20 iunie 2017 – Solicitare din partea iniţiatorilor de retragere a Propunerii legislative de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 163/2017). ( aprobată )

Petru Gabriel Vlase Primul punct al ordinii de zi. 1. Solicitare, din partea iniţiatorilor, de retragere a Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice... Domnule Drulă, voiaţi să vorbiţi la început? Vreţi? Nu v-am văzut. Vă rog.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, La punctul 4, Proiectul de Lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33. Acest proiect de lege, fiind vorba de ordonanţă de urgenţă, dacă nu trece de prima Cameră sesizată, în termen de 30 de zile, conform Constituţiei, trebuie să meargă la Camera decizională. Eu ştiu că s-a votat, săptămâna trecută o prelungire la 60 de zile, dar nu există bază legală. Acel vot încalcă Constituţia. O să fac şi solicitarea către Biroul permanent. Nu mai putem lua în discuţie acest proiect de lege...

Petru Gabriel Vlase Dar nu este la punctul 4 aşa ceva, domnule Drulă.

Cătălin Drulă La punctul... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Conform hotărârii Biroului permanent, este o altă ordine de zi.

Cătălin Drulă PL-x 183/2017...

Petru Gabriel Vlase Nu am aşa ceva aici. Mulţumesc. (Rumoare.) Păi, au fost la... a fost liderul dumneavoastră la Birou... 1. Solicitare, din partea iniţiatorilor, de retragere a Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 163/2017. Dacă sunt observaţii? Da? Observaţii, am întrebat. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Este o iniţiativă de-a noastră care a fost mult discutată, din cauza unei probleme procedurale, pentru că avea atât o prevedere legată de Legea nr. 161, cât şi o prevedere legată de Legea nr. 96, care se dezbate în şedinţă comună. Şi observaţia a fost că aşa nu poate fi dezbătută. Ca atare, înainte de a intra în orice discuţie, în orice comisie, la orice Cameră, acest proiect de lege, noi ne-am retras proiectul de lege, depunând două proiecte distincte. Ca atare, luaţi act de această retragere şi mergem mai departe. Nu necesită niciun vot.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Trebuie să votăm, regulamentar, domnule deputat. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot. 161 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 6 abţineri, 7 colegi care nu votează. Cu majoritate, solicitarea a fost aprobată.