21 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 349/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget, domnul Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25 din 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal a fost retransmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, de plenul Camerei Deputaţilor, în data de 21 decembrie 2017, în vederea reexaminării şi depunerii unui raport suplimentar. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în data de 10 octombrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare limitarea cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate potrivit legii, în sensul limitării pierderii nete reprezentând diferenţa dintre preţul de cesiune şi valoarea creanţei cesionate ca fiind deductibilă la nivelul unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi; corelări de natură tehnică pentru serviciile medicale pe bază de abonament; aplicarea unui plafon de scutire de 88.500 de euro pentru întreprinderile mici; instituirea unor reguli tranzitorii corespunzătoare majorării plafonului de scutire la 300.000 de lei. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 14 februarie 2018. Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, şi-au înregistrat prezenţa, la dezbateri, 25 de deputaţi. În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25 din 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. La articole? Domnul Năsui. La dezbateri sau la...? La dezbateri.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Aceasta este Ordonanţa Guvernului prin care s-a şi mărit acciza la carburanţi. Cred că ţineţi minte cu toţii cum, anul trecut, la începutul anului, ni se spunea, ambele guvernări social-democrate ne-au promis că n-o să crească taxele, după care le-au crescut. Şi povestea acestei supraaccize este lungă. Ea a apărut iniţial tot în perioada social-democrată, sub domnul Ponta, care ne-a promis că, odată cu supraacciza, se vor suplimenta veniturile statului şi se vor construi autostrăzi. Cu toţii ştim câte autostrăzi s-au construit din această supraacciză. S-au făcut de fapt studii de fezabilitate, proiecte tehnice. Puse cap la cap, cu siguranţă, sunt kilometri de autostrăzi dar toate, pe hârtie. Această supraacciză, când a introdus-o domnul Ponta, a introdus-o cu o limitare de timp. A zis că până la 1 ianuarie 2017 să dureze. Şi evident că la 1 ianuarie 2017 ea a dispărut. Preţurile carburanţilor au scăzut în acel moment, aşa cum se vede din toate datele statistice, şi dumneavoastră, majoritatea parlamentară împreună cu Guvernul Tudose, de la acea vreme, aţi zis că o s-o repuneţi şi că veţi vorbi cu producătorii de carburanţi, să nu cumva să crească preţurile. Evident că ele au crescut. România a trecut, din topul ţărilor cu cele mai joase taxe pe carburanţi, în topul ţărilor cu cele mai mari taxe pe carburanţi. Evident, preţurile produselor de consum au explodat. Avem problemele acestea cu inflaţia, probleme care evident că sunt rezultatul acestei politici. În momentul în care creşteţi accizele pe carburanţi, creşte toată structura preţurilor de consum şi avem, evident, inflaţie. Nu este vina BNR, este vina politicii fiscale a statului român. Vă reamintesc că din cauza acestei ordonanţe, practic, motorina a crescut de la 4,7 lei/l la 5,47 lei/l şi benzina - de la 4,8 lei/l la 5,36 lei/l. Deci toate acestea sunt creşteri de taxe, de accize, pe care le-aţi făcut. În condiţiile în care aţi promis că nu veţi creşte taxele, în condiţiile în care am avut creştere economică - deci ar fi trebuit să aveţi încasări fiscale mai mari - şi în condiţiile în care, altfel, indemnizaţiile noastre au crescut... dar le impunem românilor să plătească biruri mai mari. Vă mulţumesc. USR va vota împotriva acestei iniţiative.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor colegi. Aş vrea să începem discuţia, pe această acciză la combustibili, de la momentul campaniei electorale, în care dumneavoastră aţi câştigat alegerile, promiţând, printre altele, eliminarea acestei accize. Şi, după ce aţi câştigat alegerile, la câteva luni, ne-am trezit cu acciza înapoi. Asta demonstrează şi modul în care aţi înţeles să vă ţineţi de cuvânt în faţa românilor. Ce aţi rezolvat prin această acciză? Păi, mai nimic. Pentru că, în disperarea de a aduce bani la buget, nu aţi făcut altceva decât să încurajaţi transportatorii români să alimenteze în afara graniţelor ţării. Şi bani în plus la buget n-au prea venit. Pe de altă parte, mai nou, am observat un concurs al membrilor PSD în a acuza Banca Naţională a României pentru nivelul la care a ajuns inflaţia în România. Păi, acesta este unul dintre motivele pentru care a crescut inflaţia în România şi pentru care au crescut preţurile. Preţul la combustibili se regăseşte în preţul fiecărui produs sau serviciu din România. Or, în condiţiile în care nu adunaţi mai mulţi bani la buget, că n-aveţi cum, aţi promis românilor că veţi elimina această taxă, şi aţi reintrodus-o, şi, mai mult, induceţi şi o tensiune inflaţionistă, eu cred că este un moment bun, acesta, al votului în plenul Camerei Deputaţilor, fiind Cameră decizională, să opriţi răul, să înţelegeţi că a fost o măsură rea, care trebuie oprită. Şi atunci, este momentul în care să vă alăturaţi Grupului Partidului Naţional Liberal şi să votăm împotriva acestei ordonanţe. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei ordonanţe care nu aduce nimic bun pentru economia românească şi pentru cetăţeanul român. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. La articole? La articole? Da? Poftim? Domnul Huţucă, da. Ne descurcăm între noi, domnule Gheorghe, nu trebuie să participaţi interactiv, intermediar. (Se adresează domnului deputat Andrei Daniel Gheorghe.)

Bogdan-Iulian Huţucă Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi...

Petru Gabriel Vlase Se cheamă trafic de influenţă asta.

Bogdan-Iulian Huţucă ... la art. I pct. 1, marginal 6.

Petru Gabriel Vlase Numai un pic... art. I...

Bogdan-Iulian Huţucă ... la art. I...

Petru Gabriel Vlase ... marginal?

Bogdan-Iulian Huţucă ... 6.

Petru Gabriel Vlase 6?

Bogdan-Iulian Huţucă Da. La art. I pct. 1 se introduce un pct. 1 1 cu următorul cuprins: La art. 25...

Petru Gabriel Vlase Da, da...

Bogdan-Iulian Huţucă OK.

Petru Gabriel Vlase L-am găsit.

Bogdan-Iulian Huţucă În actualul Cod fiscal există o prevedere în care înstrăinarea cesiunilor este plafonată la un nivel de 30% din valoarea acestor cesiuni. Problema din practică este următoarea. Ajungem în situaţia în care plătim un impozit pe un profit fiscal, în condiţiile în care acea companie nu înregistrează un astfel de profit. Scopul amendamentului este acela de a introduce o noţiune de pierdere netă, ca diferenţă între preţul de cesiune şi valoarea creanţei cesionate şi acel plafon de 30% să se aplice la deducerea pierderii nete la calculul impozitului pe profit. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Păi, n-am înţeles care vă este dorinţa. Eu văd aici un amendament al dumneavoastră, admis. Şi? A, aţi vrut doar să spuneţi că... Alte intervenţii la articole? Nu mai sunt. Domnule Gheorghe mai aveţi vreo...? Vreun aranjament, ceva? Nu. Pot să o trimit la votul final? Mulţumesc, sunteţi un drăguţ.