16 mai 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Facem vot de control? Vă rog să votaţi. Nu merge. Rog stafful tehnic să verifice de ce nu funcţionează sistemul. Al meu nu merge. Vot de control. Vă rog să votaţi. Mulţumesc. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog să votaţi. 219 voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei. Vă rog să votaţi. 230 voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei. Vă rog să votaţi. 238 de voturi pentru, un vot împotrivă, doi colegi care nu votează. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105... Doamnă Roşca, vreţi ceva? Vreţi să explicaţi ceva? V-aţi înscris la cuvânt. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. Vă rog să votaţi. Comisia pentru muncă propune adoptarea. 251 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin.(1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Comisiile pentru agricultură şi pentru mediu propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 221 de voturi pentru, 18 împotrivă, 12 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Vă rog. Domnul Korodi Attila, explicarea votului.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Grupul UDMR a votat împotriva acestui proiect de lege care amână cu cel puţin un an de zile interdicţia păşunatului pe timp de iarnă. Cred că noi toţi care am avut de-a face cu zona agriculturii, a zootehniei, a protecţiei mediului, ne dăm seama că decizia continuă a Parlamentului, de a amâna interzicerea, nu face deloc bine biodiversităţii, nu face deloc bine organizării agricole şi nu face deloc bine comunităţilor locale. Dar lăsăm lenea să persevereze, lenea de a avea grijă de animale şi în timp de iarnă, adică de a pregăti din vară tot ce înseamnă furajarea animalelor. Aşa că, Grupul UDMR a votat împotrivă şi tragem un semnal de alarmă. Este imposibil şi inacceptabil ca ani de zile să acceptăm ca iarna, în fondul cinegetic..., să intre turme de oi, să fie folosit de turme de oi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Comisiile pentru agricultură şi juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 175 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 46 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... Vă rog, doamna Pană, explicarea votului.

Adriana-Doina Pană Stimaţi colegi, Vreau să vă felicit, pentru că, pe lângă cei doi mari piloni, Radarul pădurilor şi Codul silvic, astăzi am votat pentru un al treilea pilon, care este modificarea Legii contravenţiilor silvice şi care va conduce la o dezvoltare durabilă a pădurilor României, fără populisme. Este o lege corectă, care va face ca criza lemnului de foc să se atenueze şi tăierile ilegale să se diminueze drastic. Vă felicit şi vă mulţumesc!

Petru Gabriel Vlase Şi noi vă felicităm, cu ocazia zilei dumneavoastră de naştere, doamnă! (Aplauze.) Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, După cum ştiţi, aşa am şi anunţat, majoritatea grupului nostru parlamentar a susţinut acest proiect de lege, pentru că suntem de acord cu majoritatea articolelor şi modificărilor care au survenit. Eu m-am abţinut, pentru că, în continuare, am o luptă crâncenă pentru ca România să devină într-adevăr un stat de drept, prezumţia de nevinovăţie să fie obligatorie pentru toată lumea şi posesia de bună credinţă să nu trebuiască să fie dovedită. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Tabugan.

Ion Tabugan Mulţumesc, domnule preşedinte. Astăzi, Partidul Mişcarea Populară a votat pentru, pentru o lege corectă, care vine să reglementeze strict circulaţia materialului lemnos şi a contravenţiilor silvice, care vine să facă dreptate şi să stopeze furtul de masă lemnoasă din fondul forestier, cât şi să dea posibilitatea cetăţenilor să aibă acces mai uşor la lemnul de foc, pentru care există o criză majoră în România, care se perpetuează de anul trecut şi, cu siguranţă, va fi şi în acest an. Deci Partidul Mişcarea Populară a votat pentru aceste motive.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Şi domnul Vexler, la punctul 4, pentru că dintr-o eroare l-am omis. Îmi cer scuze!

Silviu Vexler Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Voi încerca să fiu foarte scurt. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu au avut ocazia să cunoască foarte bine, unul dintre punctele centrale al iudaismului şi al evreilor, de-a lungul istoriei, a fost şi a rămas atât memoria, cât şi păstrarea memoriei. Proiectul pe care l-am votat mai devreme este un gest pentru respectarea acestei memorii şi pentru acordarea unui sprijin unor oameni care au suferit îngrozitor, într-o perioadă neagră a istoriei. Îmi fac datoria morală şi exprim foarte pe scurt recunoştinţa mea pentru colegii din toate comisiile care au înţeles necesitatea proiectului, evident grupului din care fac parte, pentru susţinere şi, aşa cum este corect, într-un mod cu totul special, Grupului PSD, care a sprijinit, de la început, acest proiect de lege. Pentru că este aici, îi mulţumesc şi doamnei secretar general, care a avut o răbdare deosebită să-mi explice întreaga procedură legislativă şi, nu în ultimul rând, pentru că a spune mulţumesc este cel mai simplu gest de umanitate, îi mulţumesc domnului preşedinte Dragnea pentru respectul pe care l-a arătat (Vociferări.) întotdeauna supravieţuitorilor Holocaustului. Îmi pare rău..., dar e un gest corect şi mi-l asum. Vă mulţumesc mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisiile pentru buget şi pentru muncă propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 232 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu votează. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vot. 257 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare, obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vot, vă rog. 259 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. Comisia juridică propune adoptarea. Vot, vă rog. Da. 259 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Adoptat. Domnul Gheorghe, explicarea votului.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc. Partidul Naţional Liberal vă mulţumeşte tuturor colegilor care sunteţi aici şi care aţi votat în favoarea acestei legi care ţine de memoria istorică. Memoria istoriei, indiferent în ce fel este ea, bună sau rea, trebuie permanent să o păstrăm în conştiinţa noastră şi mi se pare un lucru foarte bun că astăzi, în Parlament, avem ocazia de a vota, iată, două legi care se referă la memoria istorică, se referă la reparaţiile faţă de trecut. O ţară care nu îşi respectă trecutul nu va avea niciodată viitor. Grupul parlamentar al PNL vă mulţumeşte tuturor celor care aţi înţeles acest lucru. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, După cum ştiţi, grupul nostru parlamentar a susţinut acest proiect de lege şi, încă o dată, vă mulţumesc pentru votul dat la amendamentele pe care, de altfel, le-am susţinut împreună cu reprezentanţii Grupului minorităţilor naţionale, pentru ca toţi cei care au suferit de pe urma comunismului să fie pomeniţi în acea zi. Şi, având în vedere că s-au spus multe cuvinte frumoase, s-au amintit şi nume ale unor martiri, inclusiv oameni decedaţi în Braşov, adaug şi eu un nume, Moyses Márton, care şi-a dat foc tot în municipiul Braşov, el provenind din judeţul Covasna. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Tomac.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Votul de astăzi este important, dar reprezintă un prim pas în ceea ce priveşte cinstirea memoriei pentru cei care au avut de suferit. Să nu uităm că avem o altă restanţă, înfiinţarea unui muzeu al victimelor regimului totalitar! Este esenţial să fim consecvenţi şi sper ca proiectul de lege pe care l-am propus pe acest subiect să se bucure de aceeaşi încredere. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, liderii, să fiţi un pic atenţi. Punctul 13 merge la Capitolul III, pentru că e organică. A fost scrisă greşit. Da? Deci 13 devine... va deveni 16... 17. Legi ordinare. Respingeri... Propunerea legislativă... Punctul 12, scuzaţi. 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti. Comisiile pentru buget şi agricultură propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 235 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog să votaţi. 247 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. 14. Proiectul de Lege privind abrogarea art. 23 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. 15. Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".ro". Comisia pentru IT propune respingerea. Vot, vă rog. 214 de voturi pentru, 44 de abţineri. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 16. Începem cu Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. Comisiile pentru buget, transporturi, industrii şi juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 226 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Continuăm cu organice, adoptări. 17. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisiile juridică şi pentru buget propun adoptarea legii, cu amendamente. Vot, vă rog. 261 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată. 18. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia juridică propune adoptarea legii, cu amendamente. Vă rog să votaţi. 175 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 60 de abţineri. Adoptată. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În privinţa acestui proiect de lege, Partidul Naţional Liberal s-a abţinut, deoarece în cadrul procedurii de reexaminare au intervenit două amendamente care, din punctul nostru de vedere, nu puteau fi adoptate în această procedură de reexaminare la cererea Preşedintelui. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 19. Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 200 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. 20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot. 256 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Comisiile pentru administraţie şi juridică propun respingerea. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptată. 22. Propunerea legislativă pentru reglementarea şi organizarea votului electronic. Comisiile pentru administraţie şi juridică propun respingerea. Vot, vă rog. 220 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Adoptată.