6 noiembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului (Pl-x 336/2017) ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. Comisia pentru învăţământ?

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. Pentru întocmirea raportului, am analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere favorabil al Ministerului Educaţiei. Propunerea vizează instituirea unor măsuri derogatorii de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei, cu modificările şi completările respective, în sensul că începând de la data de 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. a) să fie asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca urmare a întârzierilor generate de asigurarea prin bugetele locale a plăţii respectivelor cheltuieli, cât şi - un al doilea aspect aflat în contextul acestei propuneri - şi fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti executorii ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa comisiei, s-a propus, cu majoritate de voturi, adoptarea acestei propuneri legislative. Deci, în esenţă, este vorba de translarea salarizării personalului din învăţământ pe filiera Ministerul Educaţiei - inspectorate şcolare şi apoi, unităţi, tocmai pentru că în experienţa anterioară s-a constatat că au existat întârzieri, dificultăţi, alte motive care sunt exterioare procesului instructiv-educativ; şi, de asemenea, plăţile acelea, eşalonate, pe care le solicită colegii din educaţie şi, de asemenea, şi sindicatele. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Turcan, dezbateri generale.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Aş dori să fie foarte clar astăzi ce iniţiativă legislativă este supusă dezbaterii. Şi anume, o iniţiativă legislativă asumată de crema liderilor Partidului Social Democrat, în frunte cu Liviu Dragnea, prin care, din păcate, o parte esenţială din Programul de guvernare al PSD şi ALDE este trecută la "discutate şi uitate"; sau o iniţiativă legislativă prin care reiese că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu mai cunoaşte şi nu mai respectă din scoarţă-n scoarţă Programul de guvernare. Şi o să vă citesc din Programul de guvernare: "Respectarea principiului autonomiei şi descentralizării în educaţie şi principiului responsabilităţii publice, întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii, astfel încât să fie posibilă o mai bună gestionare a resurselor la nivel local"; "guvernanţă profesionistă, transparentă, descentralizare, autonomie, responsabilitate, promovarea profesioniştilor în managementul educaţional". Acestea sunt principiile din Programul de guvernare. Din păcate, iniţiativa pe care noi trebuie să o dezbatem astăzi se referă la plata salariilor, din nou, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. O parte dintre dumneavoastră ar putea spune: "E, asta să fie cea mai mare problemă!". Şi anume, că salariile profesorilor se întorc din nou, pentru a fi plătite, în pixul celui care conduce Ministerul Educaţiei Naţionale, într-o manieră centralizată, şi că este abandonat principiul descentralizării. Din păcate, această problemă din acest proiect legislativ este completată şi de alte mari probleme care pun în pericol însăşi stabilitatea plăţii salariilor profesorilor. De ce spun lucrul acesta? O dată, pentru că evaluările cu privire la plata salariilor profesorilor se fac, prin acest proiect al domnului Dragnea, de către inspectoratele şcolare generale, inclusiv partea de finanţare şi de plată a învăţământului privat. Inspectoratele şcolare generale, în momentul de faţă, nu mai sunt organizate într-un sistem unitar, pe bază de criterii de competenţă şi de profesionalism. Ştiţi foarte bine - cei mai mulţi dintre dumneavoastră - că în ciuda unor concursuri organizate pentru conducerea inspectoratelor şcolare, unii au fost demişi peste noapte şi înlocuiţi, într-o manieră total politizată, unii inspectori, cu alţii. Vă dau exemplul de la Sibiu, în care inspectorul şcolar general a fost demis peste noapte şi a fost propus un inspector şcolar general, consilier local al PSD. Să spunem că nici asta nu este o problemă foarte mare şi că un inspector şcolar general cu carnet de partid şi militantism acut poate să fie un inspector şcolar foarte bun. O altă problemă care apare şi este generată de această iniţiativă a domnului Dragnea este aceea de transparenţă în privinţa cuantumului plăţii salariilor. Pentru că, din nefericire, acea componentă din bugetul autorităţilor locale care se ducea pe plata salariilor acum va fi inclusă în bugetul total al Ministerului Educaţiei Naţionale. Şi ce să vezi? În momentul în care coaliţia de guvernare PSD-ALDE va veni cu bugetul pentru anul viitor, la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale va apărea o creştere. O creştere de buget cu care probabil toată lumea se va bate în piept, însă nu vom şti ce parte din această creştere a bugetului se duce de fapt pentru plata salariilor şi cât rămâne pentru investiţia în calitate. Autorităţile publice locale, după cum bine ştiţi, răspund de infrastructura şcolară, investesc în infrastructura şcolilor. Nu vor mai avea absolut nicio pârghie de a vedea dacă managementul şcolar corespunde investiţiilor pe care ei sunt obligaţi să le facă. O altă problemă extrem de gravă pe care aş vrea s-o reţineţi cu toţii şi pentru care vă chem să votaţi împotriva acestui proiect de lege este că, din nou, reeşalonările pentru recuperarea salariilor, a restanţelor salariale, sunt mutate din anul 2020 până în anul 2022. Cu alte cuvinte, din nou, profesorii au fost minţiţi. După ce au fost amânaţi cu majorările salariale începând cu iulie 2018, prin această iniţiativă legislativă a domnului Dragnea, reeşalonările care trebuiau făcute, conform deciziilor din instanţă, începând cu anul 2015, până în anul 2020, se mută, începând cu anul viitor, până în anul 2022. Profesori minţiţi, amăgiţi...

Petru Gabriel Vlase Doamnă, vă rog să concluzionaţi...

Raluca Turcan ... care, din nefericire, nu se aşteptau, probabil, la această lovitură, ca nici măcar o decizie a instanţelor de judecată să nu mai fie respectată de guvernarea actuală. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei iniţiative legislative şi vă cheamă şi pe dumneavoastră să votaţi împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Sigur...

Raluca Turcan Şi aş vrea, din suflet, ca tot ceea ce ţine de plata salariilor profesorilor şi a altor categorii sociale să nu mai fie un subiect de troc politic. O să vă dau exemplul Primăriei din Sinaia, o primărie condusă de un primar liberal, care mi-a transmis la cabinetul parlamentar un memoriu din care am aflat că, din nefericire, luna trecută nu a mai primit banii pentru plata salariilor profesorilor, pentru prima dată. Pentru prima dată, transferul de bani care trebuia făcut...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat.

Raluca Turcan ... de la bugetul de stat la bugetul local nu s-a mai realizat, în timp ce la alte primării, conduse de primari PSD, s-a făcut acest transfer...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... şi banii au fost asiguraţi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Vă mulţumesc. Vă rog să votaţi împotrivă, aşa cum va vota Partidul Naţional Liberal.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă a plecat de la două lucruri foarte clare. 1. Întârzierile care au venit din asigurarea salariilor prin bugetele locale. Să nu uităm că consiliile locale, primăriile au avut posibilitatea să majoreze salariile, şi atunci sumele n-au mai fost distribuite aşa cum s-a gândit iniţial. Şi, totodată, rolul acestui proiect de lege este acela de a clarifica ce se întâmplă cu executarea sentinţelor, hotărârilor judecătoreşti, deciziilor judecătoreşti care au consfinţit că profesorii au de primit nişte sume de bani. Sigur că e posibil ca ele să se întindă pe o perioadă mai lungă, dar este şi în funcţie de sumele pe care le va avea sau le va primi Ministerul Educaţiei, care mult mai uşor va beneficia de anumite rectificări în favoarea realizării acestor două componente. Aceasta este explicaţia proiectului de lege. Şi eu vă solicit să votaţi pentru.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.