11 octombrie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Facem un vot de control? Vă rog, vot. 225, prezenţi. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii; PL-x 77/2017. Comisia pentru cultură propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 250 de voturi pentru, 3 colegi care nu votează. Adoptat. Vă rog, domnule Olar, explicarea votului.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să mulţumesc tuturor colegilor pentru vot. A fost de data asta un vot patriotic, şi nu politic. Şi vreau să completez, deşi s-a vorbit foarte frumos la adresa Brătienilor, aici - şi doamna Simona, şi domnul deputat - să completez că Brătienii au avut un rol foarte important şi în ceea ce priveşte... în salvarea bisericuţei din Albac, în anul 1907, când Brătienii, pe cheltuiala lor, au adus bisericuţa la Florica. Au fost nişte eforturi atunci, pentru că ştiţi cu toţii, bisericile din Ardeal erau aprinse, erau jefuite. S-a desfăcut bisericuţa, s-a dus pe Arieş, cu pluta, cu carul cu boi, s-a adus din Câmpia Turzii până la Florica şi s-a construit. Şi vreau să spun nişte versuri pe care le-a scris Goga, despre bisericuţa din Albac: "Bisericuţă din Albac, Tu eşti al vremurilor semn, Tot bietul nostru plâns sărac E-nchis în trupul tău de lemn". Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. (Aplauze.) Şi vă felicit.

Petru Gabriel Vlase Domnul Stanciu-Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua, domnule preşedinte. Vă mulţumesc pentru cuvânt. În formă de protest, simbolic, pentru modul în care aţi condus şedinţa, nepermiţând colegului meu, Ion Stelian, să ia cuvântul, astăzi vom explica votul la fiecare proiect de lege. Pentru acest proiect de lege, în special, grupul parlamentar a votat pentru, ţinând cont de valoarea istorică a acestui imobil. Apreciez foarte mult poezia recitată de colegul meu. Şi ne auzim în câteva minute.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu Distinşi colegi, Onorată asistenţă, Este un moment important pentru fiecare dintre noi, fiindcă rareori, în plenul Camerei Deputaţilor, adoptăm un act normativ cu unanimitate. Această Lege pentru achiziţionarea "Vilei Florica" de la Ştefăneşti, de către Ministerul Culturii, care să rămână în patrimoniul naţional şi să fie administrată de Consiliul Judeţean Argeş, pentru a-şi continua activitatea ca centru cultural, a fost astăzi aprobată cu unanimitate de voturi. Ceea ce arată o dată în plus că pe proiecte mari, în slujba idealurilor mari, fiecare dintre noi, indiferent de apartenenţa politică, avem puterea şi avem, până la urmă, posibilitatea să ne unim şi să reuşim să aprobăm astfel de proiecte. Vreau să vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, fie că vorbim de cei din comisiile de specialitate, şi în special celor din Comisia pentru cultură, care au venit cu un raport de adoptare a acestui act normativ, dar fiecăruia dintre dumneavoastră, ca reprezentanţi ai grupurilor politice, care, şi acum, şi mai devreme, aţi susţinut acest act normativ. Sunt unul dintre iniţiatori, fiindcă noi, echipa de parlamentari ai PSD Argeş am iniţiat acest act normativ, considerând că "Vila Florica" este un simbol pentru judeţul Argeş, dar mai ales un simbol pentru România. Fiindcă la "Florica" au trăit şi au lucrat, în folosul naţiunii române, trei generaţii de prim-miniştri. Primii doi - Ion Brătianu şi Ionel Brătianu - sunt cei care au avut contribuţii majore la fondarea României moderne. Ion Brătianu a contribuit în special la momentul 1877 - Războiul de Independenţă; Ionel Brătianu - la toate cele necesare precursoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Prin urmare, fiindcă suntem în apropiere de Centenar şi fiindcă fiecare dintre noi, pe lângă faptul că suntem oameni politici, ne dorim să fim oameni de stat, în interesul şi în folosul naţiei române, cred că adoptarea acestui act normativ este o dovadă în plus că putem. Vă mulţumesc. Şi sper să continuăm acest demers început împreună. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul... domnul Gerea.

Andrei Dominic Gerea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau şi eu să salut adoptarea acestui act şi faptul că prin această iniţiativă, îmbrăţişată de către toţi, dumneavoastră, colegii mei, "Vila Florica" este salvată şi dată, redată pe de-a-ntregul istoriei acestei ţări. Este o iniţiativă la care s-a muncit, aş putea spune - dincolo de partea aceasta legislativă - ani buni. Tot s-a încercat securizarea "Vilei Florica", din punct de vedere administrativ, în aşa fel încât să nu aibă soarta altor monumente emblematice pentru istoria României, adică să dispară. Iată că a revenit această cinste, aş putea spune, unui guvern social-liberal. Foarte bine că s-a întâmplat acest lucru, foarte bine că au fost alocaţi banii, foarte bine că s-a înţeles importanţa acestui punct din istoria României. Salut totodată munca depusă la Comisia pentru cultură. Şi este, dacă vreţi, aşa cum a zis şi colega mea, Simona Bucura-Oprescu, un exemplu pe care aş vrea să-l revăd, de multe ori, aici, în Parlament. Atunci când este vorba de valorile acestei ţări, să putem să ne dăm cu toţii mâna şi să ieşim din nota politicianistă care, din păcate, domină de prea multă vreme dezbaterile din Parlamentul României. Vă mulţumesc încă o dată. Şi numai bine! Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul... domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu am crescut lângă "Vila Florica" şi cu "Vila Florica". Pentru că şi părinţii mei locuiesc şi astăzi la un kilometru jumătate - doi, de "Vila Florica". Şi am văzut acest loc, de-a lungul timpului, şi înainte de 1989, şi după 1989. Cineva a spus mai devreme despre chermezele comuniştilor înainte de 1989, la "Vila Florica". Eu vă spun şi despre chermezele de după 1989, tot la "Vila Florica". Pentru că multă vreme această vilă a fost folosită în fel şi chip. Şi nu vreau să detaliez, că intrăm în alte lucruri. Dar vreau vă spun câteva chestiuni. Sigur că e minunat ce s-a întâmplat acum; se creează un precedent. Şi dacă tot vorbim despre zona aceea, am să vă mai spun despre un loc extrem de important, aflat, cum ziceam, la un kilometru şi jumătate de "Vila Florica". Este vorba de casa în care a locuit, a creat şi e vorba şi de locul în care a fost îngropat, pentru o scurtă perioadă de timp, cel mai mare, cel mai modern, cel mai mare, cred eu, autor de romane moderne din România. Este vorba de Liviu Rebreanu. Vă invit, cu drag, şi vă dau şi o ţuică de Piteşti, dacă veniţi în zona aceea, când vreţi dumneavoastră, să vedeţi în ce hal - subliniez, în ce hal - arată, la această oră, în comuna Valea Mare, la un kilometru şi jumătate de "Vila Florica", casa în care a creat, a locuit, a muncit - că era şi proprietar de pământuri - Liviu Rebreanu. E aceeaşi situaţie, dragi colegi. Casa a fost revendicată de moştenitori. Încearcă s-o vândă, din câte ştiu eu, sau poate nu. Dar, în orice caz, e o ruşine naţională că o astfel de casă mai are puţin şi se dărâmă. Vă spun din nou. Am crescut în zona aceea, am văzut şi "Vila Florica", de nenumărate ori, dar am văzut şi Casa memorială a lui Liviu Rebreanu, care e într-o stare de degradare teribilă. Şi îi provoc pe colegii mei argeşeni, care au luat cuvântul astăzi - şi domnul Gerea, şi doamna care locuieşte la Ştefăneşti, de la PSD, şi e aleasă acolo - să depună acelaşi... sau să depunem împreună acelaşi efort, pentru a salva şi această Casă memorială "Liviu Rebreanu". Închei, spunând că mi-aş dori ca la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare să se întâmple minunea şi cu Casa memorială Rebreanu. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; lege ordinară. Vă rog... Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Vot. 263 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. 3. ... Domnul Stanciu? Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Aşa cum am spus, din cauza modului în care aţi condus şedinţa din plen... (Vociferări.) ... şi nu aţi permis colegului meu să ia cuvântul pe amendamente, Grupul USR protestează. Vă mulţumesc. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Deci, vă rog să explicaţi votul. În aceste circumstanţe, nu vă voi mai da cuvântul, dacă nu explicaţi votul. 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017. Comisia pentru industrii propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 272 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 198 de voturi pentru, 58 de voturi împotrivă, 22 de abţineri. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970. Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Vă rog să votaţi. Cu un vot împotrivă, legea a fost adoptată. 6. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001. Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. Legi organice. Adoptări. 8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptată. 9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 534 din 12 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 25 iulie 2017. Comisia juridică şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 181 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 83 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Domnul Stelian, explicarea votului.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. În mod normal, o asemenea cerere ar fi trebuit să fie votată în unanimitate, pentru că e vorba de punerea în acord a unei propuneri legislative cu o decizie a Curţii Constituţionale. Numai că această punere în acord nu a fost făcută conform acelei Decizii a Curţii Constituţionale, nr. 534 din 2017. Şi am să vă explic pe scurt de ce. Decizia Curţii Constituţionale a spus că nu poţi interzice unui membru al unui partid politic să facă parte din consiliile de administraţie ale Societăţilor Române de Radiodifuziune şi Televiziune. Însă ce nu a spus - nu a spus că membrii organelor de conducere nu pot face parte din aceste organisme, din aceste consilii de administraţie. Amendamentul pe care îl propusesem noi era în spiritul expunerii de motive semnate de 67 de parlamentari - PSD... chiar PSD, iată că nu era o dispută politică aici, era o chestiune care ţinea de limitarea influenţei politice asupra modului în care se fac alegerile acestor consilii de administraţie. Aşadar, propuneam ca incompatibilitatea să rămână, nu să fie eliminată, aşa cum s-a făcut acum, şi ea să se refere doar la membrii organelor de conducere, ale partidelor şi ale sindicatelor. Este o mare greşeală care s-a făcut acum şi este regretabil că nu ne-aţi dat posibilitatea să dezbatem, să discutăm şi să votăm în cunoştinţă de cauză, înainte de a se lua o decizie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Vă mulţumesc şi eu, domnule Stelian. Vă rog. Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Simt nevoia să fiu solidar cu dumneavoastră, deşi astăzi n-aţi avut dreptate. Colegii de la USR chiar ştiu ce spun. E drept, de puţine ori. (Râsete.) Acum, am văzut doi oameni, pe care trebuie să-i recunoaştem, prim-ministrul şi Liviu Dragnea, coborând printre noi. Platon aşa spunea în "Republica": "Am coborât în Pireu". În sensul de a veni din Atena în port. Eu mă bucur că sunteţi aici şi că aţi venit amândoi, pentru că daţi un semnal. Liviu Dragnea, noi am lucrat patru ani la UNCJR. În momente de balans, trebuie să dai dovadă de inteligenţă. Iar Corneliu Bichineţ de la Vaslui vă spune direct: ţine minte... (Râsete.)... trei cuvinte: nu te pune cu Terente! (Râsete.) Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Rumoare.) 10. Ultimul punct al ordinii de vot final, ordinii de zi a sesiunii de vot final este moţiunea simplă iniţiată de 102 deputaţi. Vă rog să votaţi. 97 de voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 19 abţineri, 10 colegi care nu votează. Moţiunea a fost respinsă. Vă mulţumesc. Continuăm cu plenul comun, la 13,00. Membrii Biroului permanent, la sala de Birou permanent, vă rog. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,14.