19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 123/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; în procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 123/2017 din 13 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 care reglementează statutul special al funcţiei publice specifice de inspector social, respectiv atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi ale inspectorului social, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia. Totodată, modifică acte normative subsecvente în ceea ce priveşte creşterea plafoanelor amenzilor aplicate pentru contravenţiile constatate de inspectorii sociali în acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, în vederea reglementării unor aspecte ce ţin de desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în special, privind reducerea erorilor, fraudei, abuzului şi neglijenţei în domeniul protecţiei sociale. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 8 februarie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Stanciu. Procedură... vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! Nu ştiu dacă am observat eu bine, dar cred că aţi sărit peste un punct de pe ordinea de zi, Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului. Aţi spus că nu este nimeni în sală din comisie, dar este, iar raportul este venit. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Andrei... Domnul Oprea. Mă scuzaţi... vă rog.

Dumitru Oprea Este vorba de PL-x 123... încă. În Comisia pentru muncă a fost aprobarea propunerii respective privind Ordonanţa nr. 82/2016, prin care, alături de funcţionarul public tradiţional, se creează un alt tip de funcţionar public, cel care vizează inspecţia socială. Probabil că mulţi colegi, dacă ar mai fi şi atenţi, ar trage o concluzie, că, fiind o ordonanţă de urgenţă, a produs efecte. Ca parlamentar, cred că fiecare dintre noi ar putea să întrebe ce efecte a produs până acum. Noi, în Comisia pentru muncă, am dat votul pentru. Era normal. Dar văzând tipurile de activităţi care sunt realizate de inspectorul social, multe dintre ele sunt foarte provocatoare: reducerea fraudei, abuz şi neglijenţă în domeniul protecţiei sociale, instituţii, colaborări cu organisme internaţionale. Chiar că ar provoca o curiozitate naturală a noastră, până acum ce anume s-a constatat şi care ar fi cazurile deosebite. Există, prin propunerea respectivă, la un art. 14, începând cu anul 2017 - cred că este o noutate pentru mulţi dintre colegii noştri - ziua de 20 februarie a fiecărui an se declară "ziua inspecţiei sociale". Vă amintiţi cum aţi sărbătorit-o în februarie trecut, da? Nu-i loc de a fi caustic, dar cred că şi unele legi sunt atât de importante, pe cât le vedem noi şi încercăm să vedem efectele produse de ele. O astfel de lege este deosebit de importantă, fiindcă a declanşat un întreg lanţ, inclusiv de desfundare a unor canale de finanţare, la nivelul anului 2017. Pentru aceasta, Partidul Naţional Liberal, cu convingere, este pentru un vot favorabil.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii aici, la dezbateri? Nu. La articole? Nu. Mă întorc la punctul 25. Avem comisia, în sfârşit.