18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 409/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Doamna Huncă.

Mihaela Huncă În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa PL-x 409 din 30 octombrie 2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere în fond Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat. Astfel, se propune ca, pe perioada organizării şi desfăşurării fazelor zonale/regionale ale competiţiilor sportive şcolare, organizate în cadrul Olimpiadelor Naţionale ale Sportului Şcolar sau în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, Ministerul Tineretului şi Sportului să pună la dispoziţia organizatorilor, gratuit, bazele şi instalaţiile sportive aflate în subordinea sa, cu obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 24 octombrie 2017. În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 şi 20 februarie 2018, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentul admis din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol, dezbateri generale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale sunt de acord cu modificarea art. 6 din Legea nr. 69/2000, este vorba de Legea educaţiei fizice şi sportului, pentru că această modificare aduce valoare adăugată sportului românesc, aşa cum cred că v-aţi dat seama, în sensul accesului liber şi gratuit al olimpicilor sportivi români în toate bazele sportive din această ţară. Ne-am dori ca în acest context să existe această posibilitate şi pe terenurile fiecărei şcoli din România. Să fie deschise, să avem posibilitatea ca sportul să se dezvolte în sensul sportului de masă, şi nu numai în sensul celor discutate astăzi aici. Este o propunere legislativă foarte importantă, fapt pentru care am susţinut-o în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, ca reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Şi colegii mei vor vota astăzi, în unanimitate, în favoarea acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Romanescu.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Deputaţii PNL vor vota pentru adoptarea acestui proiect de lege care facilitează organizarea şi desfăşurarea fazelor zonale şi naţionale ale competiţiilor sportive şcolare. Astfel, Ministerul Tineretului şi Sportului va putea pune la dispoziţia organizatorilor gratuit, bazele şi instalaţiile sportive din domeniul public şi privat al statului, Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi ale cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora. PNL susţine orice iniţiativă prin care este încurajată mişcarea sportivă şi prin care se iau măsuri pentru a încuraja implicarea copiilor şi tinerilor juniori în activităţi şi competiţii sportive, pentru stimularea interesului pentru practicarea în mod organizat a activităţilor de educaţie fizică şi sport, în vederea formării de performeri. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru adoptare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul ALDE va vota în favoarea acestei legi. Este bine-venită deschiderea bazelor sportive către toţi doritorii de a face sport din România. Este un lucru extraordinar. Vă doresc succes.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu?

Robert-Nicolae Turcescu Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota pentru acest proiect de lege, mai ales astăzi, într-o zi în care sunt emoţii foarte mari, apropo de alegerea noului preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Şi toţi candidaţii la FRF, după cum bine ştiţi, au spus că vor sprijini foarte mult grupele de juniori, de tineret. Să sperăm că le dăm o mână de ajutor şi cu acest proiect de lege. Deci vom vota pentru acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte felicitări, chestiuni? Nu. Dezbateri, ceva? La admise? La articole? Nu.