21 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul muncii (Pl-x 240/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 59. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii, Pl-x 240/2016. Iniţiatorii? Vă rog, doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Prezenta propunere legislativă am iniţiat-o ca să clarifice o situaţie de care se lovesc companiile care folosesc munca în schimburi. A fost generată de interacţiunile pe care le-am avut cu operatori economici care s-au plâns că în urma interpretării diferite, pe articole de lege, din Codul muncii, au fost amendaţi, au dat în judecată ITM-ul care i-a amendat şi au câştigat. Şi atunci, se impunea o anumită clarificare pentru corelarea unor articole de lege, şi în acest fel, toată lumea şi toate ITM-urile, toţi inspectorii să interpreteze legea în mod unitar. Este vorba de faptul că programul de lucru al unor agenţi economici care folosesc munca în schimburi, de 12 cu 24, poate diferi de perioada orară a zilei. Adică schimburile pot începe şi se pot termina la ore diferite, în cadrul celor 24 de ore ale zilei. Şi este vorba de clarificarea repausului săptămânal, care înseamnă 48 de ore plus repausul zilnic de 11 ore, dar care nu are exact aceeaşi perioadă, adică nu începe întotdeauna de vineri seara, de la ora 19.00, ci poate să înceapă şi de sâmbăta dimineaţa, de la ora 7,00. Şi clarificarea pe care eu am făcut-o este în conformitate cu Directiva 2008/88 a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, pentru că în art. 5, care se referă la repausul săptămânal, în această directivă, ni se spune că statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze în cursul unei perioade de 7 zile de o perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore. Eu de fapt defineam repausul săptămânal de 48 de ore şi mă refeream doar la intervalul în care acest repaus săptămânal se realizează. În cadrul comisiei am avut reprezentanţi ai Ministerului Muncii - la Comisia pentru muncă, unde mi-am susţinut iniţiativa -, care mi-au spus că nu este necesară această clarificare. Este evident, susţin, doar că nu ar avea rost să facem modificare legislativă. Şi au promis că vor trimite o circulară către toate ITM-urile din ţară, pentru a clarifica această interpretare. Sunt foarte curioasă, încă nu mi-a ajuns la cunoştinţă că s-ar fi emis această circulară. Dar mă bucur că totuşi au înţeles necesitatea clarificării. Cu toate acestea, văd că iniţiativa are un raport de respingere. Însă bineînţeles, eu voi vota pentru, adică împotriva respingerii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat. Comisia? Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 53 - Codul muncii, în sensul ca prelungirea duratei normale a timpului de muncă - peste 40 de ore pe săptămână - să se facă cu condiţia ca media orelor de muncă, calculate pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 40 de ore pe săptămână. De asemenea, iniţiativa legislativă redefineşte sintagma "repaus săptămânal" ca fiind "orice perioadă de timp compactă, de 48 de ore consecutive, de la ora încetării programului de lucru în săptămâna curentă până la ora începerii programului de lucru în săptămâna următoare". În aceste situaţii, repausul săptămânal urmând a fi stabilit pentru diferite categorii de salariaţi prin regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă sau fişa postului. Legea face parte din categoria legilor organice, a fost respinsă de Senat în 25 aprilie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune respingerea iniţiativei, întrucât potrivit prevederilor Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 4 noiembrie 2003, privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, adoptată în temeiul art. 137 alin. (2) din Tratatul Comunităţii Europene, sunt stabilite măsuri pentru îmbunătăţirea mediului de lucru, cu scopul de a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Astfel, timpul de lucru săptămânal trebuie să fie limitat prin dispoziţii legale de reglementare şi administrative sau prin convenţii colective, ori acorduri încheiate între partenerii sociali, iar durata medie a timpului de muncă pentru fiecare perioadă de 7 zile să nu depăşească 48 de ore. Totodată s-a apreciat că redefinirea noţiunii de repaus săptămânal este de natură a aduce atingere dreptului angajatorului de a organiza programul de lucru în acord cu activitatea desfăşurată, în condiţiile în care dispoziţiile art. 135 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 instituie o excepţie referitoare la munca în schimburi, respectiv se prevede că în cazul muncii în schimburi, repausul nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog, domnul... V-am văzut, domnule profesor, v-am văzut. (I se adresează domnului deputat Dumitru Oprea.)

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Eu cred că trebuie să punem în discuţie o chestiune procedurală şi care ţine şi de principii. Am avut şi ieri, şi astăzi, proiecte legislative din legislatura trecută. Unele chiar mai vechi. Am avut ieri un proiect din 2010, dintr-o guvernare anterioară. Ei bine, astăzi preluăm şi expunem argumente ale comisiilor din Legislativul trecut. Şi proiectul de faţă are raportul comisiei din 2016. Nici n-a mai fost parcurs de actualele comisii. De actualele comisii din actualul Legislativ. Prin urmare, eu mă întreb: nu este firesc să votăm în cunoştinţă de cauză? Mai ales în situaţii ca proiectul anterior... (Vociferări.) Proiectul anterior, cu învăţământul preşcolar, avea aviz favorabil de la Guvern. Ni se spune astăzi că a fost transpus într-o altă hotărâre a Guvernului. De acord, dar cât din ce s-a cuprins în proiectul respectiv a fost transpus? Adică mi se pare firesc să votăm în cunoştinţă de cauză, pe baza unor analize actualizate şi în deplin temei. De aceea, eu vă solicit, stimaţi colegi, să nu votăm pe bandă rulantă, ci pur şi simplu să reluăm, în dezbaterea actualelor comisii, aceste proiecte. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Îi reamintesc colegului meu, Marius Paşcan, că am avut, în istoria îndepărtată a legiferării, o propunere legislativă dinainte de 1989, privind statutul clădirii "Casa Poporului". Aceasta a fost procedura. Asta vreau să spun. Deci nu contează că... 2010 este foarte acum. Doi. Pe procedură. Dacă tot am ajuns aici, vă rugăm, apelaţi la stafful Camerei Deputaţilor, să vă dea faţă către sală şi să dea faţă sălii. Aţi pus aceste două ecrane cât cinematograful sătesc de pe vremuri şi zău că aveţi feţe plăcute. Şi Camera Deputaţilor, din partea cealaltă, are o altă faţă, dacă n-aţi pune cele două ecrane măreţe care să vă ascundă. Şi cu aceasta, îmi cer scuze. Revin la ceea ce se discută şi a fost prezentat şi de preşedintele Comisiei pentru muncă, domnul Solomon. Iar noi facem un apel, nu la politicieni, ci la antreprenori din toate domeniile, uniţi-vă! Pentru că de fapt este o libertate lăsată antreprenorilor, pe cadrul naţional şi pe cadrul european, când dumnealor, prin regulamente de ordine interioară, prin regulamente, prin contractul individual de muncă, pot să facă lucruri care să respecte toate legile, dar să le fie şi dumnealor în folos, şi angajaţilor. Nimeni nu vrea să ucidă oameni, ci se doreşte o libertate de gândire, astfel încât economiei europene şi româneşti să-i meargă mai bine. Noi nu vom fi de acord cu respingerea.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. Vot final.