11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (PL-x 77/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Gata, începem? Punctul 3. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii. Comisia? Domnul preşedinte Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul Conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. PL-x 77 din 1 februarie 2017. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 22 decembrie 2016. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, la lucrările comisiei au participat secretarii de stat din cadrul Ministerului Culturii. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare achiziţionarea imobilului Ansamblul Conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului un raport favorabil de adoptare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să menţină soluţia iniţială propusă plenului Camerei Deputaţilor, aceea de adoptare a Proiectului de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul Conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii, în forma adoptată de Senat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bica.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Situat în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, în vecinătatea municipiului Piteşti, Conacul familiei Brătianu, numit şi "Vila Florica", datează de la mijlocul secolului al XIX-lea şi este unul dintre cele mai frumoase domenii boiereşti din România, păstrat în foarte bune condiţii până în zilele noastre. Este conacul în care s-a născut şi a trăit cea mai importantă familie de oameni politici români, o adevărată dinastie civilă, care a dat ţării trei prim-miniştri, dintre care primii doi, Ion C. Brătianu şi Ion I.C. Brătianu, au avut un rol covârşitor în realizarea României moderne, de numele primului legându-se independenţa naţională, iar de a celui de-al doilea, Marea Unire din 1918. Ansamblul Conacului Brătianu-Florica reprezintă, indiscutabil, un bun de patrimoniu naţional, având o valoare inestimabilă pentru istoria şi cultura neamului românesc. În "Vila Florica", clasificată drept monument istoric clasa A, îşi desfăşoară activitatea Centrul de cultură Brătianu, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş. În anul 2013, imobilul şi terenul aferent au fost retrocedate moştenitorilor Brătienilor, care, prin încheierea unui contract de comodat, au permis Centrului de cultură Brătianu să funcţioneze în această locaţie până la finele anului în curs. Din păcate, de patru ani, atât Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cât şi Consiliul Judeţean Argeş nu au reuşit să-şi exercite dreptul de preemţiune în vederea achiziţionării "Vilei Florica", existând riscul ca aceasta să fie vândută unor investitori privaţi, care să-i ofere o destinaţie nedemnă de valoarea sa istorică. Achiziţionarea "Vilei Florica" de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea păstrării sale în patrimoniul naţional, este imperios necesară. Trecând peste orice fel de orgolii politice, trebuie să aprobăm acest demers, deoarece Conacul Brătianu-Florica nu este extrem de important numai pentru judeţul Argeş, sau numai pentru Partidul Naţional Liberal, ci pentru întreaga naţiune română. La "Florica" s-a scris istorie românească, balcanică şi europeană la nivel înalt, iar, în perspectiva aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cumpărarea conacului, de către minister, va constitui cel mai potrivit omagiu care poate fi adus familiei Brătianu. Pe de altă parte, se va elimina astfel riscul ca acest ansamblu istoric şi cultural să ajungă în starea de ruină în care, din păcate, se găsesc alte clădiri cu valoare istorică din judeţul Argeş, cum ar fi Conacul generalului Ion Petricari din comuna Izvoru, Conacul marelui istoric şi om politic Gheorghe Brătianu din comuna Lăteşti, Casa liderului ţărănist Ion Mihalache din comuna Dobreşti sau cea a marelui scriitor Liviu Rebreanu, din Valea Mare, oraşul Ştefăneşti. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea Proiectului de Lege privind achiziţionarea imobilului ansamblului Conacului Brătianu-Florica, situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii, iar eu, ca deputat de Argeş, cu atât mai mult susţin această iniţiativă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu Onorată asistenţă, Stimaţi colegi, Sunt şi eu unul dintre iniţiatorii acestui proiect de lege, Proiectul de Lege privind achiziţionarea Conacului Brătianu, "Vila Florica", situat în localitatea Ştefăneşti, din judeţul Argeş. Cu privire la valoarea incontestabilă pentru patrimoniu, pentru istoria şi pentru valorile pe care noi le susţinem, ca români, cred că fiecare dintre noi, indiferent de filiaţia politică şi de exercitarea calităţii noastre, cred că fiecare dintre noi suntem de acord, într-o mare măsură, cu privire la faptul că este un lăcaş care readuce, pentru fiecare dintre noi, în atenţie, importanţa familiei Brătianu şi importanţa Ştefăneştiului şi a "Vilei Florica" pentru istoria României. Fiindcă, la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, familia Brătianu a fost cea care, după o formare la Paris, a adus ideile Revoluţiei franceze, a preluat ideile secolului naţiunilor, secolului luminii şi le-a adus în România, împreună cu familia Golescu, o altă familie argeşeană pe care mulţi dintre dumneavoastră, sunt convinsă, al cărui aport pentru istoria şi cultura României îl cunoaşteţi, aceste două familii au reuşit să contribuie în mod direct la făurirea statului unitar modern, la România modernă. De asemenea, Ion I.C. Brătianu a avut o contribuţie importantă pentru Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Ceea ce noi am propus în acest act normativ este să dăm caracter de lege achiziţionării acestui imobil de la Ştefăneşti, încercând ca, prin Ministerul Culturii, să achiziţionăm acest imobil şi acesta să rămână în continuare în autoritatea Consiliului Judeţean Argeş, astfel încât să-şi continue activitatea de centru cultural. Vreau să mulţumesc fiecăruia dintre membrii Senatului şi fiecăruia dintre membrii Camerei Deputaţilor, din comisiile de specialitate prin care acest act normativ a trecut, pentru faptul că l-au susţinut. Vreau să le mulţumesc, de asemenea, reprezentanţilor Guvernului şi, în special, ai Ministerului Culturii şi am rugămintea, la fiecare dintre dumneavoastră, să susţineţi, prin votul dumneavoastră, adoptarea acestui act normativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghe Andrei.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este o bucurie şi o onoare să vorbim astăzi în Parlamentul României despre familia Brătianu. Pe undeva, România modernă este o ctitorie a Brătienilor. Nu degeaba Nicolae Iorga spunea că "...Ajunsesem ca Dinastia de Florica să fie chiar mai presus de Dinastia de Hohenzollern", la un moment dat, într-o metaforă politică. Familia Brătianu, pentru o sută de ani, a dominat scena politică a României şi a practicat înainte de orice, ei fiind liberali, fiind fondatorii Partidului Naţional Liberal, o politică naţională, o politică întemeiată pe patriotism, pe devotament şi pe sacrificiu faţă de România, pentru că această politică a construcţiei naţiunii româneşti moderne a fost principala menire şi principala operă a familiei Brătianu. De la bătrânul Ion C. Brătianu care îşi vindea moşiile, în special cele moştenite din partea soţiei, ca să poată duce negocieri grele cu străinătatea şi ca să poată să-i finanţeze pe românii din Ardeal, până la Ion I.C. Brătianu, cel care se afla ca prim-ministru al României, acum 100 de ani, în acel greu an 1917, plin de sacrificii pe câmpurile de luptă, ale Primului Război Mondial, şi apoi până la Dinu Brătianu, care a murit în închisoarea de la Sighet, în 1950, până la marele istoric Gheorghe Brătianu, care a murit tot la Sighet, dar în 1953, unii spun "asasinat chiar în ziua Sfântului Gheorghe, când a îndrăznit să privească spre cer" - această dinastie argeşeană, dinastie românească şi dinastie moşnenească, pentru cei care îşi amintesc ceea ce au însemnat oamenii liberi pentru istoria neamului românesc, a scris momente de glorie în istoria României: Independenţa de Stat de la 1877-1878, realizarea Regatului României, prin încoronarea Regelui Carol I, la 10 mai 1881, când prim-ministru era Dimitrie Brătianu, opera modernizării României şi a industrializării ţării la sfârşitul secolului al XIX-lea, marile reforme sociale, Reforma agrară, Reforma electorală, primele reforme sociale, sub Ion I.C. Brătianu, fiul marelui Ion C. Brătianu şi, bineînţeles, încununarea României la 1918 şi apoi epoca de glorie a României, primii ani de după Primul Război Mondial. Pe undeva, Brătienii sunt oameni care au avut o viziune transistorică. Ei nu s-au gândit la sondaje de opinie! Ei nu s-au gândit să strângă averi, ba chiar le-au pierdut, în bună măsură! Ei s-au gândit ceea ce rămâne în urma lor! De aceea, Ion I.C Brătianu, când se întorcea alături de I.G. Duca de la Tratativele de pace de la Paris, Versailles, în 1919, după ce negociase din greu pentru revenirea Transilvaniei şi a Banatului la România, fiind primit nu aşa cum se cuvenea şi fiind criticat destul de acerb de o parte a opiniei publice, a spus: "Pe mine nu mă interesează cine şi ce mă atacă, ci mă interesează ceea ce va scrie pe piatra mea de mormânt!". Iar acesta trebuie să fie destinul unui om politic, al unui om politic care ştie să se jertfească pentru o ţară şi care, cum bine spunea Ionel Brătianu - părerea mea - cel mai mare om politic pe care l-a avut România, ştie ce înseamnă măsura, ştie ce înseamnă limita, ştie să gândească realist şi democratic. Votul pe care-l acordăm astăzi - şi vreau să le mulţumesc iniţiatorilor şi, de asemenea, să-i felicit pe cei care administrează Centrul Cultural Brătianu de la Florica, pe care l-am vizitat în numeroase rânduri şi care reprezintă un sanctuar al democraţiei şi al idealului naţional românesc - este un vot pentru istorie, este un vot pentru memorie, este un vot pentru conştiinţă naţională. Ce ar fi fost România astăzi fără marea operă a lui Ionel Brătianu de acum 100 de ani?! Ce ar fi fost România astăzi fără curajul lui Ion C. Brătianu şi ce ar fi fost gândirea economică, politică, fără Vintilă Brătianu şi istoriografia românească, fără Gheorghe Brătianu?! Nu ştim! Cert este că avem datoria să nu-i uităm niciodată pe cei care au construit România Mare, iar familia Brătianu este sinonimă cu această operă de construcţie a României Mari, a unei Românii moderne, a unei Românii civilizate şi conectate la Europa! Votul de astăzi este prima realizare a ceea ce înseamnă programul...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vă mulţumesc din suflet!

Andrei Daniel Gheorghe ...acestui Centenar de care ne bucurăm. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ. Domnul Paşcan, îmi cer scuze! Era cu negru la mine, aici... Aşa arată, îmi cer scuze!

Emil-Marius Paşcan Sper că nu e doliu de... acel negru, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Precizez din capul locului, să nu existe dubii, Partidul Mişcarea Populară susţine acest proiect legislativ. Însă, aş vrea să fac vorbire despre câteva chestiuni care sunt delicate privind acest proiect. Achiziţia se putea face demult. Este o clădire de patrimoniu naţional, cu o valoare istorică inestimabilă. Evident, este necesar ca statul să-şi exercite dreptul de a o cumpăra şi exista un drept de preemţiune al Ministerului Culturii, la care Ministerul Culturii, din păcate, a renunţat în urmă cu câţiva ani, la solicitarea Consiliului Judeţean Argeş, care şi-a manifestat intenţia de a achiziţiona acest conac, această "Vila Florica". Ei, bine, nu s-a întâmplat! Ulterior, Consiliul judeţean Argeş a renunţat la cumpărare, invocând lipsa de fonduri. Mă întreb de ce nu s-au gândit la momentul în care au preluat dreptul de preemţiune de la Ministerul Culturii. Iar astăzi, ca să înţelegeţi situaţia proiectului legislativ - de altfel am ridicat această problemă şi în comisia de specialitate, Comisia pentru cultură şi media - astăzi, Ministerul Culturii, prin vocea a doi secretari de stat, ne-au informat că sunt în plin proces de negociere pentru cumpărarea acestui conac. De altfel, stă în puterea ministerului ca, fără această lege, să procedeze la achiziţia de cuviinţă. În momentul acesta eu îmi păstrez opinia exprimată în comisie. Într-un fel sau altul transmitem un mesaj celor care vând, moştenitorilor, că trebuie să ţină la preţ, fiindcă a impune o lege prin care cu orice preţ cumpărăm imobilul, îi va determina să nu prea negocieze. Aceasta este realitatea! De aceea, eu am pledat la comisia de specialitate pentru a mai amâna puţin, până când ministerul ne informează dacă negocierile s-au încheiat sau nu, la ce preţ şi în ce condiţii. Asta este! Ne-am grăbit, este şi o grabă, pe undeva justificată, poate că şi în felul acesta oferim protecţia şi argumentele juridice necesare ministerului, pentru a nu se teme ca în cazul altor achiziţii publice, fiind achiziţii care ţin de patrimoniu, şi să nu se teamă miniştrii de DNA sau de alte instituţii ale statului, că i-ar putea lua la întrebări. Este o lege, prin urmare se va proceda în consecinţă. Repet, votul PMP este pentru, dar am dorit să cunoaşteţi aceste aspecte, de altfel, cât se poate de delicate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ Ovidiu.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Sigur că Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea acestei iniţiative. Credem că e un demers de salutat. Ceea ce ne-ar interesa, însă, ar fi dacă Ministerul Culturii dispune de un inventar al unor astfel de imobile, monumente de clasă A, din România, în general, care sunt într-o situaţie precară şi pentru care numai o investiţie a statului, o achiziţie şi pe urmă o investiţie a statului, le-ar salva de rechinii imobiliari care de-abia aşteaptă ca aceştia să decadă fizic, pentru a fi demolate şi a face loc unor blocuri superbe, cum este cazul, desigur, mai ales în Capitala României, în Bucureşti, şi nu numai. De aceea, noi vedem în acest demers un început. E de salutat, e un lucru foarte bun, dar această preocupare a Ministerului Culturii şi a statului ar trebui să fie constantă, să vadă peste tot unde se impun astfel de măsuri, pentru că, până la urmă, toate aceste monumente, mai ales de clasă A, ţin practic de identitatea acestei naţiuni şi merită salvate, nu lăsate pe mâna unor bandiţi. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu M-am născut şi am crescut în Ştefăneşti, Argeş, foarte, foarte aproape de "Vila Florica" şi am văzut, înainte de Revoluţie, acolo era un loc pentru foştii nomenclaturişti, apoi un loc pentru noii nomenclaturişti, apoi au urmat nişte ani de bâlbâieli, aşa cum spuneau şi colegii mei. Este un lucru foarte bun că Ministerul Culturii doreşte să cumpere şi noi toţi, sunt sigur, că o să votăm pentru această lege şi este un lucru foarte bun că Ministerul Culturii doreşte să cumpere şi să redea românilor acest obiect de patrimoniu, această clădire de patrimoniu, simbol al istoriei noastre. Sper să nu urmeze alte bâlbâieli cu tot felul de priorităţi discutabile ale resurselor bugetare şi sper ca statul român să o cumpere cât mai repede. Şi profit de acest moment, colegi, să vă spun câteva vorbe ale lui Ion I.C. Brătianu, câteva vorbe pe care ar trebui să le ţinem minte de fiecare dată când venim aici, la serviciu: "Cei mai mulţi îşi închipuie că politica e un fel de distracţie, cu foloase şi onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot! Ai în mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale!". (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mai doreşte cineva? Mulţumesc.