 731/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 37. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; Pl-x 731/2015. Comisia pentru muncă?

Eugen Neaţă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 731 din 2015, din data de 26 octombrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, punctul de vedere negativ al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 76 din 2002, în sensul subvenţionării cheltuielilor cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 19 octombrie 2015. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, întrucât a rămas fără obiect, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 195 din 2015 pentru completarea Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Vot final. Propunere legislativă... 11,27... Domnule Solomon, vă rog, aveaţi o inter..? Domnul Stativă. Mormăiţi la microfon, domnule deputat.

Irinel Ioan Stativă Sigur. Deci Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 284/2010, în sensul acordării unei zile libere, plătită...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, staţi un pic... Am încheiat dezbaterile. Am dat cuvântul domnului Solomon, pentru o rectificare. Luni-după amiază începem cu asta. Marţi, că luni e liber.