13 februarie 2018 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii. Începem şedinţa de vot final în câteva minute. Secretarii de şedinţă, la prezidiu, vă rog. Vă rog, secretarul de la opoziţie! Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vă rog, vot test. Mulţumesc. Suntem în cvorum. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. La punctul 1 avem Proiectul de Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat şi vom face vot asupra acestui proiect de hotărâre. Potrivit art. 10 alin. (2) din Regulament: "Validarea sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi". Să înceapă votul. 240 de voturi pentru, un coleg care nu optează. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Avem, deci, validate cele două mandate de deputat de plen.

Petru Gabriel Vlase Continuăm. Punctul 2. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat. Vă rog, vot. 271 de voturi pentru, 3 colegi care nu optează. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog, vot. Unanimitate. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial. Comisiile - pentru drepturile omului şi pentru apărare - propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 275 de voturi pentru, un coleg care nu optează. Adoptat. Lege pentru... Domnul Vexler - explicarea votului.

Silviu Vexler Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat acestui proiect, adoptat în unanimitate, după cum am văzut. În 2018, deci anul acesta, se împlinesc 80 de ani de la adoptarea primelor legi antievreieşti din România. Cred că, prin adoptarea acestui proiect de lege, anul acesta, facem un act de dreptate, iar Parlamentul face un gest de demnitate faţă de aceşti oameni care s-au jertfit pentru România. Doar două gânduri foarte scurte. Sunt onorat, ca şi comunitatea pe care o reprezint, de faptul că acest proiect de lege a fost iniţiat, într-un gest simbolic, la fel - îndrăznesc să spun -, alături de ministrul apărării şi preşedintele Comisiei pentru apărare şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi trebuie să-i mulţumesc şi preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru încurajarea pe care a făcut-o în permanenţă pentru acest proiect. Ştiţi, cu toate bunele şi cu relele din istorie, evreii din România şi-au iubit întotdeauna ţara, au fost şi rămân în continuare loiali României. Două citate pe care aş vrea să le împărtăşesc cu dumneavoastră. Şi anume: "Cine a văzut, ca mine, cum au luptat şi au suferit soldaţii evrei alături de cei români în armata română, cum au fost răniţi şi ucişi ca ceilalţi, acela nu poate fi antisemit". Generalul Nicolae Petala, comandantul Corpului IV al armatei de atunci. Şi al doilea citat: "Stimăm şi iubim pe cetăţenii evrei, întrucât au contribuit la mărirea patriei şi şi-au făcut cu prisosinţă datoria, soldaţii evrei luptând în aprigele lupte cot la cot cu soldaţii români". Generalul Ioan Răşcanu, ministru de război. În numele Comunităţilor Evreieşti din România, vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase 5. Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisiile - pentru învăţământ şi pentru sănătate - propun adoptarea. Vă rog, vot. Unanimitate. Aprobată. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. Punctul 6. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun respingerea. Vă rog, vot. Unanimitate. Aprobată. 7. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. 273 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. 8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune respingerea. Vă rog să votaţi. 217 voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. 9. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul fiscal. Comisia pentru buget propune respingerea. Vă rog, vot. 274 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun respingerea. Vă rog să votaţi. 277 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 25 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Vă rog să votaţi. 272 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 12. Propunerea legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării din fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile. Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Vă rog să votaţi. 191 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, 29 de abţineri, un coleg care nu optează. Adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Vă rog, vot. 245 de voturi pentru, 30 de abţineri, un coleg care nu optează. Adoptată. 14. Proiectul de Lege pentru completarea art. 230 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Vă rog, vot. 243 de voturi pentru, un vot împotrivă, 34 de abţineri. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. Punctul 15. Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Se consideră adoptată, pentru că a ieşit din termen; a trecut tacit. Márton Árpád? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Iată-ne iarăşi într-o situaţie când a trecut un proiect de lege cu aprobare tacită, cu raport de respingere. O observaţie. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Majoritatea acestor legi trec prin Comisia pentru învăţământ. O observaţie procedurală. Conform regulamentului nostru, după dezbaterea legilor, ele pot fi votate şi într-o şedinţă de vot final - aşa prevede regulamentul. Ca atare, orice lege poate fi votată şi imediat după ce s-a dezbătut şi votat pe articole. Şi propun ca să organizăm, în asemenea situaţii, astfel Camera Deputaţilor, că dacă avem o astfel de lege, cu raport de respingere care în ziua respectivă ar trebui să fie votată, să nu treacă tacit, să o supunem votului, să venim în cvorumul necesar pentru un astfel de vot. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnule vicelider, puteaţi să faceţi propunerea ieri, în timpul şedinţei. (Vociferări.) 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vă rog, vot. 278 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate propun respingerea proiectului de lege. Vă rog, vot. 275 de voturi pentru, 5 abţineri, un coleg care nu optează. A fost adoptată. În încheiere, avem votul final privind desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. Înainte de a începe exprimarea votului secret cu buletine, conform art. 123 alin. (7) din Regulament, Comisia de numărare trebuie constituită, cu câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar şi această comisie va fi asistată de secretarii de şedinţă. Invit liderii să facă propuneri. Domnul Suciu?

Vasile-Daniel Suciu Grupul PSD îl propune pe domnul Tudor Ciuhodaru.

Petru Gabriel Vlase Doamna Turcan? Grupul PNL, domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Grupul PNL îl propune pe domnul deputat Pavel Popescu.

Petru Gabriel Vlase Grupul USR, domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Grupul USR îl propune pe domnul Vlad Duruş.

Petru Gabriel Vlase Vlad...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Vlad Duruş.

Petru Gabriel Vlase Duruş. Domnul Korodi Attila, Grupul UDMR.

Attila Korodi Grupul UDMR îl propune pe domnul Kulcsár-Terza József.

Petru Gabriel Vlase N-am înţeles nimic. (Râsete.) Domnul Varujan Vosganian.

Marian-Gheorghe Cucşa Din partea Grupului ALDE, domnul deputat Marius Surgent.

Petru Gabriel Vlase Grupul PMP. Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Din partea Grupului PMP, domnul deputat Petru Movilă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol, Grupul minorităţilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Ghera Slobodan, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot, vă rog. 216 voturi pentru. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată componenţa Comisiei de numărare. Reamintesc prevederile art. 128 alin. (3) din Regulament: "Deputatul votează «pentru», lăsând neatinse pe buletinul de vot numele şi prenumele persoanei propuse; el votează «contra», tăind numele şi prenumele persoanei propuse". Invit chestorii la locul destinat pentru înmânarea buletinelor. Dau cuvântul domnului secretar Mircea Drăghici, pentru a da citire listei deputaţilor.

Mircea-Gheorghe Drăghici Începem cu membrii Guvernului. Graţiela Leocadia Gavrilescu Viorel Ştefan prezent Ana Birchall prezentă Lia Olguţa Vasilescu prezentă Dănuţ Andruşcă Anton Anton prezent Lucian Şova prezent Rovana Plumb prezentă Ioana Bran prezentă Natalia-Elena Intotero prezentă Achiţei Vasile-Cristian Adnagi Slavoliub prezent Alexe Costel prezent Ambrus Izabella-Agnes prezentă Anastase Roberta Alma prezentă Andrei Alexandru-Ioan Andronache Gabriel prezent Antal István-János prezent Apjok Norbert Ardelean Ben-Oni prezent Avram Constantin prezent Axinte Vasile prezent Babuş Radu prezent Balan Ioan Balint Liviu-Ioan prezent Banias Mircea Marius prezent Barna Ilie Dan prezent Băişanu Ştefan-Alexandru prezent Bălănescu Alexandru prezent Bănicioiu Nicolae este în concediu Bârlădeanu Dragoş-Petruţ prezent Bejinariu Eugen prezent Bende Sándor prezent Benedek Zacharie prezent Benga Tudor-Vlad prezent Benkő Erika prezentă Bica Dănuţ prezent Bichineţ Corneliu prezent Biró Rozália-Ibolya prezentă Biro Zsolt-Istvan prezent Bîzgan-Gayral Oana-Mioara prezentă Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă Boboc Valentin Gabriel prezent Bode Lucian Nicolae Bodea Marius prezent Bogaciu Alexandra-Corina prezentă Bogdan Gheorghe-Dănuţ prezent Bontea Vlad prezent Boroianu Aurel-Robert Borza Remus-Adrian prezent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent Botez Mihai-Cătălin prezent Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă Bran Ioana am spus, prezentă Bucura-Oprescu Simona prezentă Budăi Marius-Constantin prezent Buican Cristian prezent Buicu Corneliu-Florin prezent Bulai Iulian prezent Bumb Sorin-Ioan prezent Burciu Cristina prezentă Calista Mara-Daniela prezentă Calotă Florică Ică prezent Căciulă Aurel prezent Călin Ion prezent Căprar Dorel-Gheorghe absent Căruceru Aida-Cristina prezentă Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă Cherecheş Florica prezentă Cherecheş Viorica prezentă Chichirău Cosette-Paula prezentă Chiriac Viorel prezent Ciocan Dan prezent Ciofu Tamara-Dorina prezentă Ciolacu Ion-Marcel prezent Ciuhodaru Tudor prezent Cîmpeanu Sorin Mihai Cîtea Vasile prezent Cobuz Maricela prezentă Cocoş Vasile prezent Codreanu Constantin prezent Coliu Doru-Petrişor prezent Constantin Daniel absent Cosma Andreea absentă Cosma Lavinia-Corina absentă Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent Cristache Cătălin prezent Csép Éva-Andrea prezentă Csokany Petronela-Mihaela prezentă Csoma Botond prezent Cuc Alexandru-Răzvan prezent Cucşa Marian-Gheorghe prezent Culeafă Mihai prezent Cupă Ion prezent Cupşa Ioan absent Dan Nicuşor Daniel prezent Dehelean Silviu prezent Dinu Cristina-Elena prezentă Dîrzu Ioan prezent Dobre Mircea-Titus prezent Dobre Victor Paul prezent Dobrică Ionela Viorela prezentă Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae prezent Dobrovie Matei-Adrian absent Dohotaru Adrian-Octavian absent Dragnea Nicolae-Liviu Drăghici Mircea-Gheorghe prezent Drulă Cătălin prezent Dumitrache Ileana Cristina prezentă Dunava Costel Neculai prezent Durbacă Eugen absent Duruş Vlad-Emanuel prezent Erdei Dolóczki István prezent Farago Petru prezent Fădor Angelica Firczak Iulius Marian Florea Damian prezent Florea Oana-Consuela prezentă Floroiu Ionel prezent Furic Iarco prezent Furtună Mirela prezentă Ganţ Ovidiu Victor prezent Gavrilă Camelia prezentă Gavriliţă Bianca-Miruna prezentă Găină Mihăiţă prezent Georgescu Nicolae prezent Gerea Andrei Dominic prezent Gheorghe Andrei Daniel prezent Gheorghe Tinel prezent Gheorghiu Bogdan prezent Ghera Giureci-Slobodan prezent Gherman Dumitru prezent Ghilea Găvrilă prezent Ghinea Cristian prezent Gilia Claudia prezentă Giugea Nicolae prezent Goga Octavian prezent Grosaru Andi-Gabriel prezent Gudu Vasile prezent Halici Nicuşor prezent Havrici Emanuel-Iuliu prezent Heiuş Lucian-Ovidiu prezent Holban Georgeta-Carmen prezentă Huncă Mihaela prezentă Huţucă Bogdan-Iulian absent Iancu Iulian prezent Iancu Marius-Ionel prezent Ibram Iusein prezent Iftimie Neculai prezent Ignat Miron prezent Ilişanu Claudiu-Augustin prezent Ion Stelian-Cristian Ionescu George prezent Ioniţă Antoneta prezent Iordache Florin prezent Itu Cornel prezent Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă Jivan Luminiţa-Maria prezentă Kelemen Hunor prezent Korodi Attila prezent Kulcsár-Terza József-György prezent Lazăr Sorin prezent Leoreanu Laurenţiu-Dan prezent Longher Victoria prezentă Lovin Dumitru prezent Lungu Tudoriţa prezentă Lupaşcu Costel prezent Lupescu Dumitru prezent Macovei Silviu Nicu prezent Magyar Loránd-Bálint prezent Manole Petre-Florin prezent Mareş Mara prezentă Marica Petru-Sorin prezent Márton Árpád-Francisc prezent Matei Călin-Vasile-Andrei prezent Mărgărit Mitică-Marius prezent Meiroşu Marilena-Emilia prezentă Mihalescul Dumitru prezent Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă Mînzatu Roxana prezentă Moagher Laura-Mihaela prezentă Mocanu Adrian a votat Mocioalcă Ion prezent Mohaci Mihai prezent Moldovan Sorin-Dan prezent Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent Movilă Petru prezent Muşoiu Ştefan prezent Nasra Gabriel-Horia prezent Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent Neagu Nicolae absent Neaţă Eugen prezent Nechifor Cătălin-Ioan prezent Nicoară Romeo Florin prezent Nicolae Andrei prezent Nicolicea Eugen prezent Nistor Laurenţiu prezent Niţă Mihai prezent Niţă Nicu prezent Nosa Iuliu prezent Olar Corneliu prezent Olteanu Daniel Oprea Dumitru concediu medical Oprişcan Mihai Doru prezent Oros Nechita-Adrian Oteşanu Daniela prezentă Palăr Ionel prezent Pambuccian Varujan Pană Adriana-Doina a fost Paraschiv Rodica Paşcan Emil-Marius absent Pau Radu-Adrian prezent Păle Dănuţ prezent Petcu Toma-Florin Petrea Gabriel prezent Petreţchi Nicolae-Miroslav prezent Petric Octavian prezent Pirtea Marilen-Gabriel Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent Pleşoianu Liviu Ioan Adrian prezent Plumb Rovana am spus-o Ponta Victor-Viorel absent Pop Andrei prezent Pop Georgian prezent Pop Tudor Rareş prezent Popa Florin prezent Popa Mihai Valentin prezent Popa Ştefan-Ovidiu prezent Popescu Mariana-Venera prezentă Popescu Nicolae-Daniel prezent Popescu Pavel Popescu Virgil-Daniel prezent Preda Cezar-Florin prezent Predoiu Marian-Cătălin absent Presură Alexandra prezentă Prisnel Adrian-Claudiu Prişcă Răzvan Sorin prezent Prună Cristina-Mădălina prezentă Radu Anişoara prezentă Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent Raeţchi Ovidiu Alexandru prezent Răcuci Claudiu-Vasile absent Rădulescu Alexandru absent Rădulescu Cătălin-Marian prezent Rădulescu Dan-Răzvan prezent Răduţ Violeta prezentă Rodeanu Bogdan-Ionel prezent Roman Florin-Claudiu prezent Roman Ioan Sorin prezent Romanescu Cristinel prezent Roşca Lucreţia prezentă Rotaru Alexandru prezent Rotaru Răzvan-Ilie prezent Săftoiu Ana Adriana prezentă Sămărtinean Cornel-Mircea Schelean-Şomfelean Valeria-Diana prezentă Sebestyén Csaba-István prezent Sefer Cristian-George prezent Seidler Cristian-Gabriel prezent Seres Dénes prezent Sighiartău Robert-Ionatan prezent Simion Lucian-Eduard prezent Simionca Ionuţ prezent Simonis Alfred-Robert prezent Sitterli Ovidiu-Ioan prezent Socotar Gheorghe-Dinu prezent Solomon Adrian Spânu Ion prezent Stamatian Vasile-Florin prezent Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent Stancu Florinel prezent Stativă Irinel Ioan prezent Stănescu Alexandru prezent Steriu Valeriu-Andrei prezent Stoica Bogdan-Alin prezent Stroe Ionuţ-Marian prezent Suciu Matei prezent Suciu Vasile-Daniel prezent Surgent Marius-Gheorghe prezent Szabó Ödön prezent Şarapatin Elvira prezentă Şerban Ciprian-Constantin Şimon Gheorghe prezent Şişcu George prezent Şotcan Theodora prezentă Şovăială Constantin prezent Ştefan Corneliu prezent Ştefan Ion prezent Ştefănescu Eliza-Mădălina prezentă Ştirbu Gigel-Sorinel prezent Tabugan Ion Tănăsescu Alina-Elena prezentă Teiş Alina prezentă Terea Ioan prezent Tîlvăr Angel prezent Todor Adrian prezent Todoran Adrian-Mihăiţă prezent Toma Ilie prezent Tomac Eugen Trăilă Cristina prezentă Tripa Florin-Dan prezent Tudor Beatrice prezentă Tudose Mihai prezent Turcan Raluca absentă Turcescu Robert-Nicolae prezent Tuşa Adriana Diana Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent Ursu Răzvan-Ion prezent Varga Glad-Aurel prezent Varga Vasile prezent Vasile Daniel prezent Vasilică Radu Costin Vass Levente prezent Văcaru Alin Vasile Velcea Nicolae prezent Vexler Silviu prezent Vişan George-Gabriel prezent Vîlceanu Dan prezent Vîrză Mihăiţă prezent Vlad Sergiu Cosmin prezent Vlase Petru Gabriel prezent Vlăducă Oana-Silvia prezentă Voicu Mihai Alexandru Vosganian Varujan prezent Vrăjitoru Sorinel-Marian prezent Weber Mihai prezent Zainea Cornel prezent Zamfira Constantin-Cătălin prezent Zisopol Dragoş Gabriel prezent Podaşcă Gabriela-Maria prezentă Stan Viorel prezent

Petru Gabriel Vlase Rog membrii Comisiei de numărare şi secretarii de şedinţă, la sala Biroului permanent pentru constatarea rezultatului votului şi încheierea procesului-verbal, după care ne întoarcem în sală. - După o scurtă pauză -

Petru Gabriel Vlase Reluăm. Vă rog, domnule deputat, citiţi procesul-verbal.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia de numărare şi validare a voturilor, asistată de secretarii şedinţei de astăzi, în urma verificării şi numărării voturilor exprimate de către deputaţi, prin vot secret, cu buletine de vot, asupra propunerilor de desemnare a reprezentanţilor Camerei Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie, a constatat următoarele: După verificarea şi numărarea voturilor, pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: Domnul deputat Călin Ion, membru titular: Doamna deputat Paraschiv Rodica, membru supleant: Potrivit rezultatului votului, a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea reprezentanţilor Camerei Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Conform rezultatului, cei doi candidaţi propuşi au fost desemnaţi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. Declar închisă şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,03.