19 decembrie 2017 – Reexaminarea dispoziţiilor art.I 1 , art.I 2 şi art.IV din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (BPI 729/12.12.2017 PL-x 12/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Reexaminarea dispoziţiilor art. I 1 , art. I 2 şi art. IV din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii; în procedură de urgenţă. Comisii? Comisia pentru muncă? Comisia pentru învăţământ? Hai, Violeta, hai...

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul prevederilor art. 75 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 115 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu reexaminarea dispoziţiilor art. I 1 , art. I 2 şi art. IV din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, al cercetării, al formării profesionale şi al sănătăţii, trimisă cu adresa PL-x 12/2017 din 12 decembrie 2017. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au primit, spre dezbatere în fond, Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, al cercetării, al formării profesionale şi al sănătăţii. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au acceptat, în parte, solicitările formulate de preşedintele României şi au aprobat, în parte, cererea de reexaminare. Astfel, în urma aprobării raportului comun asupra cererii de reexaminare, s-a propus plenului Camerei Deputaţilor adoptarea legii cu amendamente. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor s-a pronunţat pe textul legii în calitate de primă Cameră sesizată, cu excepţia art. I 1 , art. IV, art. VI şi art. VIII alin. (5) şi alin. (6), asupra cărora s-a pronunţat în calitate de Cameră decizională. În conformitate cu prevederile art. 61, ale art. 63 şi ale art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 75 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, republicată, cele două comisii au reluat dezbaterile asupra prevederilor art. I 1 , art. I 2 şi art. IV, în şedinţa comună din data de 13 decembrie 2017. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, prin care se propune adoptarea legii cu amendamente. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Ba da. Domnul Pirtea.

Marilen - Gabriel Pirtea Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Discutăm despre o ordonanţă pe care preşedintele României a retrimis-o spre dezbatere în Camera Deputaţilor. În partea care priveşte cotutela, între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, asistăm la introducerea pe piaţa educaţională a unor noi entităţi care se pricep, mai nou, la educaţie şi la formare profesională. Îi numim furnizori de competenţe profesionale, ceea ce este un pericol mare pentru universităţi şi pentru mediul educaţional. Dacă ieri, în şedinţă, nu am putut sau nu am vrut să sprijinim educaţia şi cercetarea, nealocând 6% din PIB pentru educaţie sau 1% pentru cercetare, măcar să o putem încurca. Vreau să vă reamintesc că bugetul universităţilor din România este egal cu bugetul Universităţii din Viena, suma lor. Acestea sunt condiţiile concurenţiale despre care discutăm şi vrem performanţă. Şi dacă nu le putem ajuta, aşa cum am spus, haideţi să le încurcăm. Şi le încurcăm prin aceşti furnizori de servicii educaţionale, care să concureze universităţile. Se creează o piaţă paralelă a certificatelor, fără acoperire de competenţe, care sunt oferite de diferite ONG-uri, de diferite SRL-uri, care vor face... vor transforma din nou fabrici de diplome la nivel postuniversitar. Masterele sunt în pericol, pentru că în momentul acesta, pe piaţa educaţională masterele nu îşi găsesc locul. N-am legiferat o formă prin care un absolvent de licenţă să fie diferenţiat la angajare de un absolvent de master, nici ca salarizare, nici ca o formă de încadrare. De aceea, nu mai sunt stimulative, nu mai sunt atractive, şi aceste noi servicii de educaţie, pe care poate să le ofere orice firmă doreşte, vin să concureze piaţa educaţională. Partidul Naţional Liberal este împotriva acestei legi şi va vota în consecinţă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu, totuşi, ţin să felicit Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor pentru rezultatul muncii şi să dau un mesaj că în ceea ce priveşte formarea profesională a adulţilor nu trebuie niciodată, mai ales de la tribuna Parlamentului, să dăm mesaje extrem de radicale în alb şi negru, pentru că cei care au lucrat în ceea ce înseamnă formare profesională a adulţilor ştiu că putem spune aceleaşi lucruri şi despre universităţi, şi despre furnizorii de formare profesională care sunt SRL-uri sau ONG-uri. Avem diplome lipsite de conţinut, uneori şi dinspre mediul universitar, la fel cum avem certificate recunoscute de statul român şi dinspre furnizorii privaţi de formare profesională. Dar, în acelaşi timp, cred că soluţia care s-a identificat, de a permite furnizorilor de formare, în parteneriat cu universităţile, să susţină cursurile care se adresează celor care au absolvit minimum studii superioare şi studii de licenţă, este o formulă echilibrată şi care sper să fie primită, aşa cum trebuie, şi de piaţa furnizorilor de formare, şi de universităţi. Este, cred, soluţia cea mai corectă pentru o formare de bună calitate, pe toată durata vieţii, pentru adulţi.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole? Nu. Proiectul de Hotărâre privind... La 19 nu aveţi raport, la 20 la fel, 21, 22 la fel... Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Iar? Comisia? Comisia pentru Regulament, raportul? Sărim... Are raport, dar nu este nimeni în sală, de la comisie.