26 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat (Pl-x 174/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat; Pl-x 174/2016. Comisia? Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru administraţie, Comisia pentru sănătate, la alegere. Vă rog.

Georgeta-Carmen Holban Raport comun suplimentar asupra Propunerii legislative privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl-x 174 din 14 februarie 2017, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate şi familie au primit spre dezbatere în fond Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din ziua de marţi, 14 februarie 2017, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea Propunerii legislative privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, la comisiile sesizate în fond, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport comun. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, deoarece este necesară introducerea unui program de susţinere a sănătăţii dentare, având în vedere datele privind sănătatea dentară, determinate de indicatori precum consumul de periuţe şi paste de dinţi. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 5 aprilie 2016. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 7 martie 2017. În urma dezbaterilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a propus, cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial de respingere a propunerii legislative. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 martie 2017. În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, menţinerea raportului iniţial de respingere a propunerii legislative. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 martie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a propus, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, menţinerea raportului iniţial de respingere a propunerii legislative. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât menţinerea raportului iniţial de respingere cu nr. 4c-9/109, 4c-8/223 şi 4c-6/177 din 7 iulie 2016 al comisiilor, din următoarele considerente:

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi puţin, doamnă, vă rog...

Georgeta-Carmen Holban ... abilităţi... da... şi comportamentele necesare unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi al tinerilor. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. (Rumoare.) Manifestaţi înţelegere, cred că e prima dată când doamna deputat citeşte raportul de la comisie. Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Grupul PNL va vota împotriva acestei iniţiative legislative, care este nu doar extrem de populistă, dar şi foarte îndrăzneaţă, pentru că propune ca din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale să se achiziţioneze, la fiecare trei luni, periuţe de dinţi şi pastă de dinţi. Noi, în Comisia pentru învăţământ, ne ocupăm de reglementarea sistemului de învăţământ, a educaţiei copiilor, a tinerilor din România. E adevărat că acest lucru are şi o componentă educaţională, dar achiziţionarea de pastă şi periuţă de dinţi nu face parte din activitatea noastră concretă şi nu trebuie să fie susţinut din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, mai ales că ştim că este foarte mic. Pentru că altfel ne putem trezi că vom cumpăra şampoane, vom cumpăra mai ştiu eu ce alte lucruri pentru copii. Deci ar trebui să dăm dovadă de mai multă responsabilitate atunci când propunem iniţiative legislative şi să nu mergem cu nişte lucruri care ştim precis că nu se vor realiza. Sigur că şi lipsa unui studiu de impact în această iniţiativă dovedeşte faptul că a fost scrisă doar aşa, ca să dea bine. Deci Grupul PNL va vota pentru respingerea acestei iniţiative.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi. Doamnă Iurişniţi...

Cristina-Ionela Iurişniţi Grupul parlamentar al USR va vota, în acest caz, pentru această propunere legislativă, prin abţinere, pentru că de fapt propunerea legislativă este foarte bună, ca idee, dar prost scrisă. Vă reamintesc, dragi colegi, că spălatul pe dinţi este un comportament format şi definitivat în copilărie, care persistă pe tot parcursul vieţii, iar factorii care influenţează igiena orală corespunzătoare sunt: chiar educaţia din familie, este cea mai importantă - 94%; obişnuinţa, apoi - 89% şi educaţia din şcoală - 75%. Deci este foarte importantă educaţia din şcoală, deci prezenţa şcolii în acest aspect este decisivă. 4 din 10 copii de până la 13 ani au carii la dinţi definitivi şi aproape 90% dintre români au probleme dentare. Ca să nu mai vorbim despre cei 23% dintre copiii din mediul rural care se spală pe dinţi. Deci doar 23%. (Râsete.) Deci sunt foarte... da, deci sunt nişte cifre care, da, provoacă râsul, dar acesta este adevărul. Prin urmare, propunem abţinere, în această privinţă. Şi ţin să promovez educaţia pentru sănătate în şcoli. Şcoala trebuie să fie un factor decisiv în acest context. Nu putem să lăsăm doar pe seama achiziţiilor sau a altor ministere, a Ministerului Sănătăţii, acest lucru. Ţine şi de şcoală, de educaţia pentru sănătate în şcoli. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, În numele Comisiei pentru învăţământ, care a analizat cu foarte multă rigoare şi această propunere, şi în numele colegilor din Grupul PSD - noi sigur că am luat în calcul impactul bugetar şi dificultatea de a găsi soluţii la acest moment - am considerat că sunt şi nişte vicii în modul de redactare a ideilor şi a punerii în practică a acestui demers. Dar, pe de altă parte, nu putem arunca în derizoriu o problemă care ţine de sănătate, de o patologie a sănătăţii orale, extrem de importantă şi de îngrijorătoare. Sunt comportamente care se stabilesc, sigur, în familie, în primul rând; apoi, şcoala poate completa această abordare. În contextul educaţiei, al activităţilor educative, noile educaţii conţin şi aspecte importante referitoare la educaţia pentru sănătate. Trebuie să corelăm logica, argumentaţia acestei iniţiative şi cu nivelul economic al familiilor, gradul de sărăcie al populaţiei, în anumite zone, şi nevoia de suport. Poate nu aş merge până la clasele de gimnaziu. Ar fi semnificativ ca la nivel de învăţământ preşcolar şi primar să existe acest suport, ca un început, ca formă de a crea atitudini, obişnuinţă, în sensul acesta. Şi încă o chestiune pe care aş vrea să o plasez în faţa dumneavoastră acum este cel puţin legată de mediul rural. Vorbim mereu de responsabilitatea şcolii, dar problema educaţiei în mediul rural trebuie abordată sistemic. Nu doar şcoala poate face minuni, trebuie să se implice şi medicul, şi asistentul medical, şi asistentul social, şi zona culturală a satului, că vorbim de cămin cultural, de biblioteci rurale. Deci este o nevoie de educaţie complexă, ce ar trebui să sprijine şi să vină în complementaritate de multe ori cu ceea ce se întâmplă în spaţiul familial. În acest sens, voi propune şi la nivel de Grup politic PSD, şi colegilor din comisie, abordarea acestei chestiuni care este la interferenţă, educaţională şi sănătate, un grup între Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru sănătate. Şi să extindem puţin, nu numai periuţe şi paste de dinţi, ca să nu rămânem aşa, într-o zonă a zâmbetului ironic, ci să mergem şi spre alte chestiuni ce ţin de educaţia pentru sănătate, elemente de educaţie sexuală, relaţia medic-diriginte-clasă-părinţi, deci să aşezăm într-o ecuaţie mai complexă tot ceea ce presupune educaţie şi sănătate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Doamna deputat Gavrilă n-a pierdut ocazia să mai ţină o declaraţie politică. Eu nu voi proceda aşa. Şi nici nu voi trece superficial peste această problemă care este cât se poate de importantă. Proiectul de lege este o ciudăţenie a colegului nostru - care, pe vremea aceea, era la UNPR - Ciuhodaru, care n-a venit să-şi susţină legea, pentru că îl bate PSD-ul acum, dacă susţine această lege. Dar ideea în sine este bună. Nu trebuie să vă faceţi că n-aţi observat că, mai ales în lumea satului, periuţa de dinţi se găseşte la trei case, una. De asemenea, dacă aţi văzut protestele din faţa Palatului Cotroceni, astă-iarnă, aţi văzut cam câţi dinţi aveau cei care protestau acolo. Educaţia sanitară a poporului român nu este o glumă şi noi trebuie să ajutăm. Eu m-aş fi bucurat ca mai mulţi medici care... sunt destui medici foarte buni aici, împreună, de la diferite partide, să conceapă un proiect de lege bun. Aţi văzut cum este ridiculizat domnul Liviu Dragnea, că, vorba lui Marin Sorescu, îi lipsesc trei dinţi din faţă. La momentul acela, acum 30 de ani, periuţele de dinţi se găseau mai greu, dar acum sunt peste tot. Şi atunci, trebuie găsite resurse ca fiecare şcolar să aibă pastă de dinţi, periuţă de dinţi şi s-o folosească de trei ori pe zi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Vass Levente. Înţeleg că e o lege foarte importantă, avem o jumătate de oră de când discutăm.

Levente Vass Da. Permiteţi-mi să vă spun, conform statisticilor, cam 25% din concetăţenii noştri nu se spală niciodată pe dinţi. Se poate gândi, din varii motive, nu au pastă de dinţi, nu au periuţe, nu sunt educaţi şi aşa mai departe. Dar, din păcate, să ştiţi că 50% dintre concetăţenii noştri nu se spală pe mâini după ce folosesc toaleta, deci... şi cred că nu ne gândim că nu au săpun sau nu au apă la dispoziţie, 50%. Deci e clar că nu lipsa pastei de dinţi, ci lipsa educaţiei este cea mai mare problemă, unde ar trebui să intervenim. Şi nu sunt de acord că nu este treaba Ministerului Educaţiei, dimpotrivă. Consider că nu cu pastă de dinţi trebuie să rezolvi problema aceasta, ci cu educaţie multă şi cu controale. Există posibilitatea ca Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii să se gândească împreună şi să introducă un control, să zicem, lunar, da, aleatoriu, în şcoli, să vadă dacă o clasă de copii folosesc corect periuţa de dinţi. Acele periuţe pot fi oferite gratuit, se poate face printr-un program corect. Şi mai mult, sunt soluţii care sunt în stare să zică dacă copilul acasă şi-a spălat dinţii bine, dacă a îndepărtat tot ce era depus pe dinţişorii lui. Aşa că Grupul parlamentar al UDMR o să voteze împotriva acestei iniţiative. Totuşi, ne menţinem dreptul de a veni cu altă propunere legislativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnule doctor, ultima intervenţie, vă rog. Regulamentar, domnule deputat, n-am cum.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Problema igienei orale este o problemă extrem de serioasă, numai că nu cred că o putem rezolva eficace în mod administrativ. Oscar Wilde a spus că "Experienţa nu are valoare etică, este numai numele greşelilor pe care le-am făcut şi certitudinea că le vom repeta." Într-un fel, la educaţia sanitară se suprapune acestei scheme. Dar întrucât colegul meu a amintit despre concetăţenii noştri care folosesc WC-ul şi nu se spală pe mâini după, vreau să spun că la sala de operaţie, la Spitalul Judeţean Galaţi, nu era hârtie - la sala de operaţie! - igienică la WC, pe motivul că se fură. O conduceau atunci nişte falnici liberali. Am făcut scandal şi degeaba. Aşa încât, problema educaţiei rămâne deschisă.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile. Legea merge la votul final.