14 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 508/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Vă rog să vă prezentaţi!

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru administraţie? Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în noiembrie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru buget, finanţe, bănci a avizat favorabil. Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri financiare, precum şi amendarea unor acte normative. În acest sens, este vorba de modificarea şi completarea Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., completarea art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise şi prezentate în anexa care face parte din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Grupul Partidului Naţional Liberal susţine adoptarea proiectului de lege care vine în sprijinul elevilor din Republica Moldova, cu o donaţie de 100 de microbuze şcolare. Solicitarea Grupului PNL este ca donaţia să fie promovată şi în Republica Moldova, pentru a se cunoaşte că aceste microbuze sunt donaţie din partea Guvernului României. Totodată, modificările aduse la Legea de funcţionare a CNI sunt oportune şi necesare. PNL susţine şi completarea Legii nr. 215/2001 referitoare la procedura de vot pentru alegerea, schimbarea din funcţie a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene care, evident, trebuie să voteze, dacă sunt în cauză. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnişoara Aida Căruceru.

Aida-Cristina Căruceru Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PSD susţine adoptarea acestui Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016, susţinere pe care o acordăm, din următoarele considerente: prin acest act normativ se urmăreşte continuarea Programului de donare de microbuze şcolare, care trebuie susţinut, pentru a rămâne fideli angajamentelor luate faţă de Republica Moldova şi pentru a acţiona concret, în spiritul bunei vecinătăţi, şi din dorinţa de a implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea unor domenii de interes general şi de importanţă socială în Republica Moldova şi de a intensifica cooperarea bilaterală şi acordarea de sprijin între cele două ţări. Pe scurt, este o datorie de onoare şi de suflet. Totodată, se aduc schimbări necesare cadrului legislativ în care se desfăşoară atât procesul de descentralizare, cât şi funcţionarea Companiei Naţionale de Investiţii, schimbări care să permită o guvernarea mai eficientă şi care să ducă la o calitate a vieţii mai ridicată pentru cetăţeni. Practic, prin amendamentele adoptate, se pun de acord prevederile ordonanţei de urgenţă cu modificările legislative ulterioare momentului publicării şi adoptării prin lege. Pe scurt, acest proiect de lege ne oferă posibilitatea să ne ţinem de cuvânt în ceea ce priveşte buna guvernare şi buna vecinătate cu Republica Moldova. Ca atare, Grupul parlamentar al PSD susţine adoptarea proiectului de lege menţionat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Când e vorba de Republica Moldova, parlamentarii Partidului Mişcarea Populară vor susţine întotdeauna. Ce propune Guvernul României, ce au propus guvernele anterioare? Asigurăm microbuze pentru elevi, dar eu cred că nu este suficient. În aceeaşi măsură, ar trebui să aveţi în vedere achiziţionarea unei maşini de lux, dacă se poate blindată, pentru domnul Dodon, ca atunci când face naveta spre Moscova, să fie protejat şi să facă tot ce depinde de el pentru apropierea între cele două ţări; mă refer la Moldova şi republica noastră. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Să trăiţi! Alte intervenţii? Nu. Vă rog. Domnule deputat, apăsaţi, vă rog, acolo la dumneavoastră, că vă văd mai uşor aşa!

Matei-Adrian Dobrovie Aş avea de făcut o completare. Degeaba dăm autobuze sau renovăm grădiniţe în Republica Moldova, dacă aceste lucruri nu sunt cunoscute acolo. Trebuie să existe o informare clară a faptului că România alocă bani pentru Republica Moldova şi vă reamintesc că în localităţile unde au fost alocate fonduri pentru grădiniţe, pentru renovarea de grădiniţe în Republica Moldova de către România, Igor Dodon a câştigat cu 60% la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Aşa că trebuie să ne punem întrebarea: unde s-a greşit, de ce aceste investiţii foarte bune ale României în Republica Moldova nu sunt mediatizate, nu sunt cunoscute? Aici vreau să readuc din nou în atenţie necesitatea reactivării, de fapt necesitatea spaţiului informaţional comun dintre România şi Republica Moldova. Există o iniţiativă foarte bună - Consiliul Consultativ Mass-Media România-Republica Moldova - care trebuie redemarată. Dacă va fi redemarat acest spaţiu informaţional comun, de fapt va fi demarată iniţiativa Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, actualul Minister al Românilor de Pretutindeni, va exista o contracarare a propagandei ruseşti şi, de asemenea, va exista o bună informare a moldovenilor asupra investiţiilor pe care le face România pentru ei. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Cu amendamentele admise, proiectul de lege rămâne la votul final.