18 septembrie 2017 – Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 (PL-x 231/2017). ( retrimis comisiei )

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mai facem una. Da. Proiectul acesta e cu deciziile, da? Acesta e? Vă rog, vă rog. Procedură.

Costel Alexe Bună ziua, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, La punctul 10 (Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998; PL-x 231/2017) , ca urmare a examinării Proiectului de Lege, s-a constatat lipsa unor pagini, atât din documentul reprezentând traducerea autorizată în limba română, cât şi din traducerea autorizată în limba engleză. Pentru respectarea normelor de procedură legislativă, în vederea adoptării acestui proiect de lege, sugerăm completarea acestuia, astfel cum se regăseşte în forma adoptată de Guvern. De aceea, vă rugăm să îl retransmiteţi la comisie, o săptămână, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase O săptămână la comisie. Vot. Unanimitate. Aprobat. Şi ultimul. Că avem o ratificare.