19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 164/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 şi 47 din Legea nr. 53/2003. Comisia? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, propunându-se, în principal: - Modificarea art. 42 alin. (1), astfel încât locul muncii să poată fi modificat cu acordul părţilor, în privinţa delegării, detaşării şi transferului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă; - Completarea cadrului legal cu un nou articol, art. 47 1 , în sensul introducerii noţiunii de transfer în interesul serviciului şi la cererea salariatului, cu scopul armonizării prevederilor Codului muncii cu cele ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de lege a fost respins de Senat, în şedinţa din 25 februarie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţia României, republicată. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu.