22 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată (Pl-x 411/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Propunerea legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Comisia juridică, domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind reorganizarea Monitorului Oficial al României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reorganizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", în scopul revenirii acesteia sub autoritatea Camerei Deputaţilor. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de adoptare a propunerii legislative, cu amendamentele admise din anexa la prezentul raport înlocuitor. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. oHo Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, la dezbateri generale.

Raluca Turcan Aşa cum am menţionat anterior, acest proiect de lege a fost iniţiat de Partidul Naţional Liberal şi ideea lui este una foarte bună, şi anume ca instituţia Monitorului Oficial să treacă din subordinea Guvernului în subordinea Parlamentului României. Din nefericire, în urma dezbaterilor din cadrul comisiei, a fost respins un articol care includea un filtru în modul în care se gestionează transferul de documente între Parlamentul României şi Monitorul Oficial. În momentul de faţă, pe textul de lege pe care dumneavoastră îl aveţi, tot ceea ce înseamnă document care iese din Parlament, spre Monitorul Oficial, este sută la sută gestionat doar de instituţia Secretarului general din Camera Deputaţilor, excluzându-se filtrul de echilibru al Biroului permanent, pentru că Biroul permanent este organismul, din Camera Deputaţilor şi din Parlamentul României, care asigură un echilibru şi o reprezentativitate a tuturor opiniilor din Parlamentul României. Pe legea actuală, aşa cum am menţionat, nu mai există nicio altă posibilitate, nici măcar de a urmări gestionarea rapidă, transparentă a documentelor către Monitorul Oficial. Ideal ar fi fost, pentru noi toţi, să retrimitem acest proiect de lege, comisiei. Nu aţi dorit. Probabil că trebuie să fie acolo un interes, acelaşi care a exclus amendamentul din legea Partidului Naţional Liberal, care includea acest filtru al Biroului permanent. De aceea, o să vă rog, la dezbaterea pe articole, să luăm în considerare, cu toate că în plenul Parlamentului nu se mai pot face amendamente, şi acest amendament nu apare la amendamente respinse - oare de ce? - în condiţiile în care aseară a fost transmis un raport de completare - vezi, Doamne, că s-ar fi întâmplat o greşeală de redactare, s-a pierdut un articol pe drum - şi nu poate să înţeleagă şi să accepte nimeni de ce este graba aceasta. Se pierde un articol pe drum, se face un raport de completare, noaptea. Se vine cu el în plenul Parlamentului şi refuzaţi retrimiterea la comisie, pentru a fi încă o dată dezbătut în mod serios şi temeinic, pentru că vorbim de o instituţie a României, Monitorul Oficial, care nu ia doar actele de la Parlament, le ia şi de la alte instituţii ale statului. Fac un apel, încă o dată, la dumneavoastră, să încercaţi să priviţi cu luciditate acest proiect de lege pe care îl aveţi în faţă şi să acceptaţi, încă o dată, să nu ne scoateţi pe noi, instituţia Parlamentului, complet, din ceea ce înseamnă procedură de transfer de acte, de documente, între Parlament şi Monitorul Oficial. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da, altcineva dacă mai doreşte? Nu. La articole? Nu. Vot final.