21 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 208/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 61. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, PL-x 208/2016. Iniţiatorii? Nu. Comisia pentru agricultură? Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 19 aprilie 2016. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizele favorabile de la Comisia pentru buget şi Comisia juridică. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. Şedinţa comisiei s-a ţinut în data de 20 septembrie 2016. La lucrările comisiei au participat 32 de deputaţi, din totalul de 33 de membri. A participat, de asemenea, secretarul de stat Daniel Botănoiu. S-a hotărât, cu majoritate de voturi, o singură abţinere, respingerea acestui proiect de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final. Sunt? Vă rog, domnule Tinel. Domnule Tinel, eu am întrebat şi am stat...

Tinel Gheorghe Aţi întrebat, dar nu ne vedeţi, domnule preşedinte. Şi secretarii sunt timizi, să ştiţi. De aceea nu... Dacă aţi da la o parte ecranele acelea, ne-aţi vedea. Vedeţi numai ce... vă interesează.

Petru Gabriel Vlase Dacă dumneavoastră aţi fi atent când întreb eu dacă sunt dezbateri generale şi nu să spuneţi după două minute, aş vedea.

Tinel Gheorghe Da. Păi, nu, eram cu mâna sus...

Petru Gabriel Vlase Lăsaţi ecranele, vă rog.

Tinel Gheorghe Păi, nu, dar vă incomodează, să ştiţi, şi culmea e... (Discuţii suprapuse.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vă rog... (Discuţii suprapuse.) Vă rog să interveniţi la dezbateri generale.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Păi, mai multă transparenţă...

Petru Gabriel Vlase Da...

Tinel Gheorghe ... şi vizibilitate vă cer.

Petru Gabriel Vlase Aveţi dreptate...

Tinel Gheorghe Proiectul acesta de act normativ, la momentul acela la care a fost iniţiat, propus, era corect sau a fost corect fundamentat, pentru că el venea să modifice un act normativ intrat în vigoare - Ordonanţa nr. 3 - în 2015, care obliga asociaţiile de producători agricoli, constituite în baza Legii nr. 26/2000, să se transforme în cooperative agricole sau grupuri de producători. Ce să-i faci? Are stânga aceasta o nostalgie extraordinară cu cooperativele acestea agricole de producţie. Nu te lasă până nu te înregimentezi, neam. Şi noi spuneam atunci, domnule, lăsaţi-le să funcţioneze. Spuneam în comisie. Şi eram de acord cu iniţiatorii că ar trebui lăsate asociaţiile acestea de producători să funcţioneze aşa cum s-au constituit ele, pentru că erau la început, încă nu prinseseră forma aceasta de finanţare, în aşa fel încât să se dezvolte. Când vii dintr-o dată şi spui: nu, te transformi în grup de producători, îi dai şi termen, dacă nu, nu primeşti subvenţie, e clar că apare acolo un talmeş-balmeş, nimeni nu mai ştie ce are de făcut. A venit Guvernul şi a spus: sub nicio formă, de la 1 ianuarie 2016, nimeni nu primeşte - deci după 2 ani de finanţare, 2014-2015 erau oricum pierduţi - nu primeşte subvenţie dacă nu se transformă în cooperativă agricolă. Ceea ce... eu întreb Guvernul, dar n-am pe cine să întreb: câte s-au transformat în cooperative agricole? Pentru că acesta era sen... Niciuna! În loc să lăsăm textul, că era corect, Guvernul greşise şi Parlamentul venea să îndrepte o greşeală, o eroare, a venit onor Guvernul şi a spus nu, voinţa noastră este aceasta. Şi eu cred că era corectă propunerea. Şi ar fi propunerea corectă şi acum. S-o rediscutăm, s-o întoarcem în comisie. Eu m-aşteptam ca domnul preşedinte al Comisiei pentru agricultură, care este şi el iniţiatorul acestui text de lege, să vină şi să spună, domnule, haideţi, s-o mai gândim o dată, s-o reîntoarcem în regim de urgenţă în comisie, s-o discutăm, pentru că nu e viabilă legislaţia pe care a adoptat-o Guvernul Ponta, atunci. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal se va abţine... la acest text de lege, pentru că noi spunem că ea ar fi trebuit mult aprofundată şi discutată. Nu produce efecte textul de lege care este în vigoare acum.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Iniţiativa legislativă merge la votul final.