19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 314/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Comisia?

Dănuţ Păle Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - PL-x 314/2017. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Guvernul susţine iniţiativa legislativă, prin punctul de vedere nr. 820/DPSG/din 31 mai 2017. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, care simplifică procedura de scoatere din circuitul agricol în extravilan şi care practic scoate Oficiul de Cadastru de pe acest inel sinuos al scoaterii din circuitul agricol. Era o problemă a autorităţilor locale, pentru că orice solicitare se discutase, se rezolva undeva într-un an de zile. Acum, prin scoaterea celor de la Cadastru din acest circuit, practic, se dă posibilitatea autorităţilor locale să folosească aşa cum trebuie aceste pajişti în zona de extravilan. Prin urmare, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dacă tot ne-aţi permis, voi face vorbire şi despre ce voiam să spun anterior, când nu mi-aţi dat cuvântul. Sigur că se poate observa lesne o tendinţă a actualului Guvern de a centraliza către Bucureşti tot ceea ce înseamnă decizii privind şi comunităţile locale. Dacă vă uitaţi în explicaţiile şi în poziţia exprimată pe acest proiect legislativ de Guvern, se face trimitere la ordin al ministrului pentru aprobarea transferului unor terenuri şi practic pentru investiţiile locale, de parcă ministerul ar şti mai bine decât autorităţile locale în ce direcţie se îndreaptă comunitatea, în ce direcţie aprobă consiliul local Planul urbanistic de dezvoltare a comunităţii, planurile generale, cele de detaliu şi aşa mai departe. Deci această tendinţă centralistă reprezintă şi o inconsecvenţă, prin raportare la declaraţiile politice care se fac în spaţiul public şi prin care se susţine că PSD susţine descentralizarea. Iar în cazul proiectului anterior, cel legat de transferul unui teren pentru o investiţie importantă, iarăşi o inconsecvenţă centralistă. Adică se hotărăşte prin Memorandum un spital regional, dar Guvernul nu pune la dispoziţie terenul necesar. Este împotrivă ca tocmai autorităţile locale să decidă în ce direcţie se îndreaptă comunitatea şi de unde iau terenuri pentru a-şi valorifica asemenea oportunitate. Iată, aşadar, câtă inconsecvenţă între vorbă şi faptă, nu numai în actualul Guvern, ci şi în majoritatea politică care îl susţine. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Nu. La 11, venisem cu un proiect în faţă, nu?