19 septembrie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Într-un minut facem vot de control. Vot de control. Vă rog să votaţi. Din sală : Nu merge! Din sală : Nu merge!

Petru Gabriel Vlase Reluăm votul. Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi loc în bănci, pregătim votul de control. Vă rog, vot de control. 235. Vă mulţumesc. Capitolul I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog, vot. 246 de voturi pentru, 5 colegi care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Comisiile pentru buget şi pentru muncă propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 230 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. Comisiile pentru buget şi pentru muncă propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog, vot. 234 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vot, vă rog. 262 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 262 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 5. Proiectul de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vă rog să votaţi. 192 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Propunerea legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile, pentru a reduce riscurile de otrăvire... Domnule Codreanu, vă rog. Explicarea votului la punctul 5. Nu v-aţi înscris la cuvânt. Nu v-am văzut.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Parafrazându-i pe francezi cu al lor noblesse oblige , în cazul acestui proiect de lege, statutul mă obligă pe mine, ca parlamentar de diaspora şi ca preşedinte de comisie, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, să votez împotriva respingerii acestui proiect de lege. Acelaşi lucru este valabil pentru întregul Grup al Partidului Mişcarea Populară, pentru că noi considerăm că orice acţiune care vine în sprijinul românilor aflaţi în afara României, al cetăţenilor români aflaţi în afara României, trebuie să fie susţinută, chiar dacă suntem conştienţi şi de deficienţele legislative care au fost semnalate în rapoartele aferente ale acestui proiect de lege, chiar dacă suntem conştienţi că este o soluţie de avarie, nu este o soluţie de lungă durată. Şi, dacă este să vorbim despre soluţii de lungă durată, vreau să vă aduc aminte despre un proiect de lege pe care o bună parte dintre dumneavoastră, distinşi colegi, l-aţi susţinut la finalul sesiunii parlamentare precedente, mai exact 108 parlamentari, inclusiv miniştri în actualul Guvern Tudose, inclusiv vicepremierul Ciolacu pe care l-am văzut alături de noi - este vorba despre mărirea valabilităţii paşapoartelor de la 5 la 10 ani. Şi m-am bucurat în luna august să văd că doamna ministru Carmen Dan a preluat această iniţiativă şi a vorbit despre transformarea ei într-o Hotărâre de Guvern. Aşteptăm cu mare interes, noi, Partidul Mişcarea Populară, ca această promisiune să devină realitate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. 6. Propunerea legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire. Comisia pentru industrii propune respingerea propunerii legislative. Vă rog, vot. 251 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, două abţineri. Adoptată. 7. Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti. Comisia pentru apărare propune respingerea. Vot, vă rog. 191 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Adoptată. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog să votaţi. Adoptată cu o abţinere. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Comisiile pentru industrii şi administraţie propun respingerea. Vot, vă rog. 255 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, două abţineri. Adoptată. 10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. Cu două voturi împotrivă, adoptată. 11. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. Cu două voturi împotrivă, adoptată. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. 260 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. Cu un vot împotrivă, adoptată. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune respingerea. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptată. 15. Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie propun respingerea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptată. 16. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie propun respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptată. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea farmaciei nr. 266/2008. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Vot, vă rog. 268 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisiile pentru învăţământ şi pentru muncă propun adoptarea legii. Vă rog, vot. 248 de voturi pentru, 26 de abţineri. Adoptată. 19. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea. Vot. 279 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi un coleg care nu a votat. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 20. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă rog. 189 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă, 12 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Domnul Botez, explicarea votului.

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Avem pe masă propunerea de a majora alocaţiile pentru copii. Sigur că ne-am dori acest lucru, cu toţii ne dorim ca ai noştri copii să beneficieze de nişte alocaţii majorate. Dar haideţi să fim responsabili faţă de bugetul pe care îl administrăm şi haideţi să fim cu băgare de seamă la modul cum aceşti bani sunt cheltuiţi şi să ne asigurăm că banii ajung într-adevăr la copiii noştri pentru rechizite, pentru haine, pentru alimente şi pentru tot ceea ce au nevoie. USR va veni cu o propunere care va reglementa aceste lucruri. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Şi eu vă mulţumesc. Doamna Turcan, explicarea votului.

Raluca Turcan Aceasta este o iniţiativă a Partidului Naţional Liberal, de creştere a alocaţiei pentru copii. Faptul că în momentul de faţă colectările la buget sunt slabe, investiţiile străine sunt la un nivel apocaliptic, aş spune - şi nu este un cuvânt exagerat - faptul că la fonduri europene am reuşit extraordinara performanţă de creştere, de la 0,04 la 0,05 - nu înseamnă că alocaţiile pentru copii trebuie să rămână la un nivel la care, pentru foarte multe familii care doresc să-şi educe copiii şi să le ofere o şansă în viaţă trebuie să rămână la acest nivel. Această măsură este doar un pas într-un set de măsuri, absolut necesare, pentru a răspunde la o serie de probleme grave cu care se confruntă România astăzi, dar cu care se va confrunta, în special, peste 5 ani. Avem sisteme de educaţie care, teoretic, sunt gratuite. De asemenea, sănătatea este teoretic gratuită. În condiţiile în care natalitatea este în scădere, creşte speranţa de viaţă, avem mai mulţi pensionari, raportat la numărul persoanelor active. Colectările la buget sunt, aşa cum am spus, în scădere faţă de cele previzionate. Pentru această stare de fapt, trebuie să ne gândim la ce va oferi România peste 5 ani în privinţa sistemelor de asistenţă socială şi a sistemelor gratuite. Educaţia, aşa cum am spus, este în momentul de faţă la o cotă de avarie şi multe investiţii care se fac în educaţie sunt lăsate la o parte...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi!

Raluca Turcan ... şi banii sunt irosiţi. Pentru aceasta, trebuie ca alocaţiile să crească la un nivel care să stimuleze natalitatea, să fie legate de prezenţa copiilor la şcoală, legate de stimularea părinţilor de a se întoarce în câmpul muncii, pentru a plăti taxe şi impozite mai multe la stat, care să fie colectate într-un mod judicios, şi statul, cu adevărat, să poată să sprijine sisteme vitale pentru existenţa societăţii noastre.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Vă chem să reflectaţi serios şi temeinic la o problemă care ne va măcina peste 5 sau 7 ani. Unde putem ajunge cu acest dispreţ care există în momentul de faţă pentru o educaţie de calitate, pentru servicii medicale de calitate, pentru investiţii durabile care să-ţi permită şi salarii sustenabile...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat.

Raluca Turcan Vrem cu toţii salarii mari, dar trebuie să fie şi sustenabile. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Mărturisesc că sunt tulburat să văd câtă ipocrizie există în discursul unora dintre colegi. Am văzut, ceva mai devreme, un coleg care susţinea, de dragul copiilor, şi spunea că este nevoie... într-adevăr... copiii noştri să aibă de toate, dar în acelaşi timp trebuie să ne gândim cu mare grijă la bugetul de stat. Asta este chiar o ipocrizie. Pe de altă parte, trebuie făcută o corecţie necesară. Alocaţia nu este un drept al părinţilor, şi nu este nici pentru a creşte natalitatea şi nici pentru a întoarce mamele la serviciu şi aşa mai departe. Este un drept al copilului. O spun în calitate de părinte. Fetiţa mea cea mică primeşte alocaţie de la stat, dar nu este cazul ca eu să mă plâng de acest lucru. Copilul meu sau al altuia nu poate însă ieşi în stradă nici cu pancarte prin care să înjure Guvernul, nu poate să vină nici în faţa Parlamentului. Este adevărat, sunt mici acum, dar, stimaţi colegi, ar fi trebuit să luăm în serios acest proiect de lege şi, doar pentru faptul că nişte copii, astăzi, nu pot să strige că ar trebui ca drepturile lor să fie respectate, nu înseamnă că trebuie să ne batem joc de ei. Ce se mai aude, iarăşi, cu un alt drept al copiilor, stipulat tot de o lege, aprobată de Parlamentul României şi scrisă negru pe alb, prin care ar fi trebuit să primească 500 de euro la naştere, bani care să fie folosiţi pentru educaţie? Tot un drept al copilului este. Sigur că ei nu pot ieşi, cum spuneam, în stradă. Dar renunţaţi la ipocrizie, vă rog frumos, stimaţi colegi! Acest proiect de lege trebuia votat, trebuia să existe. Era pentru copiii noştri. Vor creşte. Într-o zi, vor ieşi să protesteze în faţa Guvernului! Nu este vorba despre părinţi aici, era vorba despre copii. Am votat împotriva respingerii acestui proiect de lege, pentru că îl consideram necesar. Vă mulţumesc! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Continuăm. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot, vă rog. 173 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog, vot. 275 de voturi pentru, 2 colegi care nu au votat. Adoptată. 23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 şi art. 47 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vă rog, vot. Un coleg care nu votează. Adoptată. 24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică propun respingerea. Vă rog, vot. 204 voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 62 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptată. Vă mulţumesc, stimaţi colegi! Birou permanent la sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,27.